Haagse Politiek (rovers) Bende

  Thetruth4you " The Voice and Media of the People !! The Rules Have Change.

Free Translation Widget

Nederland is leugens over immigratie strontzat

CZkz3SYWkAAcOtrDoor Joost Niemöller

 

 

 

 

 

 

 

 

Bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Duitse burgers niet goed bij hun hoofd
zijn. Vandaag schoffeerde ze haar eigen kiezers met de opmerking dat de
illegale immigranten ‘tijdelijk’ in Duitsland zouden zijn. Zodra de oorlog over is, gaan
ze weer terug, beloofde ze vandaag op een partijbijeenkomst van haar partij. 
Die ‘tijdelijkheid’ is een van de grote leugens die de Europese regeringen verkondigen
om de eigen bevolking in slaap te sussen over de ongevraagde en
ongewenste immigratie van moslims en Afrikanen. Golf na golf na golf. 

De Nederlandse regeringen bleven al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw
die leugens verspreiden. Om maar niet te hoeven praten over de problemen, en om
maar niets te doen aan die immigratie, werd de mythe van de terugkeer in
stand gehouden. Zelfs nog toen iedereen na de gezinshereniging en de
huwelijksmigratie kon zien dat daar nooit meer sprake van zou zijn. U, de
Nederlandse burger, werd geacht dom en blind te wezen.

De leugen over de tijdelijkheid gaat samen met andere leugens, zoals die over
de ‘integratie’ (als die ‘tijdelijkheid’ er toch eventjes niet in blijkt te zitten) of over
de positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt (de overgrote hoeveelheid blijft
werkloos, iedereen weet dat, iedereen ziet dat, en toch jengelen de politici maar door
over die zo gewenste hoogopgeleiden die eraan zouden komen) en de best
wel meevallende zedendelicten, als je namelijk corrigeert op dit en corrigeert op dat.
Het is maar drie keer zo hoog als gemiddeld, dus waar heb je het over. Of de leugen
over de ‘vluchtelingen’ terwijl iedereen ziet dat het illegale immigranten zijn.

De leugens over de criminaliteit onder de immigranten worden ook volgehouden door
niet meer etnisch te registreren bij de politie en door de derde generatie allochtonen
niet meer te benoemen, zodat we ineens last hebben van een stijgende criminaliteit
onder ‘jongeren.’ Want ja, u, de kiezer, bent gek. Net zoals u dag in dag uit moet
horen over ‘mannen’, of ‘jongeren’ die vrouwen verkrachten, laffe overvallen plegen
enz enz. Over de etniciteit meestal geen woord. Dat hoeft u allemaal niet te weten.
Daar wordt u maar onrustig van. Of de leugen dat Turkije de illegalen niet
kan tegenhouden, zoals Nieuwsuur nu weer beweert.  
Het gaat maar door en gaat maar door.

Maar de mensen zijn niet gek. En daarom maken ze zich in toenemende mate
zorgen over de immigratie en de integratie. Het is, zo berekende het Sociaal
Cultureel Planbureau onlangs,
 ongevraagd onze hoofdzorg. En ja, 
niet vreemd dus ook dat uit dit zelfde onderzoek niet alleen een dalend vertrouwen
in de politiek blijkt, maar ook in de media.

Nederland is de leugens over de immigratie namelijk strontzat.

 

[BroN]

Tweede Kamerlid: "Geef minima en ouderen geld in plaats van de Rothschilds"

Tweede Kamerlid: “Geef minima en ouderen geld in plaats van de Rothschilds”

De onderhandelingen over het koopcontract voor twee portretten van Rembrandt die Nederland en Frankrijk aankopen, zijn nog in volle gang. De schilderijen zijn op dit moment formeel nog eigendom van de Rothschilds.

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet 80 miljoen euro uittrekt voor dit ‘prestigeproject’.

“Wat heeft het kabinet de afgelopen jaren geleerd van de economische crisis? Sinds het barsten van de financiële zeepbel hebben alle Nederlanders de hand op de knip moeten houden,” zei hij in de Tweede Kamer. “Iedereen heeft het gevoeld. Iedereen moest door de zure appel heen bijten. Torenhoge werkloosheid. Bezuinigingen in de zorg. Bezuinigingen in het onderwijs.”

‘Kabinet lijkt op een afgekickte verslaafde’

“Nu Nederland net weer een klein beetje kan ademen, geeft het kabinet 80 miljoen euro uit voor een prestigeproject,” ging hij verder. “80 miljoen om de kas van de familie Rothschild te spekken. Voor de mensen die die familie niet kennen, dat zijn de rijkste mensen op deze aarde.”

“Het kabinet lijkt wat dat betreft op een afgekickte verslaafde die na jaren onthouding weer toegeeft aan zijn slechte gewoonte,” aldus Kuzu. Er wordt 80 miljoen euro uitgegeven aan een prestigeproject, terwijl de minima en de ouderen er weer niets bij krijgen en de jeugdwerkloosheid torenhoog is, zei hij.

Stiekem overleg

Tijdens een stiekem overleg in het Mauritshuis haalde D66 het kabinet over om de schilderijen te kopen. “De mensen mochten er immers geen lucht van krijgen,” zei Kuzu. “Nu weten we wat democratisering is volgens de heer Pechtold en wat transparantie betekent voor D66.”

Het Tweede Kamerlid benadrukte dat de Nederlanders er niets van snappen. “Na jaren te hebben geleden wordt hun belastinggeld gewoon weer verspild,” zei hij.

Kuzu riep het kabinet tot besluit op te stoppen met deze waanzin en op te komen voor de minima, vluchtelingen en ouderen in plaats van de kunstelite, de Rothschilds en museumbobo’s.

[DENK]

In gesprek met journalist Janneke Monshouwer: Ander nieuws!

