Haagse Politiek (Rovers)-bende - Thetruth4you " The Voice and Media of the People !! The Rules Have Change.

Free Translation Widget

 

 

Gepensioneerden gaan 18 jaar lang ieder jaar 1% méér belasting betalen

 

Nieuwe belastingplannen een drama voor gepensioneerden

pensioenenEen drama? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. De nieuwe belastingplannen die het kabinet eind deze zomer zal presenteren pakken desastreus uit voor gepensioneerden.

Wat is het geval. In opdracht van de toenmalige staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) kreeg de Commissie Van Dijkhuizen in 2012 de opdracht een voorstel uit te werken voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Addertje onder het gras was dat bankier Van Dijkhuizen van mening was dat het lage belastingtarief voor gepensioneerden gelijk getrokken moest worden aan dat van niet gepensioneerden, die waren immers rijk genoeg. Een mening die ook door PvdA-leider Diederik Samsom gedeeld wordt. Gemakshalve vergat de Commissie dat het lage belastingtarief een vast onderdeel was van het totale pensioenplaatje. Dat lage tarief was onderdeel van het pensioenstelsel. Met de opbouw (franchise) en premieafdracht was daar al rekening mee gehouden. In de nieuwe plannen wordt daar volledig aan voorbij gegaan.

Lage belastingtarief verdwijnt

Het voorstel waarmee het kabinet komt is als volgt. In 18 jaar tijd zal de AOW premieafdracht met 1 procent dalen, tot na 18 jaar de AOW premie nul is. Tegelijkertijd zal het belastingtarief in de eerste twee schijven elk jaar met 1 procent stijgen. Voor niet gepensioneerden zal dat weinig uitmaken omdat de belastingverhoging wegvalt tegen het niet langer betalen van AOW premie. De huidige premiegrens voor AOW is 34.000 euro jaarinkomen.

Gepensioneerden betalen echter geen AOW premie meer wanneer ze met pensioen gaan. Het wegstrepen van belasting tegen premieafdracht geldt voor gepensioneerden dus niet. Zij krijgen een ordinaire belastingverhoging voor de kiezen van 1 procent per jaar, en dat 18 jaar lang. Op die manier trekt het kabinet de belastingtarieven na 18 jaar gelijk voor gepensioneerden en werkenden.

Wat betekent dat financieel? De jaarlijkse stijging van de belasting met 1 procent wordt geheven over het aanvullende pensioen. De AOW zelf wordt niet belast. Voor het eerste jaar is de belastingverhoging maximaal 250 euro. Immers het premie inkomen van 34.000 euro min de AOW van 9.000 euro levert een maximaal belastbaar aanvullend pensioen van 25.000 euro op. Na 18 jaar is het te betalen bedrag aan belasting over die 25.000 euro opgelopen tot 4.500 euro. In feite betaald de gepensioneerde dan de helft van zijn AOW zelf. Het gemiddelde aanvullende pensioen in Nederland is 700 euro per maand. Dat betekent voor het eerste jaar 7 euro extra belasting per maand oplopend naar 126 euro na 18 jaar.

Gepensioneerden financiële schietschijf

uitvindersbeursHet kaalplukken van gepensioneerden houdt dus niet op. Eerst haalde de overheid een truc uit met de Zvw. De algemene belastingverhoging in 2012 werd voor werknemers gerepareerd doordat ze geen 7,5 procent Zvw premie meer hoefden te betalen. Dat nam de werkgever voor zijn rekening. Gepensioneerden hebben geen werkgever meer en dus mogen zij het naar beneden gestelde tarief van 5,4 procent over hun maximale premie-inkomen van 51.414 euro zelf betalen, zonder dat er enige compensatie is voor die belastingverhoging.

Laten we eens alle feiten op een rij zetten.

Sinds 2008 zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd vanwege de crisis en de nieuwe rekenrente vastgesteld door de DNB. Dat is een inkomensverlies in zeven jaar tijd van 13,33 procent.

In 2013 en 2014 zijn voor de meeste gepensioneerden de pensioenen gekort met gemiddeld 3,7 procent.

Er is géén compensatie voor de algemene belastingverhoging in 2012. Gepensioneerden betalen 5,4 procent Zvw over hun maximale premie-inkomen van 51.414 euro. Voor werknemers is de belastingverhoging gerepareerd.

Vanwege strengere regels voor indexering van pensioenen, de grens wordt opgetrokken van 105 naar 120 procent of hoger, zullen ook de komende vijf tot tien jaar de pensioenen niet geïndexeerd worden.

Het lage belastingtarief voor gepensioneerden zal in 18 jaar gelijk getrokken worden via een jaarlijkse stijging van 1 procent.

Inkomensverlies van 50 procent in 17 jaar

Het inkomensverlies voor gepensioneerden tussen 2008 en 2015 is door alle overheidsmaatregelen nu al opgelopen tot ruim 23 procent. Daar mag voor de komende tien jaar minimaal 25 procent bij opgeteld worden: gemiddelde jaarlijkse inflatie van 1,5 procent plus de jaarlijkse belastingverhoging van 1 procent. In 17 jaar tijd, tussen 2008 en 2025, zal het totale inkomensverlies voor gepensioneerden tot bijna 50 procent zijn opgelopen. Dat komt dan nog eens bovenop de bezuinigingen in de zorg.

Gepensioneerden die aanvankelijk dachten van een fatsoenlijk pensioen te kunnen genieten komen dus bedrogen uit. Jaar na jaar zullen ze merken dat de kosten voor het levensonderhoud en de belasting door de overheid gestaag toenemen, terwijl het inkomen op hetzelfde peil blijft staan als in 2008. De vraag mag gesteld worden hoe de overheid ouderen eigenlijk ziet. Als een overbodige niet productieve bevolkingsgroep of als melkkoe? Misschien beide. Ouderenarmoede, zelfs voor gepensioneerden die daar nu nog geen weet van hebben, zal in de komende jaren fors toenemen.

Bron: CitaReg

 

__________________________________

Dijksma: 'Vervuild vlees niet gevaarlijk'
Van mij mag ze wel een klio opvreten..

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

LOPIK • Consumenten die met furazolidon besmet vlees of organen hebben gegeten, lopen geen gezondheidsrisico. Dat laat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Furazolidon is een verboden antibioticum dat in hoge doses kankerverwekkend kan zijn. “De inname door mensen is lager dan die in het algemeen als veilig kan worden aangeduid”, schrijft Dijksma.

Wel worden uit voorzorg 2.500 kalveren gedood die veevoer aten waarin furazolidon zat, meldt de NOS. Ook zijn er ruim honderd Nederlandse en elf Duitse bedrijven tijdelijk gesloten. Al deze bedrijven kregen het vervuilde veevoer aangeleverd. De grondstoffen voor dit voer bleken afkomstig van veevoederproducent Van Kats Feed & Food uit Lopik.

Dit bedrijf werd eerder op last van de Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) gesloten. Lees hier

BroN

 

VOLK VAN NEDERLAND: HOE LANG WILLEN JULLIE NOG SLAAF BLIJVEN???

SlavenveilingDe staatsschuld van Nederland loopt op en daar zijn wij de Nederlandse burgers verantwoordelijk voor, de “Staat” zijn wij, hoewel je dit niet zou zeggen. Het is hoog tijd dat wij een halt toeroepen aan nog meer, hoewel het niet eenvoudig zal zijn! Nederland geeft al vele jaren lang enorme bedragen uit aan ondersteuning van armere landen en wat is het resultaat na al die jaren..Nihil, ze zijn nog steeds arm.

Hoe rijk zou Nederland (en zijn mensen) kunnen zijn..? Al die beperkingen waren niet nodig geweest, die komen alleen voort uit het “moeten” delen met andere landen… die er nooit ook maar een enkel moment over gedacht hebben bij te dragen aan een gezamenlijke pot. Behalve onze bijdrage aan de EU van ruim 4 miljard staan wij de Nederlanders garant (als land), toegezegd door Rutte, voor 100 miljard Euro aan het noodfonds. Let wel, aan andere landen! De burgers van Nederland hebben geen noodfonds.

De nationale staatsschuld van Nederland stijgt met 480 euro per seconde… Op 28-02 ; 15.35 was deze: 449.434.094.920 euro. De Nederlandse staatsschuld staat op een nieuw recordniveau.
De staatsschuld van Nederland loopt op en daar zijn wij de Nederlandse burgers verantwoordelijk voor, de “Staat” zijn wij, hoewel je dit niet zou zeggen. Het is hoog tijd dat wij een halt toeroepen aan nog meer, hoewel het niet eenvoudig zal zijn! Nederland geeft al vele jaren lang enorme bedragen uit aan ondersteuning van armere landen en wat is het resultaat na al die jaren..Nihil, ze zijn nog steeds arm.

