Een zeer verhelderend artikel dat  IEDEREEN moet lezen!

geenwerk

U wilt naar de super voor wat boodschappen. U pakt de fiets en merkt dat de banden te zacht zijn geworden. Wat doet u? U grijpt de fietspomp en perst er wat lucht bij om de spanning te verhogen en u de banden dan niet lek rijdt.

Vraag: Waar komt de lucht vandaan die u in de banden pompt? Antwoord: Van buiten de band natuurlijk, uit de open lucht. Compliment een heel intelligente conclusie.

Nu gaan we de economie bekijken. We bezien die net als een fietsband als een geheel met daarin een hoeveelheid geld die de economie op spanning houdt en dus productief. We krijgen plotseling een recessie als gevolg van de 'klapband' bij Lehman Brothers in de VS. Paniek all over the place. Wat zou u doen om die recessie (te zachte banden) te bestrijden?

Een beetje slimmerd zegt dan: we brengen meer geld (lucht) in het systeem om de zaak weer normaal aan de praat te krijgen. Maar wat doet onze regering met de demagogische boodschap die via de politiek en de massamedia op u en mij wordt losgelaten? Precies het omgekeerde. De door u gekozen regering, die zo goed is in het vertellen van sprookjes en loze beloftes, doet iets anders dan dat u met uw heldere oplossing voor de te zachte banden van uw fiets voorstelde. Namelijk, niet meer lucht (geld) van buitenaf in de beperkte ruimte van uw economisch systeem (banden) brengen, maar precies het omgekeerde, door de economische banden verder leeg te laten lopen met bezuinigen en korten. Wat nodig is wordt Keynesiaans genoemd met het oppompen van de geldhoeveelheid met meer geld in omloop en met investeringen die met geleend geld van de Nederlandsche Bank NV, ofwel het bijdrukken van miljarden euro's, worden gefinancierd, net als de Amerikanen en de Japanners dat doen.

De stijgende staatsschuld is dan wel een schuld aan de eigenaar van de Nederlandsche Bank NV, namelijk de Staat der Nederlanden zelf, en hoeft nooit en te nimmer worden terugbetaald. Die schuld is demagogisch en fictief. Een aanwijzing daarvoor vindt u in het verslag van de vragen die ik stelde aan premier Rutte in Nieuwspoort op 13 april 2012. Twintig parlementaire journalisten stonden daar omheen, Frits Wester, Dominique van der Heijden, Jos Heijmans enz. Maar niemand van deze luizen in de pels van de politiek waagde het mij daarover een vraag te stellen. O.a. de vraag: "Waar kwamen de miljarden vandaan (€ 16,8 mlrd. en € 14 mlrd. aan lijken uit de kast) om in het weekend toen alle beurzen en banken gesloten waren de Belgen cash te betalen voor de terugkoop van ABN-Amro en Fortis Nederland? Stel deze vraag zelf eens aan deze beëdigde functonarissen en parlementariërs en Eerste Kamerleden.

Wat doet de regering van VVD en PvdA met steun van nog wat andere partijen die het begrip Schuld en Boete hanteren? Uw regering doet iets volkomen doms. Die brengt niet meer capaciteit (geld) in het systeem, maar pompt hooguit de economische drager van de economie: geld, van de ene kant naar de andere kant binnen het systeem, zonder van buitenaf de noodzakelijke middelen in het systeem te brengen. Sterker nog, met de bezuinigingen doet de regering en het parlement hetzelfde als de chirurgijn in de middeleeuwen en zet bloedzuigers op de economie (bezuinigingen) die de economische capaciteit van het systeem nog verder verzwakt. Alleen de export stijgt (wat de bedoeling is) omdat de kosten per eenheid product dalen met lastenverzwaring voor de burger en het wegbezuinigen van sociale en culturele uitgaven. Maar niemand praat daarover, ook niet bij RTLZ.