Voormalig NOS medewerkster

 

janneke monshouwerDe meesten van jullie herinneren zich vast nog wel het artikel over Udo Ulfkotte, de Duitse journalist die 17 jaar voor de Frankfurter Algemeine Zeitung werkte en die vorig jaar met zijn spraakmakende boek naar buiten trad ‘Gekaufte Journalisten’. Dat artikel wordt nog steeds veel gelezen en gedeeld vanwege de interessante inhoud, want hij onthult hoe journalisten worden ingepakt en omgekocht worden door o.a. de CIA en daarmee hun onafhankelijkheid aan de wilgen hebben gehangen. Hij noemt in zijn boek man en paard en het boek deed (en doet) veel stof opwaaien.

 

Maar dappere journalisten vinden we niet alleen in Duitsland blijkbaar. Ik ben momenteel een zeer interessant boek aan het lezen van journalist Janneke Monshouwer, die zelf bij het NOS-journaal werkte en daarnaast documentairemaker is. Het is ongelooflijk wat ze allemaal heel eerlijk en onthullend beschrijft, met feiten, foto’s, gebeurtenissen van vroeger en van nu; en het is pas haar eerste boek in een serie van vele. Ze beschrijft hoe zaken worden verdraaid, waarom, voor en door wie, kortom ik heb het gevoel dat ik zit te lezen in een geschiedenisboek, maar dan van een hele andere aard dan de volledig verdraaide feiten uit de geschiedenisboeken die we op school voorgeschoteld krijgen en dat is ‘thuiskomen’. Het zou wat mij betreft verplichte literatuur moeten worden in de nabije toekomst. Ze schrijft in dit boek o.a. over de moord op Kennedy, pedofilie, Skull & Bones, CIA-operaties, Vietnam-oorlog, Agent Orange, BCCI Crimibank, de Safari-club, de grote leugen van 11 september, etc. Dit is nog maar een kleine greep eruit. Cover Ander Nieuws

 

Ik zou het boek aan iedereen die ‘achter het nieuws (of propaganda) wil kijken willen aanbevelen, zeker in aanvulling op het Duitstalige boek (of in plaats daarvan) van de Duitse Ulfkotte. Je krijgt daarmee het totale plaatje. Janneke beschrijft de werkelijke feiten en wisselt dat af met cursieve opmerkingen waarin ze beschrijft hoe ze ervan droomt dat de dingen beter worden voor iedereen; een wereld die geen oorlogen, machtsstrijd, honger en armoede kent. Voor mij was het een aanleiding om de telefoon te pakken en met Janneke in gesprek te gaan. Naast het feit dat we dezelfde drijfveer hebben, dezelfde liefde voelen voor de mensheid en de natuur, blijken we ook allebei een Jungiaanse achtergrond te hebben en maken we beiden kunst, dus dat bleek zeker een goede impuls te zijn. Ik heb haar een aantal vragen voorgelegd en die heeft ze beantwoord. Kijk maar even mee in de interessante keuken van een ‘klokkenluidster’, terwijl ze zichzelf meer benoemt als een ‘waarschuwend journalist’.

 

Irma: Wanneer kwam het idee bij je op om een boek te schrijven –en nu zelfs meerdere- over de misleidende, manipulerende en propagandistische nieuwsvoorziening?

 

Janneke: In 2010 had ik een boek over mijn eigen leven geschreven (maar nog niet uitgegeven), ter afronding van een intensief transformatieproces. Dat schrijven bracht mij nog dieper in de materie, waardoor ik nog meer inzichten kreeg en meer puntjes op de i kon zetten. En opeens zag ik parallellen met wat er in de (buitenland-)politiek gebeurde. Ik ben toen vanzelf gaan doorschrijven als een zoektocht naar antwoorden op vragen die ik al heel lang had over het nieuws en over onze geschiedenis.

 

Dat heeft dus te maken gehad met je eigen ontwikkeling; alsof je ineens het grotere plaatje ziet. Zoals we zo vaak zien bij het ‘individuatie’-proces waar C.G.Jung over schreef. Mag ik dat zo vertalen?

 

Janneke-1Ja mooi dat je dat zo zegt, dat is helemaal waar. En ik voel steeds dat het te maken heeft met mijn eigen ontwikkeling. Tegelijk besef ik dat het ook te maken heeft met de ontwikkeling van ons allemaal omdat het ons Westerse collectieve onderbewuste betreft – we hebben er allemaal direct mee te maken en we knappen allemaal op van de waarheid als je het goed verwerkt.

 

Wanneer begon jij het gevoel te krijgen dat de zaken die je kreeg aangeleverd op het journaal niet klopten met de werkelijkheid?

 

Ik was net 21 toen ik als productie assistente op 1 januari 1965 bij het Journaal kwam. Ik was een van de jongsten. Ik heb daar genoten. Ik raakte bevriend met mensen van alle afdelingen: nieuwsdienst, redactie, films maken en montage (alles ging nog op film). Er was toen een zeer goede teamgeest en er heerste een strak bewind onder een strenge niet vrouw-vriendelijke hoofdredacteur. Op het Journaal werkte ik dus niet op de redactie, maar deed ik productie. Daar was ik een spin in het web voor alle afdelingen plus de contacten met het NOS-bestuur en andere omroepen. Na 3 jaar stapte ik over naar IKON-TV omdat ik genoeg had van het nieuws, want alles herhaalde zich, vond ik, er was geen onderzoeksjournalistiek, ik wilde documentaires leren maken, meer de diepte in. En al gauw deed ik freelance werk voor wel 3 omroepen tegelijk. Al doende leerde ik journalistiek, filmen, monteren, presenteren, regisseren, studio programma’s maken, reportages maken, documentaires maken, enz. En steeds als het Journaal me nodig had dan vroegen ze me of ik wilde invallen, dat bleef ik zo’n 25 jaar lang doen t/m de Golfoorlog in 1990.

 

Het gevoel dat iets niet klopte, dat had ik wel, zoals bij de moord op de Kennedy’s en deJanneke-2
burgerrechtenbeweging in de VS met de dood van Martin Luther King Jr en Malcolm X (die valselijk als een groot misdadiger was afgeschilderd), de verschrikkelijke Vietnamoorlog waar steeds meer mensen tegen in opstand kwamen, en ja die 6-daagse oorlog in Israel. Ik hoorde toen bij een generatie en een groep die overal vraagtekens bij zette: de tijd van de flower power, krakers en provo’s. Dat was een zeer belangrijke tijd waarbij er voor het eerst vragen werden gesteld en mensen in opstand kwamen.