800 miljard zijn de laatste 25 jaar uitgegeven aan ontwikkelingshulp, zo zegt men. Wilt U nog lezen over de “zwendel met ontwikkelingshulp”? Minister Ploumen besteedt miljoenen aan bedrijfsleven in Kenia. Waarom niet het Nederlandse bedrijfsleven steunen..? Nederland (Ploumen) steunt de haven van Mombasa met 20,5 miljoen euro. Minister Ploumen tekende samen met initiatienemers van een windpower project voor de uitbreiding en verbetering van een wegennet in Noord Kenia. Nederland investeert 10 miljoen euro, om de regio rond Marsabit te ontsluiten. Minister Ploumen geeft uit naam van de Nederlanders 15 miljoen aan de uitbreiding van de luchthaven van Tanzania.

Nog niet zo lang gelezen stond er in de krant: Luxe vertrekpremie: de gulle premie die namens de Nederlandse Staat aan Turken en Surinamers wordt aangeboden. Een oprotpremie aan remigranten, tot aan hun dood. Tot aan hun DOOD! Dit geldt ook voor remigranten uit andere landen uiteraard, anders zou het maar discriminatie zijn. Tickets en verhuiskosten worden eveneens door de “Regering” betaald.

De regering betaalt..? De regering betaalt niet, het zijn wij, de burgers, die betalen! Waarom ging de Kamer met een ruime meerderheid akkoord, terwijl deze regeling op de lange duur meer geld kost dan deze mensen te houden? En wist U dat er bijzondere regelingen voor allochtonen waren/zijn? Een Nederlandse autochtoon die werkeloos is, moet solliciteren, een allochtoon kan teruggaan met een uitkering naar zijn/haar vaderland. Discriminatie misschien..?

BroN

_________________________________________

Zorgpremie in 2015 met 200 euro omhoog; ook stijging eigen risico

 

Wanneer is het genoeg in dit LAND... Hoelang pikken wij dit nog en hoe lang kunnen ze door gaan met het graaien en het kapot maken van de mensen in dit LAND, Ik vraag mij af hoelang dit nog zo door kan gaan !!!

 

ZorgpremieDit jaar zijn de premies van de zorgverzekering fors gedaald met gemiddeld 100 euro over 2014. Maar zoals al min of meer bekend was zou in 2015 de zorgpremie weer omhoog gaan. Waarbij in eerste instantie nog werd gezegd dat het om een bedrag van 50 euro zou gaan, blijkt uit een nieuw rapport dat de premie mogelijk met zelfs 200 euro gaat stijgen volgend jaar.  Tevens zou het eigen risico worden opgehoogd naar 400 euro (in plaats van 360 euro dit jaar).

Wil je weten waarom deze stijging wordt doorgevoerd? Bekijk dan het nieuwe artikel (gepubliceerd op 30 januari).

Hervorming

De mogelijke stijgingen zijn het gevolg van de hervorming van de zorg die in 2015 ingaat. Bovendien zouden werkgevers 1,6 miljard euro meer zorgpremie moeten gaan betalen voor hun werknemers.

200 euro meer zorgpremie

De premiestijging van 200 euro zou betekenen dat je voor de zorgverzekering gemiddeld 16,50 euro per maand meer gaat betalen dan je dit jaar betaalt. Dat is een forse stijging, zeker gezien de recente maandelijkse verlaging van gemiddeld 8 a 9 euro. Daarbij zou bovenop komen dat het minimale eigen risico – die wettelijk verplicht is – gaat stijgen naar 400 euro. Dit jaar is het eigen risico ook al gestegen met tien euro, maar in 2015 zou hier nog 40 euro bovenop komen, als de gegevens van het rapport kloppen.

Lobbyclub van de zorgverzekeraars – ZN (Zorgverzekeraars Nederland) – mikt overigens op een premiestijging van 100 euro per verzekerde.

AWBZ

De onvermijdelijke stijging van de zorgkosten – die dus ook deels naar de consument wordt doorberekend – is deels te wijten aan inperking van langdurige zorg. Die wordt nu nog gedekt door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar zal – als het aan het kabinet ligt – worden overgeheveld naar de basisverzekering. De AWBZ zou alleen blijven bestaan voor zorginstellingen, waarbij de toegang wel zal worden beperkt. Lees een meer uitgebreid artikel over de AWBZ en de veranderingen per 2015 in dit artikel, wat dinsdag is gepubliceerd.

Dit alles is het gevolg dat het kabinet de komende jaren 5 miljard euro wilt bezuinigen op de stijgende zorgkosten.

Zorgtoeslag

Per 1 januari 2014 is de zorgtoeslag ook fors gedaald met de premie mee. Of dit met elkaar te maken heeft is niet te zeggen, maar als de premie zo veel duurder wordt dan nu wordt gezegd, dan zal vermoedelijk de zorgtoeslag ook weer omhoog gaan. Anders wordt de zorg voor een groot gedeelte onbetaalbaar.

2015 is nog ver weg en de komende maanden zal uitwijzen in hoeverre de zorgpremie en eigen risico daadwerkelijk gaan stijgen.

Bron: Volkskrant

____________________________

Vestia een wereld van hebzucht, blinde ambitie, argwaan, angst, verraad en woede

Vestia

 

 

Nu Piet Hein Donner toegegeven heeft dat hij in het geheim gewerkt heeft aan deze zaak en de banken in bescherming heeft genomen is het tijd om mijn verhaal te vertellen over derivatenhandel (zie onder)

Een Shakespeariaans drama speelt zich deze maand af aan de Lange Houtstraat 1 in Den Haag. Het theater heet Logement. De hoofdrolspelers komen één voor één op. Hun verhaal is er een van het sociale hart dat verdwaald is in een wereld van hebzucht, blinde ambitie, argwaan, angst, verraad en woede. “We all know how it works with greed.”

De zes toeschouwers op de eerste rang hebben een pokerface. Ze hebben de generale repetitie al gezien. Nu staan de camera’s aan en zit de arena vol. De leden van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties zien elke dag een nieuw toneelstuk. Ontluisterend, scanderen ze. In de zaal en thuis (achter de computer of tv) zijn we getuige van zo’n beetje alle menselijke zwakheden. Vestia spant de kroon.

Vestia. Een drama in drie akten.

Akte 1: Hebzucht en blinde ambitie 

Arjan Greeven is in Londen op bezoek bij Hakan Wohlin, een hoge bankier van de Deutsche Bank, dat in een modern, met glimmend marmer behangen gebouw in the financial district van Londen zetelt. Het is een gewoon gesprek over koetjes en kalfjes en over de business. Totdat Wohlin besluit zich met vijf collega’s terug te trekken en zich te gaan beraden. Wat Greeven een paar minuten later zal horen, zal hem shockeren.

Arjan Greeven is van een eenvoudige relatiebeheerder bij de saaie Bank Nederlandse Gemeenten opgeklommen tot een gevierde tussenpersoon voor Nederlandse en internationale Banken. De schuchtere veertiger heeft in tien jaar tijd een indrukwekkend netwerk opgebouwd. Een trits aan Londense banken, zoals City Bank en J.P. Morgan, doet zaken met hem. In Nederland vindt hij onder andere Fortis en ABN Amro aan zijn zij. Ruim vijftig Nederlandse corporaties doen graag zaken met hem. Zelf snapt hij niet tot aan de komma precies wat de banken verkopen, maar hij vindt het snelle wereldje fantastisch.

De banken leggen hem en de corporaties in de watten. Goed eten, tickets voor Wimbledon en een vliegreis naar de Tour de France, de banken doen er alles aan om de Hollanders te paaien. De kredietcrisis is net uitgebarsten, maar in Londen draaien de City bankers nog overuren.

Goedkoper

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) juicht de contacten van de banken met de Nederlandse volkshuisvesters toe. Het waarborgfonds dient als achtervang voor de financiering van de bouwopgave van corporaties, waardoor ze goedkoper geld kunnen lenen. De borg probeert al ruim tien jaar voor corporaties een weg te vinden naar de internationale kapitaalmarkt. De gedachte is dat de volkshuisvesters daar meer en goedkoper kunnen lenen dan bij de publieke banken BNG en de Nederlandse Waterschapsbank.

Martijn Rink, een ambitieuze jonge jurist, die opgeklommen is tot manager investor relations bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) brengt de corporaties zelfs persoonlijk in contact met Fifa Finance, het driemansbedrijf waar Greeven werk voor doet. Ook weegt en keurt hij de derivatenproducten van de banken. Inclusief de complexere. Hij keurt ze nagenoeg allemaal goed.

Rink en het WSW zien zichzelf als de Haarlemmerolie in het radarwerk tussen corporaties en banken. Rink past er wel voor op dat hij zich niet laat fêteren door de banken. Maar hij gaat wel een keer mee naar de Octoberfesten in München met de Deutsche Bank. Goed voor zijn netwerk, vindt hij. Die bank laat veel derivatenproducten door Rink goedkeuren. Later blijkt dat de bank Vestia volpompt met giftige derivaten.

Greeven verdient miljoenen euro’s per jaar aan het slijten van financiële producten aan Vestia. De banken uit Londen verdienen het tien- a twintigvoudige, vermoedt hij. Die proberen zo veel mogelijk transacties te doen. Hoe meer deals, des te meer fees. Derivaten vervangen door andere derivaten, betekent cashen. Vestia blijkt een groot en gewillig slachtoffer.