U krijgt met dit beleid dus een kunstmatige, beleidsmatige en politiek geïnitieerde recessie, omdat enkele dwaallichten menen dat de uitgavenspanning in het economische systeem onder de drie procent moet blijven. Ergo: Rutte en Samsom en alle bezuinigingsadepten laten de band van het economisch systeem nog verder leeglopen dan dat al was gebeurd met de kapitaalvernietiging op de beurs en op de huizenmarkt. Leuk hè zo'n politieke economie waar niemand vragen durft te stellen over hoe het systeem functioneert, en waarmee de zaak aan het draaien blijft of met inkorting van de capaciteit juist inkrimpt. Moeilijk? Nee hoor, alleen maar vragen stellen aan mensen die niet geestelijk gedeformeerd zijn met achterhaalde theorieën.

Maar, gebeurt er ook iets goeds? Ja hoor ook dat. De Staat der Nederlanden financiert de tekorten op de begroting nu met obligaties met een negatieve rente. Met kapitaal dat uit de hele wereld staat te dringen om in de veilige haven van Nederland hun centjes te beschermen tegen koersval, devaluatie en inflatie. De grootkapitalisten op de kapitaalmarkt vluchten nu naar landen als Duitsland, Nederland en Finland om verliezen te beperken. Voor Nederland betekent dit dat de staat grof verdient aan elke nieuwe staatslening die de Agent van Financiën veilt. De Staatsschuld is begroot op € 362 miljard (voor Brussel), terwijl die voor binnenlands gebruik 459 miljard groot is. Dit laatste om met demagogie en angst aanjagen van de burger deze bereid te laten zijn om verder in te leveren. Kim Jong-Un doet het niet beter. Zie ook mijn leunstoeltirade.

Maar niemand in de media, de politieke en de universitaire wereld waagt het vragen te stellen over de consequenties daarvan. En dus krijgt u wat hiervoor in mijn anekdote is duidelijk gemaakt: een kunstmatige recessie met mogelijk uw eigen werkloosheid, faillissement, waardedaling van uw huis en uiteindelijk de deurwaarder, van het zo geroemde rechtssysteem, die u op straat flikkert, wat in zeker 400 gevallen per jaar leidt tot zelfmoord van de ongelukkige die het noodlot treft. Jammer dat het zo triest kan aflopen. Maar ja, u kiest voor zwijgen; en dus neemt u het vermijdbare risico om alles kwijt te raken wat u bezit voor lief, inclusief uw gezin en uw leven. Voor zover u een ambtelijke, journalistieke of politieke functie bekleedt, bent u wel verantwoordelijk voor de maatschappelijke ellende van de mensen die het noodlot treft vanwege uw zwijgen. Dat geldt natuurlijk niet voor uzelf meent u, want u blijft zwijgzaam wegduiken voor uw eigen intelligentie vanwege de positie en privileges die u tot op de dag van vandaag en morgen geniet. Wel erg laf hè?

Nog even dit. De verschrikkelijke staatsschuld als toekomstige last voor onze kinderen (snik, snik) loopt per dag op met 50 miljoen euro. Dat is per jaar dan: € 18,3 miljard. Als gewone arme sloeber schrik je je het laplazerus daarvan. Maar wanneer je de economie van bovenaf bekijkt en ook de inflatie daarbij betrekt, dan krijg je een heel ander beeld. Die staatsschuld is per 12-12-12 op de kop af bijna € 414 miljard groot. Trekken we daar de inflatie van 2,8% vanaf met € 11,6 miljard, dan resteert een echte groei van de schuld in koopkracht die moet worden terugbetaald op termijn met slechts € 6,3 miljard over het jaar 2012. Afgezet tegen de nationale productie BNP van 2012 geschat op € 600 miljard komt het tekort dan uit op 1%. T.a.v van de begroting komt dat effectief in koopkracht uit op een tekort van 2,1% van het Nationaal Inkomen van ca. € 300 miljard in 2012, een schitterend resultaat.

Let wel, de Amerikanen drukken per maand 45 miljard dollar bij om de werkloosheid te bestrijden. In ons land doet de regering precies het omgekeerde door werkloosheid te creëren met bezuinigingen. Niemand bij de pers en politiek stelt er vragen over. U krijgt wat u wenst met uw zwijgen: werkloosheid en verpaupering.

Rob Brockhus, uitvinder van de Belgische Verdwijntruc en de inspraak van de burger in de Tweede Kamer.

De Grote Verdwijntruc van het Spaarfonds voor de AOW

spaarfonds aOW