 

Heb jij meegemaakt dat je een persbericht binnen zag komen, en dat het na verwerking gecensureerd werd?

 

In de begintijd was het Journaal nog klein. We waren een hecht team. Daardoor maakte ik het hele proces op alle afdelingen mee. Alles was in die tijd al voorgecensureerd omdat het Journaal toen alleen geabonneerd was op bepaalde Westerse persbureaus: de RVD (overheid en koningshuis), Algemeen Nederlands Persbureau ANP (binnenlands nieuws), UPI United Press International Washington, AP Associated Press New York, VIS-News, BBC en Reuters Londen.

 

Janneke-3Alle nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby), anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby), pro-Israël.

 

Uit al die voorgeselecteerde berichtgeving werd door het Journaal geselecteerd, waardoor het de schijn had dat het Journaal zelf kon kiezen en objectief was/is. Een paar keer per week kwam een hoge militair -een heel aardige man met wie ik goed kon opschieten- koffie drinken en vertellen wat het leger nu weer voor nieuwtjes had.. Pas veel later drong tot me door dat dit bewuste lobby was vóór het leger en vóór de NAVO (de kijker/belastingbetaler bereid maken om meer overheidsgeld uit te geven aan Defensie).

 

In mijn werk voor de omroepen en in de periode dat ik met mijn ex-man een eigen filmbedrijf runde, (70-er jaren) maakte ik veel censuur mee in andere vorm: ieder item van welke omroep dan ook uit alle “achter-het-nieuws-rubrieken”, moest voor uitzending eerst getoetst worden door de eindredacteur of zelfs wel het hoofd van de omroep. Ik heb veel van die gesprekken in montagekamers (bij mij thuis) bijgewoond. En weer iets anders: lange tijd gold bij IKON-TV dat de naam van de directeur bijna op alle titelrollen stond, als eindredacteur. Ik zei: dat wil ik niet, want hij heeft hier niets aan gedaan…

 

Alsof die eindredacteur dus op TV zijn ‘toestemming’ kenbaar moest maken, zichtbaar zijn fiat moest geven? Dan is de vraag dus ‘voor wie’?

 

Ik heb me dat vaak afgevraagd. Helaas heb ik het hem niet gevraagd en nu leeft hij niet meer. Het gebeurde meer, ook bij andere omroepen. Ik kan er alleen naar gissen: hij was als hoofd verantwoordelijk voor wat er werd uitgezonden.

 

We kennen Udo Ulfkotte, de klokkenluidende journalist uit Duitsland waar ik eerder over schreef. Ik wil jou zeker vergelijken met zijn gedrevenheid om de waarheid te brengen. Al is het grote verschil tussen jullie waarschijnlijk wel dat hij zich jarenlang bewust heeft laten omkopen door o.a. de CIA, waar hij nu enorm veel spijt van heeft. Zie jij jezelf ook als klokkenluider?

 

Ja nu besef ik wel dat ik (voor anderen) een soort klokkenluider ben, op mijn manier. Ik voel mij eigenlijk meer een waarschuwend journalist. Op mijn Internationale perskaart van 2001 van de International Federation of Journalists staat: “Respect for thruth and for the right of the public to truth is the first duty of the journalist”. Dus: Respect voor de waarheid en respect voor het recht van het publiek om de waarheid te horen is de eerste plicht van de journalist”. Dus ja, dat is mijn werk.

 

Ben je nooit bang voor represaille-maatregelen uit de hoek van de machtselite? Of sterker, ben je weleens onder druk gezet door wat je nu doet?

 

Ik voel een collectieve druk van iedereen die niet wil dat er feiten naar buiten komen. Er bestaat Janneke-4
een soort collectief gedachtengoed dat mensen is “opgelegd” door anderen, via opvoeding, school, de media, enz. Dat is een soort collectieve hypnose. Daarom is zelf (leren) voelen en denken een eenzaam proces: je maakt je dan los van een groep. Mensen van die groep worden soms wel boos, zelfs agressief… Ja ik ben wel aangevallen en ik voel me wel eens bang, natuurlijk, ik ben ook een mens… Maar ik ben altijd in ontwikkeling en ik werk er hard aan om me niet te laten overheersen door angst. Voor mij is het belangrijk dat ik de bronnen vermeld en niet andere mensen na-praat.

 

Het is inderdaad heel belangrijk dat je je eigen angst leert overwinnen. We zijn allemaal zo veel‘groter’ en echt niet voorbestemd om ons zo te laten overheersen en te onderdrukken. Denk je ook niet dat het belangrijkste is in deze tijd dat we ons daarom met elkaar moeten verbinden en zoveel mogelijk samen gaan werken in dat proces?

 

Ja dat zie ik ook zo.

 

We kennen de anti-Poetin propaganda die zeer ergerlijk is. Ik neem aan dat je het ‘onverkwikkelijke verhaal’ hebt meegekregen -dat gelukkig is uitgelekt- dat Poetin de BBC verslaggever John Sweeney genegeerd zou hebben terwijl laatstgenoemde hem vragen stelde. Dat heeft het NOS-journaal bewust zo ‘verknipt’. Een slap excuus van Marcel Gelauf ‘dat het niet zo handig was’ kon niet meer verhinderen dat op grotere schaal bekend werd dat de propaganda-molen op volle toeren draait. Als ik jouw boek zo lees is dit geen incident. Kun je een soortgelijk concreet voorbeeld geven van het bewust ‘verknippen’ van nieuwsfeiten of video’s wat je nog levend voor de geest staat?

 

In mijn tijd waren buitenlandse nieuwsitems al “ruw voorgemonteerd” en kwamen ze via de sluis van Westerse grote nieuwsmedia en de Eurovisie het Journaal binnen. Nu komen nieuwsitems ook via satellieten, “the cloud”, internet en andere kanalen binnen, en wordt het, getuige het Poetin-item, aangepast- en zelfs nog op een klunzige manier ook. Goed dat dit bekend is geworden! Het zet een mens wel aan het denken, mijn vraag is nu: is het Nederlandse nieuws nog “gekleurder” dan in de rest van Europa?