Beginnerscursus

Bij Vestia doet Greeven zaken met treasurer Marcel de Vries, een wat gezette veertiger met bakkebaarden, die als ambtenaar begon bij Vestia’s voorganger Gemeentelijk Woningbedrijf Den Haag. Nu zit De Vries op het geld van Nederlands grootste corporatie. De Vries weet als ambtenaar nog niets van derivaten. Hij leert via een beginnerscursus bij ABN Amro voor het eerst over de rentebeheersingsproducten. Ook leest hij er boekjes van Rabobank over. Het blijkt voldoende om zijn ster in de sector te laten rijzen. Dat De Vries zacht en binnensmonds praat, is geen belemmering voor het WSW en toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting om hem te vragen presentaties over treasurymanagement te geven.

In het land der blinden is eenoog koning, zullen financieel specialisten Xavier Werner en Patrick van der Wansem van Capitad later over De Vries tegen de enquêtecommissie zeggen. De partners van Capitad kennen het klappen van de zweep, ze werkten onder meer voor investment banks in Londen en maakten aldaar kennis met de financial weapons of mass destruction, waar financiële instellingen hun handen zelf niet aan willen branden. De heren van Capitad ontmoeten De Vries op 1 april 2009 bij een jubileumcongres van WSW in de hangars van vliegveld Valkenburg. Heel corporatieland is aanwezig, het parkeerterrein vol met stevige Volvo’s. Werner en Van der Wansem zien een presentatie van De Vries in een klein zaaltje. Ze stellen kritische vragen en krijgen de in de indruk dat de kasbeheerder van Vestia de risico’s niet in wil zien.

Kickbacks

In Londen neemt Greeven het laatste slokje van zijn koffie. Wohlin is al vijf minuten weg. De vriendschappelijke relatie die Arjan Greeven met Marcel de Vries erop nahoudt, is bankier Wohlin niet ontgaan, vreest Greven. Dan gaat de deurklink naar beneden. Wohlin gaat tegenover Greeven zitten en kijkt hem indringend aan.

Een mededeling. “We all know how it works with greed”, zegt Wohlin. “If we hear something in the market about kickbacks, we will stop with you.”

Een dreun. Dit moet betekenen dat Deutsche Bank een vermoeden heeft van de betalingen aan De Vries, denkt Greeven; de zogeheten kickbacks. Maar Wohlin vraagt hem niet of hij ook daadwerkelijk De Vries betaalt. De Duitser moet het ergens hebben opgevangen, denkt Greeven. Maar hij knijpt een oogje toe.

Greeven betaalt al jaren de helft van zijn Vestia-fees aan De Vries. Eind 2010 zal Greeven 10 miljoen van de 20 miljoen euro die hij aan Vestia verdiend heeft, doorgesluisd hebben aan de kasbeheerder van Vestia. De Vries vindt dat hij er recht op heeft. De bankiers verdienen extreem goed aan de zogeheten gestructureerde financiële producten. De Vries zorgt er persoonlijk voor de Vestia een procent minder rente op haar leningen betaalt. Dat betekent dat er jaarlijks 50 miljoen euro meer geïnvesteerd kan worden. Dat zijn zo’n driehonderd extra nieuwbouwwoningen per jaar. Zijn baas, de eigenzinnige Erik Staal vindt zijn kunsten prachtig. Die houdt ervan om met zo min mogelijk mensen zoveel mogelijk te doen. Bureaucratie veracht hij. Samen met Staal bezoekt De Vries geregeld de bankiers van De City. Soms wijst de Vries op de schermen in de dealing rooms en geeft een tip. De City bankers tonen zich verrast door zoveel kennis. Het komt voor dat De Vries een staand applaus krijgt. Staal geniet. Dat hij ingepalmd wordt, ziet De Vries dan nog niet.

Als hij 50 miljoen per jaar verdient voor Vestia, ‘s lands grootste corporatie, dan heeft hij toch ook een beloning verdiend, redeneert De Vries. Niets illegaals aan: hij betaalt er immers belasting over. Maar het aangeven als neveninkomsten bij zijn werkgever vindt De Vries niet nodig. Het stond toch niet in zijn arbeidscontract dat het verboden was bij te verdienen?

Akte 2: Argwaan, angst en woede

Roland van der Post is zwaar geïrriteerd. Hij heeft een afspraak met Erik Staal, de baas en alleenheerser van Vestia, op het hoofdkantoor aan het Kruisplein in Rotterdam op deze maandag, de 15e augustus van 2011. Van der Post is sinds 2003 directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en probeert al jaren Vestia zover te krijgen informatie te geven over haar derivatenportefeuille. Ook wil de aan de Erasmus universiteit geschoolde econoom praten over de fors gegroeide schuldenlast. Hoe veilig is het geld dat WSW beschikbaar stelt? Vestia heeft inmiddels een WSW-potje van zo’n 800 miljoen euro aan kasgeld opgebouwd. Dat gaat wat Van der Post betreft naar nul. Reden: te grote onzekerheid over het derivatengebruik en te veel zorgen over de manier waarop Vestia is gefinancierd.

Eind 2008 ging het al bijna mis. Toen moesten de Rotterdammers nog voor 1 miljard euro bijstorten bij de banken. Stond in de derivatencontracten: als de rente zou dalen, moest er onderpand bij de bank gestald worden. Dat risico zat in de derivatencontracten ingebouwd. Dat was de keerzijde van de gouden lagerentemedaille. Ook acht andere corporaties kregen deze zogeheten margin calls. Van der Post moest met de banken praten om ze gerust te stellen. Het hielp: geen margin calls meer. Het WSW zou garant staan bij een liquiditeitstekort.

In 2010, een jaar voor de afspraak op het Kruisplein, was WSW eigenlijk al klaar met Vestia. De borg wilde niet langer dat Vestia borgstellingsvolume oneigenlijk gebruikte; het geld was bedoeld om huizen te bouwen en renoveren. Het WSW werd telkens afgescheept. Afspraken werden verzet, of er werd onvoldoende informatie gegeven. Toch ging Van der Post na lang soebatten met Erik Staal akkoord. Tegen het advies van zijn riskmanager in. Van der Post had vertrouwen dat het goed zou komen. Hij zag dat het WSW-potje bij Vestia kleiner werd. Dat betekende volgens hem dat het niet meer gebruikt kon worden om gaten te stoppen en de derivatenportefeuille dus afgebouwd werd. Vestia was goed op weg, concludeerde hij.

Ruzie

Maar helemaal zeker wist hij dat niet, hij had de benodigde informatie van Vestia immers niet. Van der Post durfde geen “nee” te verkopen aan Erik Staal. Dat zou een knallende ruzie met deze dwingende man uitlokken. Dat wilde de WSW-directeur niet. Van der Post is hard op de inhoud, maar zacht op de relatie. Vestia ging het borgingsvolume afbouwen, beloofde Staal. Als de marktomstandigheden het toestonden. Het was de laatste keer dat WSW zwicht voor Vestia, hield Van der Post zichzelf voor.

De borg wil nu, een jaar later, op deze maandag in augustus van 2011, de boel echt stoppen. Nul is nul. Dat wordt in het voorjaar nog niet meegedeeld; de accountmanager van WSW die Vestia onder haar hoede heeft, is ziek. Pas na de zomer wordt er afgesproken.  In de middag zal Van der Post van Huizen naar Rotterdam rijden. Van der Post leest van te voren nog eens het interview dat Erik Staal vier maanden ervoor, in mei 2011, gaf aan bouwvakblad Cobouw. Daarin pocht Staal over het treasurybeleid van Vestia. Tegelijk zegt hij zijn collegacorporaties, die meer willen weten over Vestia’s financiële aanpak, “dom” te vinden. Die kennis heeft Staal jarenlang opgebouwd en geeft hij niets zomaar weg. En passant noemt de Vestia-bestuurder financiën de core business van Vestia, en worden Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank nog even op hun plaats gezet: ze zijn te duur.

Van der Post windt zich weer op. Toen het artikel verscheen, ontplofte de hele sector. Een schande. Een volkshuisvester die financiën zijn core business vindt. Jan van der Moolen, directeur van financieel toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting is furieus. Bij Bank Nederlandse Gemeente, de belangrijkste financier van Vestia ligt de betreffende Cobouw met omstreden passages in geel gemarkeerd weken op de directietafel.  Nu hij het artikel opnieuw leest, groeit de achterdocht in hem. Hoe zat dat precies met dat kunstje van Staal en De Vries?

Streep

Aan de lange ovale tafel op het hoofdkantoor van Vestia zitten Erik Staal, Kees Wevers (directeur financiën) en Marcel de Vries. Van der Post heeft zijn riskmanager mee. Ze brengen de boodschap over: Vestia krijgt geen borgstelling meer. Van der Posts eerste indruk is dat de mannen van Vestia hem niet serieus nemen. Er was niets aan de hand, WSW moest niet zo moeilijk doen, is hun boodschap. WSW moet gewoon het faciliteringsvolume vrijgeven. Alles is bij Vestia onder controle. We weten hier meer van derivaten dan jullie bij het WSW, zeggen de Rotterdammers.  Het wordt hard tegen hard. De risk specialist van het WSW trekt een streep: “Nou, jullie kunnen hier van alles proberen, maar het faciliteringsvolume blijft nul.” Staal wordt woedend. Hij verheft zijn stem. “Zo gaan we niet met elkaar om.”  Maar het gesprek is klaar. Van der Post vertrekt met zijn collega. Zacht op de relatie gaat nu even niet. Het is maar even zo.

Ruim twee weken later belt Vestia naar het WSW. Ze hebben een liquiditeitsprobleem. Een groot liquiditeitsprobleem.

Akte 3: Macht en verraad 

Arjan Greeven druipt af in Londen. Hij neemt het vliegtuig naar huis. In zijn huis in Laren krijgt hij wroeging. Was het überhaupt wel normaal wat hij deed? Eerst waren het transacties van 5 miljoen euro, later werden transacties van een kwart miljard normaal. De fees per transactie groeide van 5.000 euro naar zo’n twee ton. De Londense banken pompten Vestia rond 2009 vol met risicovolle derivaten met zogeheten kortlopende optionaliteit, had Greeven gezien. De banken probeerden zo de negatieve marktwaarde op de derivaten, waar ze mee in hun maag zaten, weg te werken. Maar de rente bleef zakken en de risico’s voor Vestia werden levensgroot. Gevaarlijk spel, weet Greeven.

Hij gaat er een streep onder zetten. Wil er vanaf. Helemaal. Hij gaat naar Marcel de Vries en deelt hem het mee. Die wordt ziedend. Greeven betaalt De Vries nog twee maal 250.000 euro om van hem af te komen. Daarna zien de mannen elkaar niet meer.  Als Vestia twee jaar later, begin 2012, bijna omvalt en Marcel de Vries in april wordt opgepakt wegens vermoeden van omkoping en witwassen, is het kwartje bij Greeven gevallen.

De oud-BNG-bankier die zich jarenlang de ongekend hoge fees liet welgevallen en zich laafde aan het luxe leven, hield zich al die jaren voor dat wat hij deed goed was voor Vestia. De Rotterdamse corporatie werd gelauwerd door Jan en alleman. Mede dankzij hem, en Marcel de Vries. Was het niet prachtig om mee te draaien in het circus van de financiële wereld? Hij was een belangrijke schakel van hét financiele centrum van de wereld: de City. Een kick kreeg hij ervan. Zelf had hij niet veel kennis van derivaten toen hij in 2000 voor zichzelf begon. Pas in 2005 ging hij er wat mee doen. Door met banken te praten krikte hij zijn kennis op. Marcel de Vries was verder dan hij. Greeven was zwaar onder indruk van de spreadsheet die De Vries zelf had gebouwd.

Verlengstuk

Arjan Greeven stort in. Het klopte niet meer. Hij heeft zichzelf te lang voor de gek gehouden. Hij is een verlengstuk geweest van de foute City bankers. Hoe fout was hij zelf? De derivaten die de Londense banken in het Excell-sheet van De Vries kregen, waren extreem gevaarlijk geweest. Daar had hij in 2010 wel een idee van, maar dat het zo rampzalig zou kunnen uitwerken, had hij niet gedacht. Hij moet boete doen. In april stapt hij met zijn koffertje Vestia binnen. Hij gaat alles vertellen.

Twee jaar later iwas hij zijn inzinking te boven. En praat hij vrijuit bij de enquêtecommissie die de incidenten bij corporaties onder de loep neemt. Het was een nachtmerrie waarin hij gevangen zat. Een nachtmerrie waarin hij, naïeveling, zich liet verblinden door het blinkende goud. Zijn handen trillen, nederig klinkt zijn stem. Zijn vader, moeder en zus zitten op de tribune.

De heren uit Londen zijn de hoofdverdachten, foetert hij na twee uur verhoor. Die verdienden zwaar aan Vestia. Die bedachten de gevaarlijkste producten waar ze alleen zelf beter van werden. Zijn fortuin zal hij wel kwijtraken, denkt Arjan Greeven. Vestia heeft een rechtszaak tegen hem aangespannen, op al zijn spullen is beslag gelegd. Als hij de rechtszaak wint, wat dan? vraagt commissielid Peter Oskam. Grote kans dat hij zijn vermogen aan Vestia geeft, klinkt het zacht.

Derivatenhandel

Omdat schrijver (E:B) zelf ook in de derivaten heeft gezeten kan ik u uit eigen ervaring het een en ander vertellen het is pittig maar zeker de moeite waard.

Bij een overeenkomst zitten er altijd twee aan tafel. In het geval van de derivatenhandel zat de woningcorporatie aan de ene zijde en de bank aan de andere zijde. Wat de één wint, verliest de ander. Dat is niet zo moeilijk.

Een overeenkomst moet wettelijk tenminste aan drie voorwaarden voldoen, daar kom ik later in deze column op terug. Mij staat een kwestie uit het verleden voor de geest die in dit verband interessant kan zijn. Dit keer is mijn column misschien enigszins zware kost, toch is het de moeite waard door te lezen, om achter de moraal van betrokkenen te komen.

Iemand die mij na aan het hart ligt (vanaf nu noemen we hem X) had in de zeventiger jaren succesvol een eigen zaak en had na een jaar of tien, in de tachtiger jaren, ruim honderdduizend gulden gespaard. Hij was daar zuinig op, want dat bedrag stond op een depositorekening, bij een bank die toen NMB heette. Ik heb een tijdje gedacht dat die afkorting De Nationale Meeneem Bank betekende, maar dat terzijde. Er werd in die tijd gemiddeld 9% rente vergoed op een deposito. Dat is heden ten dage een percentage om jaloers op te worden.

Op een vrijdag werd X gebeld door een medewerker van die bank en die zei: wij hebben een advies voor u, want mensen met dergelijke deposito’s kunnen veel meer rendement maken dan de 9%! Nou, vertelt u maar, zei X tegen de bankbediende. U koopt een calloptie van bijvoorbeeld AKZO voor f 5 van de serie 140. Daarmee koopt u het recht om het aandeel te kopen voor f 140. Maar u verkoopt er 2 van een hogere serie 150 die u 2 x f 2,70 oplevert en daarmee verplicht u zich de ander het aandeel voor f 150 te leveren. Het recht en de plicht kan worden uitgeoefend gedurende de periode van de looptijd. Dat betekent dat de transactie u nagenoeg geen geld kost, want het kleine verschil zijn de kosten voor de bank. De koers van AKZO was op dat moment ongeveer f 135 en als de koers stijgt, wordt de gekochte calloptie meer waard, maar in verhouding tot de verkochte hogere calloptie meer omdat bij een koers van bijvoorbeeld 145 er bij de gekochte al sprake is van f 5 intrinsieke waarde waar de verwachtingswaarde bijkomt.

De hogere verkochte calloptie heeft dan alleen nog verwachtingswaarde. Maar X begreep het niet helemaal. Afgesproken werd dat X er over na zou denken en dat de bankemployé de volgende maandag terug zou bellen wat gebeurde. X zei tegen de bankier dat hij het niet geheel overzag waarop de man van de bank hem verzekerde dat er niets vervelends kon gebeuren en dat hij de zaak goed in de gaten zou houden. We noemen dit een ééntweetje.

Als op de expiratiedatum de koers van het aandeel onder de 140 blijft, zijn alle contracten waardeloos. Maar dat geeft niet, want het heeft toch niks gekost! Als de koers hoger staat dan 140 maar niet hoger dan 150, is alles boven de 140 winst. Als de koers hoger dan 150 is, speelt men bij 155 quitte, maar zou men daarboven verlies maken omdat het dubbele aantal is verkocht tegen die prijs. In dat laatste geval heeft de bankadviseur maatregelen klaar om de transacties, voor het zover komt, te elimineren. Besloten werd het advies te volgen.

De bankman zou alles in gaten houden. Zoveel contracten aan elkaar verbonden was voor de optiebeurs teveel voor 1 dag. Het afsluiten van de contracten werd gespreid over meerdere dagen. Lees mijn volgende column volgende week, voor de spectaculaire verdere afloop. Het is allemaal waar gebeurd. (336)

___________________________

Rutte’s participatiesamenleving is uw eigen fout

Rutte moest nu eindelijk eens toelichting geven over zijn participatiesamenleving, u weet wel, de samenleving waarin u betaalt voor een Mercedes, en vervolgens zelf met uw buren een Trabant in elkaar mag gaan sleutelen.

Het ”probleemoplossend vermogen” van de samenleving wordt volgens hem groter. Mensen zijn hoger opgeleid, mobieler en mondiger dan vroeger en vormen, mede door de invloed van internet en sociale media, op een andere manier sociale verbanden. Al die kleinere initiatieven bij elkaar, waarbij mensen bijdragen naar vermogen, ”kun je de participatiesamenleving noemen”.