 

Janneke-5Die vraag kan ik uiteraard ook niet voor je beantwoorden, maar gezien de berichtgeving in Nederland doet mij dat het ernstigste vermoeden… Je hoort vaak: Nederland wil in vele gevallen het ‘braafste jongetje van de klas’ zijn, als ‘lapdog’ van de VS. Zou dat er niet mee te maken kunnen hebben?

 

Ik beschrijf dat in mijn boek. Het is te zien aan foto’s van Nederlandse bewindslieden op bezoek in de VS. Ik heb dat vooral in de Balkenende-periode extra goed gevoeld en nu voel ik het weer als Rutte ons pusht om het groothandelsverdrag met de VS snel te tekenen: TTIP en CETA. Nederland als schoothondje van de VS is natuurlijk al zo lang als ik leef. Om uit te zoeken precies hoe en wat, en dat
boven tafel te krijgen, schrijf ik mijn boeken.

 

Zo lang als ik leef is Rusland al zwart gemaakt door het Westen. Vijandvorming. Momenteel is Poetin de boosdoener. En kijk eens naar Assad in Syrië? Al die zwartmakerij, en dan steeds herhaald, via de media is hypnose en komt diep in onze genen… (krijg dat er maar eens uit) en door harde stemmen wordt verkondigd dat die personen weg moeten. … Terwijl het belangrijker is dat we eerst eens gaan onderzoeken wat er allemaal op die manier in onze genen terecht is gekomen en eerst die angel eruit
halen, voor we een situatie op een neutrale manier kunnen uitzoeken en bekijken. Net als al die vaccinaties. We worden bang gemaakt (ik noem het media-hypnose) en alles wordt herhaald en herhaald en ja, dan gaan mensen uit angst denken dat ze een vaccinatie nodig hebben… Aan de andere kant laten mensen zich ook verleiden, reclame is een andere manier van hypnose. Ik houd van eerlijke informatie en voorlichting.

 

Welke grote ‘machten’ trekken er op dit moment werkelijk wereldwijd aan de touwtjes? En in Nederland? Ik denk o.a. aan Rothschild en Rockefeller, maar zijn dat werkelijk de grootste machten of zit ook daar weer een kwade genius achter volgens jou?

 

Ik houd het bij de namen die je noemde, naar mijn idee zijn zij de krachten achter The City en Wall Street en ook achter Israël.

 

We ‘wisten’ dat inderdaad al; jij bevestigt het! Ben je in de hoedanigheid als documentairemaker na je periode bij het NOS-journaal bewust op zoek gegaan naar de waarheid achter het nieuws dat wij te horen kregen?

 

Ik wist altijd al dat er veel gemanipuleerd wordt, op alle gebied. Daarom kwam ik in mijn TV-werk op voor ontwikkelingshulp, Janneke-6inspirerend onderwijs, mens- en natuurlijk-vriendelijk bouwen, bomen planten, biologische en fair trade voeding, natuurgeneeskunde. Ik vond dat daar veel meer aandacht voor moest komen. Maar uiteindelijk kreeg ik het inzicht en moest ik tot mijn grote verdriet bekennen dat initiatieven op die gebieden steeds meer onderuit werden gehaald. En opeens zei ik: “en nu is het afgelopen. Nu wil ik weten wat er achter de schermen speelt, want anders ga ik als een “kip zonder kop” door en val ik steeds in dezelfde valkuil en wordt mijn werk en dat van anderen onderuit gehaald. Ik ben ervan overtuigd dat als we weten wat onze kracht is en wat de valkuilen zijn, dat alles dan veel realistischer is, ik bedoel hiermee: bewuster. Ik zie het als een overgang van een “romantisch” tijdperk naar een “realistisch” tijdperk. Zo’n overgang is een pijnlijk proces, het haalt eigenlijk de grond onder de voeten weg, omdat je erachter komt dat de geschiedenis en veel andere dingen toch anders in elkaar zitten dan je dacht. De waarheid is de échte grond onder de voeten.

 

Helemaal mee eens, maar die grond is vaak nog koud en hard voor de meeste mensen; een
zogeheten gespreid bedje is vaak veel warmer. Zie je zelf die overgang, die overigens al langer bezig
is, snel gerealiseerd door alles wat er nu in sneltreinvaart naar boven komt?

 

Ik weet het niet. Eerst hoopte ik dat het snel zou gebeuren, mijn eigen ongeduld misschien, maar nu denk ik dat geleidelijkheid misschien beter is. Een plantje heeft tijd nodig om te wortelen en te groeien.

 

Heb je nog contact met vroegere collega’s van de journaal-redactie? Hoe reageren die op jouw onthullingen?

 

Ik heb regelmatig contact met de Journaalploeg uit de vroege periode (de oldtimers), we komen jaarlijks bij elkaar voor een lunch. De laatste keer bracht ik mijn boek “Ander Nieuws” mee. Ik kreeg verrassende reacties: “Interessant Janneke”. Een aantal hebben het boek gekocht. Bij de boekpresentatie was Noraly Beyer de gastvrouw. Dat was een erg prettige besloten bijeenkomst waar nog een andere journaalcollega bij was en prof. Cees Hamelink en Arnold Karskens. Ik heb dat toen bewust klein gehouden omdat ik het zie als het gooien van een steen in het water en als ik mijn werk goed doe, wat ik hoop, dan worden de kringen steeds wijder.

 

En heb je ook contact met andere journalisten die nog steeds voor de mainstream media
werken? Zo ja, wat krijg je daarvan te horen en krijg je ook negatieve reacties of zelfs vijandige?