Tja, dan weet u het maar, het feit dat de sociale veiligheid van Nederland bezwijkt onder de bezuinigingen van kabinet Rutte, dat is gewoon omdat u te hoog opgeleid bent, te veel twittert, en te veel sociale initiatieven onderneemt tegen de armoede!

In welk land leeft Rutte?

U bent ook gewoon uit zichzelf verplicht gaan dwangarbeid-werken voor wat zorg en bijstand!? De lastenverzwaringen van Prinsjesdag kwam kennelijk omdat er te veel HBOers en WOers rondlopen? De samenleving gingen gewoon spontaan ineens het (voorheen betaalde) werk overnemen voor ouderenzorg! Het komt dus niet omdat deoverheid belastingen verhoogde en lasten verzwaarde, zich ondanks die extra inkomsten terug trok uit de samenleving en vele sociale zekerheden annuleerde, en we daarom meer zelf meer moeten ondernemen en betalen? Het is niet omdat het Rijk in opdracht van de EU moest bezuinigen en heel veel ongefinancierd delegeren naar de gemeenten…. Nee, we leefden kennelijk nu gewoon nog in een verzorgingsstaat was het niet voor Facebook! De grote storthoop heeft gesproken.

Het liegbeest gaat duidelijk onverminderd verder…
Gedoogbeleid: Waarom spreekt geen enkele journalist deze vent aan op zijn onzin?
Wanneer wordt deze manier van functioneren een halt toegeroepen?
Waarom onderneemt niemand activiteiten om deze vent af te zetten?

BroN

______________________________________________________

Geheimzinnigheid rond buitenlandse reis van fractieleiders

Fractievoorzitters in de Tweede Kamer gaan maandag gezamenlijk op reis naar het buitenland. Doel van de reis en de precieze samenstelling van het gezelschap wordt echter geheim gehouden.

Geheimzinnigheid rond buitenlandse reis van fractieleidersFoto:  ANP

Ingewijden hebben dinsdag een bericht vande Persdienst hierover bevestigd.

Waarom er zo geheimzinnig gedaan wordt, is niet duidelijk. Een woordvoerster van Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg stelde dat ze "uit veiligheidsoverwegingen" niets kan zeggen.

De fractieleiders gaan wel vaker samen op reis en in het verleden mocht de pers dan meestal mee. Zo werd in 2011 de Antillen aangedaan en twee jaar eerder Suriname.

____________________________________________________

KIJK HOE DE OVERHEID ROULETTE SPEELT MET ONS GELD!

 

rouletteNL Overheid wil voor 100 miljard euro windmolens gaan kopen!
Geplaatst op 1 juli 2014

 

Ja, het Nationale Energieakkoord, gecombineerd bovenop de huidige subsidie regelingen… Dat wordt een dure grap. Alleen al de windenergie wensen van de NL Overheid gaan de NL burgers al zo’n 100 miljard euro kosten. Dit deel alleen al kost u maandelijks 80 euro extra op uw energierekening. En bleef het daar maar bij. Maar neen, die onrendabele, lawaaierige en onbetaalbare windmolens gaan slechts nog maar 3% van de benodigde energie leveren.

 

Toen de Groene Rekenkamer de hele boel doorgerekend had concludeerden ze dat u maandelijks tussen de 250 tot 400 euro extra moet betalen voor de groene ambities van dit kabinet. Maandelijks!

 

De DagelijkseStandaard waarschuwt u voor wat u nog niet mag weten van de overheid…

 

Ach, het is natuurlijk heel makkelijk voor de politici om geld uit te geven als u die vervolgens uit uw eigen portemonnee moet betalen! En zo gaat het maar door, de aanslag op de burger. Dan weet u waar uw geld binnenkort ook naar toe gaat.

 

http://langleveeuropa.nl/2014/07/nl-overheid-wil-voor-100-miljard-euro-windmolens-gaan-kopen/

BroN

_______________________________________________________

DE GROTE LEUGENMACHINE MET DE NAAM “POLITICI”

 

Liegen is voor politici én voor het volk een noodzakelijk kwaad. Hoe kan een regering anders door het volk ongeliefde maar broodnodige hervormingen doorvoeren?
Ze doen het allemaal.

 

Van de liberaal Rutte tot en met de socialist Samsom. Alleen in het geval van laatste wordt dat dan 'iets te enthousiast met feiten' genoemd. Mooi eufemisme. Politici en hun volgzame discipelen zijn bovendien zeer spraakzaam als andere politici en hun achterban op leugens aangesproken kunnen worden, maar zwijgen of spinnen meestal als zijzelf betrapt worden.

 

Het is opmerkelijk dat de overheid altijd nagenoeg dezelfde reactie geeft op het moment dat cijfers van “anderen” in een andere richting wijzen dan wat de overheid voor ogen heeft.
Namelijk dat "de conclusies van het onderzoek gebaseerd zijn op onjuiste informatie".
En dat moet een overheid zeggen, die bij alle projecten die ze onderneemt last heeft van budgetoverschrijdingen. Of die bij de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag cijfers presenteert over bijvoorbeeld de invloed van de kenbaar gemaakte maatregelen op het besteedbaar inkomen van de burger keer op keer de plank misslaat.
Ook komt het zelden of nooit voor dat lastenverzwaringen die altijd “onverhoopt” plaatsvindt worden aangepast of teruggedraaid.

 

liegenJean-Claude Juncker, het hoofd van de euro-groep, verkondigde openlijk op een vergadering in Brussel dat hij in het verleden vaak had gelogen. Met reden om zogenaamd geruchtenverspreiding te voorkomen.
En u vind nog steeds dat deze “onbetrouwbare” mensen u moeten vertegenwoordigen?

 

Maar liegen wordt voor politici steeds moeilijker. De beschikbaarheid van internet, social media en organisaties als WikiLeaks zorgen ervoor dat er meer informatie dan ooit beschikbaar is en verspreid kan worden. En dat is natuurlijk goed nieuws, want dan worden burgers tenminste niet bedonderd.

 

Dat politici niet alleen liegen maar zelfs over lijken gaan als het om stemmen en/of zelfverrijking gaat, is al vaker bewezen! Een voorbeeld hiervan is de benoeming van de Nationale Ombudsman en het smerig spelletje van Groen links! Lees dit maar:
http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2014/6/Recherche-heeft-GroenLinks-in-vizier-wegens-lekken-ombudsman-1548897W/

BroN

__________________________________

U mag de overheid niet aanklagen

U mag de overheid niet aanklagen

Als de overheid iets niet zint, dan past men het gewoon in eigen voordeel aan. Wie nog gelooft dat de overheid er voor de burger is, mag nu zijn vinger opsteken. “Nou dat zijn er nog best veel!” Kijkt u dan voor de aardigheid even naar het voorbeeld van minister ‘ik lieg praktisch nooit‘ Ronald Plasterk. Los van het feit dat deze minister ‘ik lieg bijna nooit‘ al duidelijk loog over de samenwerking van de AIVD met de NSA, kan deze man zo’n beetje wel in het Guinness Book of Records voor het aanpassen van zaken naar alles behalve het belang van het volk. Deze minister met of zonder baard, hoed, roze pochette, moet wel vaste klant zijn bij de botox kliniek, want als u goed naar zijn ogen kijkt lacht hij het volk gewoon keihard uit. De onderdrukte cynische glimlach van een ‘master of deception’, oftewel een meester in het u de ogen dichtsmeren.

Waarom slikt het volk nog langer dat het in de maling genomen wordt? De regenten proberen steeds weer de grens te verleggen en te kijken of iemand reageert. “Hey, ook dit lukt zonder volksopstand? Nou dan doen we er nog een schepje bovenop.” Dezeberoeps geneticus is overigens een beetje verdwaald. Wat doet een geneticus als minister van binnenlandse zaken? Ach, hij begon ooit in een adviesraad waarin hij ingrijpen in de IVF-procedure adviseerde, zogenaamd om erfelijke ziektes te voorkomen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze minister op zijn minst iets meer weet van de agenda waarbij het doel is om minder testosteron in de maatschappij te krijgen en meer holebi’s. Tenslotte is hij geneticus. Moet nog bewezen worden dat deze man zijn ware gezicht niet laat zien? Tel de leugens maar even op en let er dan vooral op hoe hij altijd zijn lach lijkt te moeten onderdrukken. Plasterk zou in de tv reclame van Holland Casino ‘werk aan je pokerface‘ zo de rol van de acteur die uit de botox kliniek komt over kunnen nemen.