 

Het is een wonder, maar ik heb nog geen enkele negatieve reactie op mijn boek ontvangen. Ik heb wel 30 present-exemplaren gestuurd naar redacties van TV- en radioprogramma’s Buitenhof, VARA/VPRO/HUMAN ARGOS, Jeroen Pauw, Knevel & Van den Brink, VARA DWDD, VPRO programma Boeken, KRO Brandpunt en kranten als: Groene Amsterdammer, NRC/Handelsblad, Telegraaf (prof. Smalhout), Trouw, Volkskrant, Vrij Nederland. Ook stuurde ik presentexemplaren naar mijn oud collega’s Wibo van de Linde en Pim Reijntjes en ook naar een paar advocaten onder wie mr. Gerard Spong. Van sommigen kreeg ik geen reactie, van de meesten wel. De reacties die ik wel kreeg zijn kort en krachtig: Interessant. Dat vind ik een leuke en open reactie. Ook stuurde ik boeken naar mensen in Suriname: onder wie Desi Bouterse en ook naar Ronnie Brunswijk en nog 2 Surinamers.

 

Goed van je om het rond te sturen!

 

Vanaf het moment in 2000 dat Bill Clinton aankondigde dat hij Kosovo wilde bombarderen, kon ik niet meer slapen. Toen schreef ik een open brief naar Bill Clinton met het dringend verzoek om een diplomatieke manier te vinden om verder bloedvergieten en Janneke-7een oorlog te voorkomen. Die brief faxte ik naar het Witte Huis en naar alle grote kranten in de wereld. Dat was veel werk. Toen ik daarmee klaar was kon ik weer slapen. Later heb ik begrepen dat ik niet de enige was die dit had gedaan…

 

Wat betreft de geld- en bankencrisis kreeg ik van journalisten uit de VS in 2000 al mails hoe de situatie ervoor stond. Die informatie zond ik door naar nieuwsrubrieken, zoals Eén Vandaag, waar indertijd een hoofdredacteur en ook een redacteur zat die ik goed kende, ook stuurde ik mails naar andere oud-collega’s bij andere programma’s. Maar het bleef altijd stil. Nooit een reactie. Toch bleef ik die mails doorsturen. En in 2008 klapte de geld-luchtballon uit elkaar en in 2008 brak die verschrikkelijke crisis uit.

 

Die stilte herken ik… Toch blijven doorgaan, maar dat is duidelijk wat jij ook doet! Je zou toch mogen verwachten dat de presentatoren van het journaal niet op hun achterhoofd zijn gevallen en echt wel weten wat er in werkelijkheid speelt. Hebben zij dan geen geweten?

 

Het Journaal is een nieuws-fabriek, die niet altijd uitzoekt of iets klopt, maar vaak het nieuws “volgt” en daarbij is het van groot belang dat het leuk “kijkvoer” is: Wie het presenteert. Hoe het wordt gepresenteerd. “Hoe kom ik “over”? Het gaat allemaal om indrukwekkend, snel, mooi, veel en groot. Zie ook dit filmpje waarin over het NOS Journaal wordt gezegd: “grootste onafhankelijke nieuwsgarer in Nederland…”. Het is wonderlijk dat ze zoiets zeggen: het Journaal is niet objectief en ook niet onafhankelijk.

 

Ik vind dat niet alleen wonderlijk, maar vooral storend; nieuws als “kijkvoer”! Dat moet echt veranderen. We zijn volwassen mensen en het woord ‘samenleving’ moet ervoor zorgen dat we allemaal onze bijdrage kunnen en mogen leveren. Dat kan pas als je goed geïnformeerd bent over wat er werkelijk speelt…

 

Helemaal mee eens.

 

Goed dus, zoals ik al zei, dat je je boek rondstuurt. Stilte of niet; ik merk ook vaak dat het toch wel aankomt…

 

Wat mij nu opvalt is dat nieuwsrubrieken/journalisten als Buitenhof en KRO-Brandpunt mijn boek wel degelijk hebben gelezen. Dat merk ik nu steeds meer aan veel onderwerpen en de vraagstelling. Dan maakt mijn hart een sprongetje van plezier en dankbaarheid.

 

Zojuist hoorde ik Hans Hillen in KRO-Brandpunt 13 dec. 2015, ook een oud-collega van het Journaal, later voorlichter en zelfs minister van Defensie, dat hij de moed had om te zeggen dat hij en het hele Westen een grote fout maaken om indertijd Libië binnen te vallen… En dat het Westen incl. Nederland daar de weg hebben vrij gemaakt voor I.S. Geef jezelf en anderen altijd de tijd voor voortschrijdend inzicht…

 

Dat is inderdaad al heel wat. Het zou toch mooi zijn als ze hetzelfde zouden zeggen over de andere landen als Afghanistan, Irak, Syrië, etc. Kortom, dat aanvallen alleen maar eenzelfde antwoord uitlokken. Met wie of welke ‘organisatie’ of ‘krachten achter de schermen’ had jij te maken als het ging om censuur?

 

Twee opvallende dingen:
In de 70er jaren had mijn toenmalige echtgenoot gefilmd in de burgeroorlog in Angola. Maar het Journaal (de hoofdredacteur) Janneke-8wilde er geen shotje van uitzenden, omdat het volgens hem “links” was. Alles werd afgedaan met “links” of “communistisch” terwijl het mij gaat om “humaan en eerlijk”. Eind 80er jaren had ik in eigen beheer een prachtige film gemaakt over het eerste grote, echt duurzame kantoorgebouw in de wereld: het ING hoofdkantoor in de Bijlmer, Dat gebouw had geen dure zonnepanelen, maar veel goedkopere passieve zonne-energie. Met die film liep ik keihard tegen alle deuren op. Het was absurd: van de RVU-directeur kreeg ik een jaar lang een assistente om me te helpen en hij had een uitzenddatum genoteerd. Maar hij werd ontslagen… door een nieuwe directeur die plotseling boven hem was gezet. Sindsdien moest een “commissie” alles goedkeuren. De uitzenddatum werd doorgestreept.

 

In de 90er jaren maakte ik bij Teleac hetzelfde mee: het uitzendcontract was bijna getekend, maar ook die artistiek directeur moest snel met vervroegd pensioen, weggestuurd door een nieuwe economisch directeur. Kortom alles werd snel zeer
economisch.

 

En ik wist niet wat ik zag: opeens kwam er een ING-directeur die plotseling hoofd NOS werd. Ik dacht nog: wat doet die man daar? Een nieuw tijdperk was aangebroken. De opkomst van Net-managers volgde. Omroepen werden in een Net geperst: Net 1, Net 2 en Net 3. Er kwamen zelfs nieuwe grote gebouwen voor één net. (AKN, VARA/VPRO enz.) Alweer een nieuwe “sluis”, ik noemde de Netmanagers ‘Big Brothers’, die moest goedkeuren of iets werd uitgezonden. De rol van omroepen wordt steeds kleiner en alles wordt op die manier gecontroleerd. Ik praat nu over het publieke bestel. Commerciële omroepen zitten vanaf begin af aan al in dat “economische” circuit. Politiek en commercie gaan steeds meer samen.

 

Ik weet het. Ik werkte bij de KRO en dat werd ineens AKN: AVRO, KRO en NCRV en er kwam zelfs één heel nieuw gebouw voor die drie omroepen, alsof dat allemaal niets kost. Later moest dat ineens weer uit elkaar en moest ieder weer op zichzelf gaan staan. Nu is het ineens weer AVRO/TROS. Het is één soep geworden en het wordt de omroepen gewoon opgelegd!

 

Ik weet uiteraard zelf hoe zwaar het is om ‘achter het nieuws’ te kunnen kijken en jezelf een weg te (moeten) banen door het oerwoud van leugens, teneinde bij te dragen aan een nieuw tijdperk waarin alle levende wezens worden gerespecteerd. Voel jij dat ook als jouw missie?

 

Nu zie ik dit als mijn missie, mijn heilige plicht.

 

En hoe verwerk jij dat voor jezelf?

 

Janneke-10Ik verwerk het zoals je trauma’s verwerkt. Om uit de “hypnose” te raken en alles goed te kunnen verwerken moet je een goede therapeut zien te vinden. Want het zijn gewoon zware trauma’s die we (onbewust) krijgen door, zoals jij het noemt, het oerwoud van leugens, en manipulatie -voeg ik eraan toe. Dat is misbruik van de burger/consument. Daarom is het tijd dat de burger/consument beseft wat er aan de hand is en alles goed verwerkt. Het is belangrijk dat we niet vast komen te zitten met woede, haat en wrok. In feite gaat het om onze eigen evolutie -geen revolutie maar evolutie-, dat wij zelf veranderen, dat is punt één. Eerst je eigen tuintje wieden.

 

Absoluut met je eens. Woede, haat en wrok leidt alleen maar tot eenzelfde antwoord! Ontdekken, verwerken, aanvaarden en dan de handen uit de mouwen om het te gaan veranderen, met elkaar!
Ik vind je heel dapper als ik dit eerste deel zo lees, en ik wil je volgende boeken ook zeker gaan lezen.

 

Dank je. Jij ook!

 

Zijn er momenteel al veel feiten die aan het licht komen en die ook jou nieuwe informatie verschaffen, danwel iets in een hele andere context plaatsen?

 

Ja, er komen al wel feiten aan het licht, vaak gedeelten van feiten, nog niet helemaal… Zoals nu de rol van Turkije ten opzichte van I.S. door sommige journalisten nader wordt bekeken.

 

Wanneer komt je tweede boek uit? En je derde?

 

Ik was bezig met mijn 2e boek en 3e boek maar die boeken werden te dik. Nu heb ik daar onderwerpen uit gehaald, dat worden aparte boeken. Het boek dat ik nu als 2e uitbreng gaat over Voeding, Gezondheid en Politiek. Ik hoopte dat voor kerst uit te brengen maar dat haal ik niet meer. Dat wordt het 1e kwartaal van 2016. Houdt hiervoor svp de website ‘Ander Nieuws‘ in de gaten.

 

Ik had deel 2 en deel 3 al zo goed als af. Maar dankzij voortschrijdend inzicht van mijzelf en een groeiende berg nieuwe informatie op het internet en nieuwe boeken die afgelopen jaar zijn verschenen kan ik er nu nog dieper op ingaan. Zo vullen schrijvende mensen elkaar aan en inspireren elkaar…

 

Het is absoluut een feit dat we elkaar –zeker ook in de alternatieve media- moeten ondersteunen, aanvullen en verwijzingen zouden moeten blijven plaatsen. Dat maakt ons werk veel krachtiger. Individueel, maar toch ook samenwerken.

 

Daarom ben ik ook blij met dit interview Irma, dank voor de samenwerking.

 

[Einde interview]
Meer over Janneke in een persbericht dat is verschenen, kun je hier lezen (als pdf-bestand). Als je haar eerste boek wilt aanschaffen, kun je dat hier doen.

 

 

 

© Irma Schiffers

BroN

 

Vragen aan minister Schippers leiden tot bezoek politie


“We are Change” en Sven Hulleman geconfronteerd met politie

SchippersWe are change Rotterdam trekt erop uit met de camera en stelt een paar vragen aan Edith Schippers over de zorgpremie die door veel mensen niet meer betaald kan worden en daardoor in de gevangenis terechtkomen.

Edith Schippers geeft antwoord en even later zit de interviewer in gesprek met advocaat Sven Hulleman, waar hij uit de bespreking wordt gehaald door vier of vijf politiemensen. Ook Sven Hulleman komt naar buiten en dit is gefilmd.

Kan iemand mij nog een fatsoenlijk antwoord geven op een prangende vraag:

in wat voor een wereld leven wij?


   
De meerderheid van de kiezers:

“Mark Rutte moet weg!”


Of gaat de Tweede Kamer voorbij aan wat een meerderheid van de kiezers wil?