Deze superheld, heeft nu weer iets nieuws bedacht. Wilt u dat de overheid openheid van zaken geeft, dan kunt u dat wel eisen, maar het drukmiddel wordt geschrapt. Hup, weg ermee! In de shredder. NRC.nl meldt [citaat] Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrapt de dwangsom uit de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Om misbruik van die wet tegen te gaan, hoeven overheden die te laat reageren op dit soort verzoeken geen dwangsom meer te betalen. Kortom, u mag wel openbaarheid van bestuur eisen, maar als de overheid een beetje traag reageert moet u maar naar de rechter om eventueel een straf af te dwingen. “Wij doen alles op onze eigen manier, willen niet te veel openbaarheid geven en zeker niet onder druk gezet worden met een dwangsom.” In feite komt het er op neer dat u niet te veel of liever helemaal geen kritiek op de overheid moet hebben. Waren er nog maar iets meer boeren; hadden we nog maar iets meer hooivorken dan zouden we massaal naar Den Haag kunnen trekken om ze in hun kont te prikken en weg te jagen. (Lees ook dit..)

 

Bron linkvermeldingen: nrc.nl

________________________________________________________________________________________________

 

NEDERLAND EEN VAN DE KLEINE EU-LIDSTATEN BEHOORT TOT DE TOPGRAAIERS!

 

 

Het volk van Nederland betaalt niet alleen miljarden aan:
- de EU
- alle EU-noodlijdende landen
- de enorme massa-immigrafie, waaronder ook de vloedgolf van asielziekers
- de verplichte miljarden aan ontwikkelingsgeld voor corrupte derdewereldlanden
- subsidies aan corrupte Arabische (moslim)landen
enz. enz.

Maar... wij betalen ook miljarden aan absurd hoge binnenlandse belastingen/accijnzen en aan de topsalarissen van de Nederlandse bestuursleden/regering

Voorbeelden

Boetes

Boete

afzetters

belastingen/accijnzen:

Nederland berekent de hoogste accijns op brandstof. Met name op benzine en lpg (gas).

77 cent per liter benzine gaat naar de overheid. Dit staat nog los van de 21% btw die erover betaald moet worden.

Van alle Europese landen is Nederland het duurst. Hiermee zal de staatskas tot ruim 600 miljoen Euro gevuld worden. Nederland heft ongeveer 4% per liter benzine meer aan accijns dan Engeland en 7% per liter benzine meer dan Italië.

Tabel Brandstofprijzen:
http://www.tipsautoverkopen.nl/nederland-het-duurste-met-accijns-op-brandstof/

Topsalarissen.
Ministers blijken topgraaiers

2.651 functionarissen in de (semi-)publieke sector verdienden in 2011 boven de balkenendenorm, oftewel meer dan 130 procent van een ministerssalaris (in totaal ten minste 193.000 euro). Dit blijkt uit een inventarisatie die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer stuurde.

Gemiddeld streken de overstijgers in 2011 een salaris van 218.783 euro op.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/01/ministers_blijken_topgraaiers.html

Banken
ABN Amro Topgraaiers krijgen een loonsverhoging van 20%!!!
http://deazijnpisser.blogspot.nl/2014/06/abn-amro-topgraaiers-krijgen-een.html
en
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2014/02/banken-hebben-schijt-aan-bonusverbod

Tweeduizend topmensen bij onder meer ziekenhuizen, universiteiten en woningbouw-verenigingen verdienden in 2009 meer dan toenmalig premier Balkenende. Reken maar dat dit nu inmiddels behoorlijk is gestegen!
http://www.deondernemer.nl/binnenland/520486/2000-mensen-boven-balkenende-norm.html

En maar roepen dat de door hen gecreëerde crisis voorbij is! OVER VOLKSVERLAKKERIJ GESPROKEN!

BroN

Klik Aangiften tegen de staat" voor meer info !!

De achterlijkheid en de barbaarsheid van de linkse elite

Screenshot_14

(Door: Erik60)

Wat is er toch aan de hand met onze verkozen politici? Waarom haten zij ons zo erg? Wat er de laatste tijd hier in dit mooie landje gebeurt, tart elke verbeelding. De oorspronkelijke Nederlandse bevolking is tot tweederangsburger gebombardeerd. We hebben bijna geen rechten meer en onze ouderen worden zo verwaarloosd dat ze liever sterven. En dit kan voor dit kabinet niet snel genoeg gaan. De ouderen eruit en nieuwe erin. Haal de taart maar boven, trek de champagne open, steek het vuurwerk aan en nodig je vrienden en buren uit voor een feestbanket, want Jetta Klijnsma heeft de oplossing van de eeuw om de pensioenen af te schaffen. Iedereen een moestuin en iedereen blij. Wie een moestuin heeft, kan elke dag een feestmaal bereiden. Door dit fantastische idee kunnen de pensioenen direct gehalveerd worden en kan het geld dat overblijft naar vluchtelingen en bevriende dictators overgemaakt worden. En over een paar jaar wordt het pensioen afgeschaft en vallen onze ouderen bij tientallen per dag dood.  Maar voor Jetta Klijnsma is dat geen probleem, want dit creëert banen. De begrafenisondernemers zullen zoveel werk krijgen dat ze mensen moeten aanwerven. Nou, de een zijn dood is de ander zijn brood. 

Hoe gek moet je dan zijn om zoiets voor te stellen. Dan ben je niet helemaal bij je verstand. En geloof het of niet: deze vrouw is knettergek en ziek in haar hoofd.  Zij gaat werkelijk over lijken. Iemand als zij zou toch beter moeten weten. Zij is zelf gehandicapt. Ze is geboren met spastische benen en leerde pas op haar dertiende lopen. Zo iemand zou toch feeling moeten hebben met mensen en zeker met gehandicapte ouderen. Maar nee hoor, lekker blijven besparen op de hulpbehoevenden in de maatschappij, want dat is gemakkelijk. Tegelijkertijd komen duizenden asielzoekers het land binnen die hier met alle egards worden ontvangen. Niet alleen Klijnsma is knettergek, maar het hele kabinet is volledig losgeslagen. Het zijn politici zonder geweten geworden. Zij zijn de beulen van Europa die een Europees programma uitvoeren. Na gedane zaken worden zij beloond met een riant salaris en een gemakkelijk baantje. Alle nationale politici in West-Europa voeren dit asociaal ‘weg met ons’ programma uit. De echte West-Europeaan word vervangen door een veel volgzamer volk. Dit volgzame volk is het gewoon om onder dictators te leven en het heeft niet meer nodig dan zijn achterlijke “religie”.  Juist, de meesten die naar het open huis Europa komen, zijn moslims.  Aanhangers van een achterlijk geloof die er alles voor over hebben om hier te blijven. En je kan het zien. In alle West-Europese steden heerst angst. In België alleen worden dagelijks minstens tien vrouwen brutaal verkracht door zwarte en Noord-Afrikaanse moslimbendes. En net als in Nederland mag het beestje niet bij de naam genoemd worden en is de pers daar heel volgzaam in.

Maar net als in Nederland zijn de Belgen (Vlamingen) het kotsbeu en broeit er een opstand tegen de elite.  De politieke kaste kan een volk lang onder de knoet houden, maar eens barst de bom en dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Ik hoop van harte dat onze politici hun verstand terugkrijgen en naar de echte problemen van de mensen luisteren. De multiculturele samenleving is veel mensen een doorn in het oog. Met fanatieke moslims valt niet samen te leven en Henk en Ingrid weten dat. Maar de elite niet.  Zij zitten ver weg van alle problemen in hun wijken waar geen moslim welkom is. Dat is typisch aan de linkse elite. Kijk maar naar  Guy Verhofstadt, de man die zo hard opkomt voor de Roma in Gent. Zij maken er dikwijls het leven van de gewone burger tot een hel. Schooien op straat en op kruispunten, vandalisme, geweld, diefstal enz. Maar volgens Guy Verhofstadt is dat niet waar en moeten zij geholpen worden. In het rijke Sint-Maartenslatem, waar meneer Verhofstadt woont, is geen vreemdeling te bekennen. Daar zorgt Verhofstadt wel voor. Zijn dochters zitten op een witte school, terwijl de gewone Vlaamse kinderen zuchten onder het getreiter van de vreemdelingen. En zo iemand wil voorzitter worden van de Europese Unie? God bewaar ons!! Maar in Nederland is dat ook het geval. Dat weten we. Hier kent de linkse elite ook geen schaamte. Deze Volkskrant-lezers zitten in hun riante villa’s ver weg van alle problemen Henk en Ingrid voor racist uit te maken. Maar eens, eens komt ook hun tijd. Maar dan zal het te laat zijn.

Koningin Beatrix had altijd de mond vol van verdraagzaamheid tegenover degenen die ons het leven zuur maken en onze levensstandaard naar beneden halen. Zij kan dat gemakkelijk zeggen, omdat zij er geen last van heeft en dat heeft trouwens de hele Koninklijke familie niet. Maar Henk en Ingrid, die vroeg opstaan en hard werken om hun kinderen een goed leven te bezorgen, zullen geen pensioen meer hebben.  Alles zal weg gegraaid zijn door gewetenloze managers en oerdomme politici. Zij liggen niet wakker van onze ellende. Maar eens zal het potje leeg zijn en zullen ze tot het besef komen dat ook zij moeten verdwijnen uit het land dat ze leeggeplunderd hebben. En hopelijk nemen ze dat geld verspillende Oranjehuis mee, dat geen haar beter is dan alle graaiers in de zorg bij elkaar.