De gebeurtenissen rond de Teevendeal komen in een stroomversnelling. Na Opstelten en Teeven stapte ook noodgedwongen Kamervoorzitter Van Miltenburg op. Het zijn binnen de VVD prominente bestuurders. Woensdag is er een debat over de kwestie in de Tweede Kamer. Daar zal minister-president Rutte het vol voor zijn kiezen krijgen. De beuk zal er in gaan. Zeker nu de opgestapte Van Miltenburg geen opening van zaken geeft over de briefjes die ze kreeg van een klokkenluider. De papierversnipperaar deed het werk, vernietigen van de informatie. De fractieleiders hadden zich al goed voorbereid om VVD-Kamervoorzitter hard te ondervragen. Een meerderheid van het Nederlandse volk vind het gelukkig terecht dat de al jaren onder vuur liggende Kamervoorzitter opstapt.

Rutte lichtte Kamer bewust verkeerd in
Nu ruik ik bloed. Al enige tijd pleit in mijn columns dat Rutte moet vertrekken vanwege zijn gedraai en leugens over tal van onderwerpen naar de burgers. Griekenland, MH17, werkloosheid, zorg en naheffingen van Europa. En nu de drugsdeal met een crimineel. Voortdurend lachen, grijnzen en duimpjes omhoog. We gaan door tot het gaatje is het devies van deze bestuurder. Hij wil de rit tot het eind met de sociaaldemocraten uitzitten. Ik word nu gesteund door een meerderheid van kiezers die ook vinden dat premier Rutte moet verdwijnen nu na het rapport van de commissie-Oosting. De steun komt van kiezers uit verschillende politieke partijen, meer dan 70 procent denkt dat Rutte de Kamer bewust verkeerd heeft ingelicht.

Wie blaast de coalitie op?
De Tweede Kamer moet nu laten zien dat deze ballen heeft en een motie van wantrouwen aannemen voor het vertrek van de premier. Zal een drukke kerst worden voor koning Willem-Alexander. Ik hoor de liedjes al klinken:

“Rutte bedankt, Rutte bedankt. Rutte Rutte, Rutte bedankt.”

De grote vraag is wel wie durft het kabinet op te blazen en waarom. Durft de PvdA de coalitie te laten vallen en komt het ze nu goed uit om de nieuwe lijsttrekker Asscher op het schild te heffen? En Zijlstra, die zijn kans schoon ziet om partijleider te worden of blijft hij toch een knechtenrol spelen en een maatje te klein?

Rutte knock-out of toch niet?
De liberalen staan in de hoek waar de klappen vallen. Dreun na dreun krijgt de partij voor zijn kiezen en een knock-out staat te gebeuren. Fred de Graaf stapte ook al op als Eerste Kamer voorzitter en staatssecretaris Weekers van Financiën vertrok ook. Wat dacht u van de talloze liberale volksvertegenwoordigers die in de achterliggende jaren in de fout gingen door te frauderen en te sjoemelen. De grote lachende leider moet nu maar eens zijn conclusie trekken en zijn biezen pakken. Of is het scenario dat het parlement, dit met het voorzitterschap van de Europese Unie in het vooruitzicht, de lachende en grijnzende premier laat wegkomen met slechts een enkel excuus. Ze gaan dan wel voorbij aan een meerderheid van de Nederlandse kiezers. Dan is dat wat mij betreft een parlement onwaardig.

Ik zet toch alvast een fles champagne in de koelkast voor woensdag, je weet maar nooit.

Hans Izaak Kriek
http://politiek.tpo.nl/column/mark-rutte-moet-weg/


   
DE VVD-LEUGENMETER


http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Bij de regering Rutte, betekent dat je om de staatsschuld te verkleinen (?) je de bevolking gewoon nóg harder afperst. Maar nu blijkt dat zelfs het harder afpersen van de bevolking niet heeft geholpen om de schuld te verkleinen maar dat die zelfs oploopt.

“In 2001 was de staatsschuld 227 miljard euro, binnen een paar jaar liep de schuld hard op onder het kabinet Balkenende & Bos. Mede door de redding van de banken en de kredietcrisis liep de staatsschuld in 2009 tot 350 miljard euro op.”

Na Balkenende kwam Rutte I en II en die hebben dus de staatsschuld nog verder laten oplopen tot de genoemde 476 miljard.

Nogmaals ik ben allesbehalve een econoom en dat zult u mij ook nooit horen zeggen, en misschien lachen er wel mensen om denkende dat ik er niks van weet, nou het zal allemaal wel maar mijn verstand zegt dat er iets helemaal mis is als een schuld in 14 jaar kan oplopen van € 227 miljard naar € 476 miljard.

Pisnijdig kan ik ook worden om die reacties in kranten waar lezers juichen dat ze er wat bij krijgen! Nee stelletje klojo’s, ze krijgen er niks bij, ze hoeven iets minder af te dragen! De afgelopen jaren zijn de lasten met procenten tegelijk omhoog gegaan en nu krijgen ze een promille terug en huppekee; Hosanna!

Wat moet dat toch een heerlijk beroep zijn; politicus. Je liegt dat je barst en de hele santenkraam gelooft je nog ook! Tijl vraagt om een teiltje!

http://fenixx.org/2015/12/10/schoenmaker-houd-je/


BroN

PRIVATISERING IS VRIENDJESPOLITIEK!

kapitalist

Partij Moszkowicz doet aangifte tegen kabinet om asielbeleid

bram

Bram Moszkowicz, partijleider van VoorNederland (VNL), doet maandag aangifte tegen het kabinet. VNL wil zo proberen een einde te maken aan het huidige asielbeleid.

Oud-advocaat Moszkowicz zet in op twee artikelen uit het Wetboek van Strafrecht die volgens hem worden overtreden, artikel 99 en 104. In artikel 104 gaat het om het opnemen, verbergen of voorthelpen van de vijand, in een tijd van oorlog. ‘Nederland neemt Syrische asielzoekers op, daar zitten mogelijk IS-jihadisten tussen. Het kabinet brengt Nederland daarmee niet alleen in gevaar maar maakt zich bovendien schuldig aan een strafbaar feit’, aldus Moszkowicz.