Door:
Erik60
(voor www.ejbron.wordpress.com)

BroN

 

________________________________________________________________

Ik vind ook dat Klijnsma prima trap kan lopen

 en dat ze die rollator kan in leveren!!

 

Klijnsma: 'Vul je pensioen aan met een moestuin'

 

 

’Nederland ziet er niet meer zo uit als in de tijd van Drees’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken © ANP.

Staatssecretaris Klijnsma adviseert Nederlanders een moestuin te nemen als aanvullend pensioen. Dat zegt ze vandaag in een interview met het AD. Volgens Klijnsma behouden we in de toekomst een fatsoenlijk pensioen, maar moeten we ons ook niet rijk rekenen. 'Ik raad mensen wel aan om ook naar andere vormen van oudedagsvoorziening te kijken,' zegt de bewindsvrouw.

 
Ik ken mensen met een moestuin, dat levert veel groente en fruit op. Of een eigen huis. Als de hypotheek is afbetaald kun je prima van de AOW leven.
Jette Klijnsma

'Ik ken mensen met een moestuin, dat levert veel groente en fruit op. Of een eigen huis. Als de hypotheek is afbetaald kun je prima van de AOW leven.'   

Klijnsma doet haar uitspraken nu het kabinet met nieuwe spelregels voor de pensioenfondsen komt, het zogenaamde Financiële Toetsingskader (FTK). Daarmee zijn pensioenen beter bestand tegen financiële klappen op de effectenbeurzen, belooft Klijnsma. 'Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat we iets moeten veranderen. Nederland ziet er niet meer zo uit als in de tijd dat Drees de AOW invoerde.'

Door de vergrijzing moeten straks minder mensen de premie opbrengen van gepensioneerden, terwijl we ook nog veel ouder worden.   Klijnsma: 'We zijn er altijd vanuit gegaan dat ons pensioen voor 100 procent was gegarandeerd, maar dat is niet zo. Pensioenfondsen moesten door de economische crisis zelfs kortingen doorvoeren. Dat ondervinden we nu. Toch kun je nog steeds een goed pensioen opbouwen, op basis van het gemiddeld verdiende salaris.'

Volgens Klijnsma moeten we daarom een landelijke discussie voeren over het pensioenstelsel van de toekomst. Daarbij zijn er geen taboes. 'Het is zelfs bespreekbaar of we nog wel verplicht allemaal moeten sparen voor ons pensioen.' 

Haar 'moestuin-uitspraken' leveren Klijnsma op sociale media en op internet overigens meteen de nodige kritiek en hoon op.

__

De opmerkelijke werkloosheidscijfers van het CBS

De opmerkelijke werkloosheidscijfers van het CBS

De titel waarmee de Volkskrant zojuist komt luidt [citaat] ’CBS: aantal werklozen in mei gedaald – en nu echt’. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar komt er dan bij u ook niet onmiddellijk de vraag op “Dus alle voorgaande keren was het niet echt?” Bij mij wel. En terecht zo blijkt uit het stuk zelf. Als u namelijk goed leest, is het weer een meesterlijk stukje propaganda. Zagen we deze week nog dat er honderdduizend banen in de zorg gaan verdwijnen; nu gaat het ineens goed. Zou er ook gekeken worden naar het aantal ZZP-ers dat zonder werk zit? Leest u daar iets over in het artikel?

Als ik het verhaal goed lees, betrap ik de Volkskrant op propagandistische perceptiemanagement; of te wel woordgebruik dat niet te betitelen valt als ‘liegen’, maar wel als ‘het weglaten / niet noemen van zaken’. Zo staat er [citaat] “Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen voor de vierde maand op rij is afgenomen. In mei kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 436.000, ofwel 8000 minder dan in april. De afname is het grootst bij seizoengevoelige sectoren als landbouw, bouw en horeca. Voor vrijwel alle leeftijdsgroepen met uitzondering van de 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen af.” Als dat een voorbeeld is van hoe men meet, dan begint het een beetje duidelijk te worden. WW-uitkeringen nemen ook af als mensen de bijstand in gaan. Waarom wordt dit aantal nergens genoemd?

Natuurlijk staat er [citaat] “De werkloosheid kwam daarmee vorige maand uit op 673.000 personen. Meer mensen kregen betaald werk door een groeiend aantal vacatures en uitzenduren begin dit jaar. Zowel de daling van de werkloosheid als de toename van de werkzame beroepsbevolking was het grootst bij 25- tot 45- jarigen.”, maar wat zegt dat? De werkloosheid kan wel gedaald zijn op papier, maar kom nu eens met een concreet aantal toegenomen arbeidsplaatsen in plaats van de vage opmerking van ‘toename van de werkzame beroepsbevolking‘. Het volk is klaar met deze zoete broodjes. Veel mensen worden de bijstand in gedrongen en worden via de achterdeur weer aangenomen in het kader van gedwongen tewerkstelling. Dat noemt men maar liever niet!

Nog een voorbeeld van beeldvorming vinden we in de volgende tekst [citaat] “In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.” Hoe kunnen mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt? Dus de werkloosheid daalde in maart omdat er mensen waren die besloten zich niet langer als werkzoekende te registreren? Wat gingen ze dan ineens doen? Met pensioen? Pensioengerechtigden rekent men doorgaans niet tot de arbeidsmarkt, dus dat kan het niet zijn. Zijn het mensen geweest die geëmigreerd zijn? Of hebben we het toch over mensen die als ZZP-er aan de slag gingen? Leg het eens uit in het kader van ‘maar nu echt’.

Begint u ook te begrijpen dat het tonen van dergelijke cijfers helemaal niets zegt als het niet gewoon geloofwaardig onderbouwd wordt. Dat gebeurt niet. U moet het maar voor zoete koek slikken. ‘De werkloosheid daalt, het einde van de crisis is in zicht, niet zeiken.‘ Deze theoretische daling van de werkloosheid is niets meer dan gegoochel met cijfers. Er kan van alles achter zitten als men niet toont hoeveel arbeidsplaatsen er bij gekomen zijn. De WW-ers kunnen naar de bijstand verdrongen zijn, waardoor de genoemde daling in het aantal WW-uitkeringen niets zegt. Werkverdringing door bijstandgerechtigden die verplicht moeten werken voor een hongerloontje mag niet aan het daglicht komen. Ook wordt nooit en te nimmer iets gezegd over de grote groep ZZP-ers die al dan niet zonder opdracht zit. Zij staan immers officieel niet ingeschreven als werkzoekende, maar als zelfstandig ondernemer zonder personeel. Ik noem dit je reinste perceptiemanagement om de economie op te poetsen en minister Lodewijk Asscher goede sier te geven. Deze werkloosheidsmeter geeft een heel ander beeld.

Bron linkvermeldingen: Volkskrant.nl, Werkeloosheidsmeter.nl

_____________________________________________

5000 medici dreigen met rechtszaak over vrije artsenkeuze

Schippers wil vaker medisch beroepsverbod

Minister Edith Schippers. ANP

 

 

De discussie over het recht van patiënten om zelf hun arts te kiezen, dreigt een felle juridische strijd te worden. De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, waarbij in twee maanden 5.000 artsen en paramedici zich hebben aangesloten, kondigt aan minister Schippers (VVD, Zorg) voor de rechter te dagen als de vrije artsenkeuze wordt afgeschaft. Afschaffing van dat recht is strijdig met Europese mededingingsregels, stelt de advocaat van de stichting, hoogleraar gezondheidsrecht in Utrecht, Jaap Sijmons.

 

Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer over de vrije artsenkeuze. Schippers en de zorgverzekeraars willen artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aanpassen, zodat patiënten die naar een arts gaan die geen contract heeft met hun zorgverzekeraar de rekening niet meer vergoed krijgen. Zij moeten die dan zelf betalen. Aangezien de nota voor sommige operaties en ingrepen kan oplopen tot duizenden euro’s zullen patiënten alleen nog gaan naar artsen die wel gecontracteerd zijn door hun zorgverzekeraar. Overigens kunnen ze jaarlijks overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

 

 

De patiënt heeft straks minder te kiezen dan nu, stelt de stichting. Bovendien zullen nieuwe klinieken die de concurrentie met gevestigde artsen aangaan, geen kans krijgen. Dát is volgens de stichting strijdig met Europese concurrentieregels. Sommige ziekenhuizen zullen inkomsten verliezen. Een woordvoerder van de stichting zegt:

 

“Je hebt een contract met minimaal drie van de vier grote zorgverzekeraars (ofwel patiëntenstroom) nodig om te overleven.”

 

Doel is de groei van uitgaven beperken

 

Schippers zegt dat er keuze genoeg overblijft voor de patiënt. Ook de verzekeraars zeggen dat ze louter te dure en kwalitatief slechte zorgverleners uit de markt zullen weren. Artsen, op hun beurt, zeggen dat verzekeraars vaak niet wéten wat kwalitatief goed is. Vorige week sloot Schippers een principe-akkoord met onder meer fysiotherapeuten, huisartsen en verzekeraars die de wetswijziging wel steunen. Doel is om de groei van de ziekenhuis- en huisartsenuitgaven te beperken tot 1,5 procent dit jaar en 1 procent van 2015 tot 2017. Jarenlang stegen die uitgaven telkens met zo’n vijf procent.

 

De ‘restitutiepolis’ blijft wel bestaan, waarmee de patiënt tegen een hogere maandelijkse premie alsnog de nota van iedere arts vergoed krijgt.

 

Aanpassing van artikel 13 moet de macht van verzekeraars vergroten. Bedoeling van de ‘marktwerking’ in de ziekenhuiszorg, die in 2006 werd ingevoerd, is dat ziekenhuizen en artsen onderling concurreren. Verzekeraars kregen de taak om kritisch te zijn namens hun verzekerden. Leveren ziekenhuizen te weinig kwaliteit en werken ze inefficiënt, dan kunnen verzekeraars ze het jaar erop een contract weigeren. Doet één kleine verzekeraar dat, is het nog geen ramp, maar de grote verzekeraars (Achmea, VGZ, CZ, Menzis) vertegenwoordigen samen 90 procent van de bevolking. Zo kwam het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis vorig jaar in grote problemen omdat Achmea een contract weigerde.

Lees meer in NRC Handelsblad vandaag.

_____________________________________________________________________

‘Valse Gay Snake Rutte’ Rot Op !

 

( door Herman Vogel)

Mark Rutte snake in suitAmsterdam-Noir- Rutte Rot op!’ en ‘Wie betaald de Crisis?’ waren op het sprekende spandoek na, de voornaamste uitingen die uit de lange stoet te horen was die zaterdagmiddag 14 juni 2014 van het Beursplein naar de Dokwerker op het Jonas Daniël Meyerplein liep. De organisatie; Verzet.nu heeft op deze wijze uiting willen geven over de boosheid en machteloosheid van het sociale onrecht dat deze overheid over ons uitstort.

Stop de sociale sloop! Vertaald niet alleen het ongeloof en de boosheid over het feit dat graaiende directeuren van woningbouwcorporaties zich afgelopen jaren schaamteloos hebben kunnen verrijken aan Maserati of luxueuze privé optrekjes op een Caribisch eiland. Denk hier aan voormalig Rochdale directeur Hubert Möllenkamp en voormalig directeur Erik Staal van Woningbouwvereniging Vestia, die deze week voor de Parlementaire Enquêtecommissie acuut leken te lijden aan geheugenverlies.

Meer lezen:  Herman Vogel Perspectief.  

_

_______________________________________________________

SP: ‘Rutte schoffeert parlement in affaire Demmink’

 

Michiel van Nispen
Minister-president Mark Rutte (VVD) heeft de Tweede Kamer “geschoffeerd” in de affaire Demmink.

Dat heeft SP-Kamerlid Michiel van Nispen laten weten aan ThePostOnline. Van Nispen bevroeg Rutte onlangs voor de tweede maal over uitspraken van minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten (VVD) inzake de affaire rond de voormalige secretaris-generaal van Justitie.

Rutte reageerde woensdagavond per brief op een opmerkelijke manier op Van Nispens vragen: hij verwees naar de beantwoording van de vorige. Van Nispen: “Ik vind dit een schoffering van het parlement. Vragen moeten beantwoord worden, dat is ons democratisch recht, zo simpel is het.”

Opstelten zei in april over het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink: “Het was niks, het is niks en het wordt niks.” Rutte bleef in zijn wekelijkse persconferentie Opstelten dekken door te stellen dat die vanuit zijn functie “ruimer gerechtigd” is dingen te zeggen, omdat hij ‘het enige bruggetje’ is tussen de gescheiden machten. Justitie-woordvoerder Van Nispen – opvolger van Jan de Wit – wilde weten of dat staatsrechtelijk klopt. Toen Rutte daar vervolgens niet duidelijk op antwoordde, zei Van Nispen dat de premier “om de hete brei” heen draaide. Hij stelde vervolgvragen, maar de premier herhaalt nu dus eenvoudig wat hij al gezegd had.

Van Nispen zegt tegen ThePostOnline: “Ik sta perplex. Ik vind dit een schoffering van het parlement. Vragen moeten beantwoord worden, dat is ons democratisch recht, zo simpel is het. Het lijkt er op dat Rutte, door lastige vragen niet te beantwoorden, hoopt dat wij over zijn vreemde opvatting van de scheiding der machten dan maar onze schouders ophalen. Dat gaat in ieder geval niet gebeuren.”

Van Nispen overweegt nog wat hij nu doen zal, maar is vastbesloten er het hoe dan ook niet bij te laten zitten.

 

Bron

______________________________________________________

Rutte en zijn machtige bankiers: het is tijd om te gaan!

 

Ik las deze week een heel openbarend artikel, waarvan ik hieronder een aantal punten heb uitgelicht. Het is zeker de moeite waard om dit artikel te lezen!

 

RuttebankenOndanks dat ons als burgers nooit direct toestemming gevraagd werd over de toetreding tot de EU, als ook niet bij de invoering van de EURO, zijn we toch onderdeel geworden van deze superstaat. Dit is de staat in vreemde heerschappij uitleveren zonder directe goedkeuring van bevolking, noch voor hen een inzicht te hebben wat dat staatsrechtelijk voor een consequenties heeft op hun burgerpositie. Ook is deze hele vorm nooit terdege openlijk ter discussie geweest, in welke vorm dat al dan niet wenselijk zou zijn. Waarbij vermeld moet worden dat ook de vorm van de EU niet democratisch is.

 

Op 1 Juni 2005 heeft Nederland zich uitgesproken TEGEN de Europese Grondwet. 61,5% heeft NEE gezegd. Hierna hebben de Europese leiders het verdrag van Lissabon bedacht, een verdrag dat nagenoeg gelijk staat aan de Europese Grondwet waarbij zo goed als geheel het zelfde verhaal alsnog werd overgenomen.
Deze is door onze toenmalig zittende regering geaccepteerd en er is GEEN volksraadpleging in de vorm van een referendum geweest uit angst voor weer een nee. Daar dit ook nog op niet transparante wijze gebeurde maakt Overheid zich met deze handeling, schuldig aan fraude, hoogverraad door ongeoorloofd handelen en ambtsmisbruik.

 

Deze slinkse wijze waarmee wij toch een Europese Grondwet kregen is verraad aan het volk en de democratie. Met deze daad heeft de regering een minachting getoond voor het volk en de democratie. Het mandaat van het Nederlandse volk waarop zij zich als volksvertegenwoordigers beroept, werd in directe zin willens en wetens misbruikt. Het woord democratie komt uit het Grieks en betekend (demos) volk (krateo) heersen. Wat betekend dat als een regering de wil van het volk naast zich neerlegt? Dit is landsverraad.

 

Dit gebeurde ook nog in een complot en een niet transparante vorm. Hiermee heeft de regering een strafbaar feit gepleegd en is daarbij een illegale organisatie geworden.
De EU en onze regering hebben de ECB de macht hebben gegeven om elk moment miljarden aan staatssteun van ons af te kunnen dwingen om andere Europese landen te redden. De ECB staat op alle niveaus buiten de wet. Een privaat bedrijf dat door een democratie boven de wet wordt gesteld? Dit is de meest blatante actie die de politiek heeft kunnen ondernemen. Het mag nu duidelijk zijn voor wie de politici werken.

 

De politiek heeft als functie voor een gelijke verdeling van vermogen en welvaart te zorgen. Hierin faalt zij niet alleen, zij faciliteert dit. De top 10% van de Nederlandse huishoudens is gedurende de crisis er meer dan € 80 miljard op vooruit gegaan terwijl de middelste 70% er € 30 miljard op is achteruit gegaan. Deze cijfers liegen er niet om.

 

En dan niet te spreken over de allerlaagste in onze bevolking, die al voor de crisis mochten inleveren onder het mom eerst het zuur en dan het zoet…. zij zijn in die tijd er alleen maar op achteruit gegaan. De uitkeringen hebben zowel financieel, en de uitkerings trekker extreem in rechten in moeten leveren. Dat gaat zelfs zover dat de rechten van de mens overschreden worden.

 

Daarnaast wordt deze groep al decennia gecriminaliseerd en ieder excuus aangegrepen hen financieel te korten. Het is een doelbewust de andere kant op wijzen van waar de samenleving daadwerkelijk bestolen wordt en dit onderschrijft de bewuste betrokkenheid van de overheid in het creëren van deze verdonkeremaning.Hier is de tactiek om het volk tegen elkaar uit te spelen terwijl anderen de samenleving kunnen leegroven

 

Lees hier verder: http://stopdebankiers.nl/rutte-en-zijn-machtige-bankiers-het-is-tijd-om-te-gaan/

BroN