Volgens hem is Nederland in oorlog met IS. Verder vindt hij dat het wetsartikel wordt overtreden waarin wordt gesteld dat een persoon die een aan hem opgedragen onderhandeling opzettelijk ten nadele van de staat voert, strafbaar is. ‘Hiervan is sprake gezien het resultaat van de door premier Mark Rutte gevoerde onderhandelingen met de overige EU-lidstaten over de verplichte herverdeling van duizenden asielzoekers in Nederland’.

Bram Moszkowicz en Joram van Klaveren (VNL) doen maandag samen aangifte, meldt de partij zondag. Eerder werd bekend dat de Duitse partij Alternative fur Deutschland (AfD) bondskanselier Angela Merkel wil aanklagen vanwege het Duitse asielbeleid.

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/4175733/2015/11/01/Partij-Moszkowicz-doet-aangifte-tegen-kabinet-om-asielbeleid.dhtml

RP: Het wordt hoog tijd dat onze rechtskundigen dit “Onwettelijke wanbeleid” aanpakken! Hopelijk volgen er meer aanklachten…

Zijlstra noemt asielzoekers bedreiging voor welvaart

De toestroom van vluchtelingen vormt een acute bedreiging voor de Nederlandse welvaartsstaat en sociale voorzieningen. 

Daarvoor waarschuwt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een interview met het AD van zaterdag.

Het mes moet in de opvang, versobering moet voorkomen dat meer mensen doorreizen naar ons land, bepleit de politicus.

"Er is een run op Nederland, die moeten we stoppen. Want de zorgkosten lopen op, de woningmarkt loopt vast. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten naar een minimumniveau voor deze vluchtelingen. Het is mijn dure plicht als politicus om ons eigen welvaartsniveau, waar hard voor gewerkt is, te beschermen."

Aanpak

Zijlstra wil naar Deens voorbeeld vluchtelingen in de eigen regio al ontmoedigen. "Kijk naar Denemarken, daar slaagt een vergelijkbare aanpak ook. Je ziet zelfs dat de overheid daar in Libanon advertenties laat plaatsen met de boodschap dat afreizen geen zin heeft. En het werkt."

De opvang van asielzoekers moet soberder, zegt de VVD-voorman. "Zij kunnen best toe met leefgeld van een paar tientjes in containerachtige woningen. Niet langer met uitgebreide huishoudelijke hulp en meerdere toelages. Nu loopt het per gezin soms op tot 2000 euro. Het is onhoudbaar voor ons land om dat te bieden."

Medische zorg moet ook sober zijn. "Als mensen aandoeningen hebben of er is spoedeisende hulp nodig, dan helpen we hen gewoon. Maar plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen, een complete tandrenovatie. Dat soort zaken: echt niet." Veel gebeurt dat niet, "maar het gebeurt", aldus Zijlstra.

Bron ANP


WE HEBBEN


NOG 80.000 HANDTEKENINGEN


NODIG!

ARMOEDE IN NEDERLAND


armoede3

Hoe lang nog zal den Nederlandse burger door zijn leugenachtig corrupte regering worden verloochend? Het lijkt alsof wij worden uitgespuwd. Ons bestaan wordt gewoonweg ontkend. Over niet één enkel onderwerp nog worden wij geraadpleegd. Wij zijn alleen nog goed genoeg om den staatskas te vullen waarmee aartsluie parasieten van een gerieflijk leven worden voorzien. Weldra zal de bodem daarvan zichtbaar zijn. En dan is het uit met de pret. Onze regering blinkt uit door onverstand.

Tal van Nederlandse burgers begeven zich vandaag de dag met hongerige magen naar den dagelijkse arbeid en gaan gebukt onder hoge belastingdruk, verkeren op de rand van nooddruftigheid en zijn nog slechts enkele schreden verwijderd van bedelnap en voedselbank.
Onderwijl wordt in de Brusselse paleizen door gauwdieven het wildgebraad op gouden schalen opgediend. Die plebejische charlatans in Zondagspak wensen zelfs eigen servies en bestek ter waarde van drie miljoen euro. Wel ja, toe maar. Vrolijke feesten en soupers. Het kan niet op. Dagelijks weerklinkt er ploffend geluid der ontkurkte wijnflessen en knallen de champagnekurken. Dat amoreel canaille financiert zijn uitspattingen met ons zuurverdiende belastinggeld. Doch hoogmoed komt voor den val. Hoongelach weerklinkt straks wanneer zij de houten treden bestijgen van het schavot. Het is het loon voor hun wandaden.

De tijd is niet veraf dat den burger met gebalde vuist en van woede vertrokken gelaat gaat rebelleren tegen dit schandelijk onrecht. Als wij nog langer in onze aarzelend zwakke houding volharden, verliezen wij onze waardigheid. Dan zwerven straks verkommerd verslonsde mannen en vrouwen met het stempel der armoe op het gelaat bedelend door onze straten. Is dat ons voorland? Neen. Zover laten wij het toch niet komen?

BroN”

KABINET BEDANKT!

ouderen.dankruttte.vvd

Nadat het CBS zichzelf wezenloos schrok van de eigen bevinding dat 70% van de Somali's uitkeringen trokken, kwam het snel met de nuance dat slechts 11.000 Turken en 11.000 Marokkanen bijstand ontvingen. In de grafiek verbleekten die cijfers natuurlijk naast de Nederlandse taartpunt, die 400.000 Uitkeriërs telde.

Maar, dat was valsspelen, want wat blijkt? Die 11.000 sloegen in beide gevallen op Turken en Marokkanen in Nederland met enkel de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Degenen met een dubbele nationaliteit werden voor het gemak gewoon bij de 400.000 'Nederlanders' geteld. Dit terwijl in 2015 van de 494.500 uitkerings-afhankelijken bijna de helft (243.000) een niet-westerse allochtoon is. Zij vormen 12% van de beroepsbevolking maar vangen 45% van alle uitkeringen. Je zou bijna gaan denken dat 'arbeids-integratietrajecten niet goed passen bij de deelnemers'.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/08/lalala_gratis_geld_utrecht.htmlGepensioneerde bijstandsgerechtigden; WIA, AOW, WAjong, ze krijgen allemaal niks extra, maar gaan wel meer BTW betalen:


Nieuw belastingplan pakt de armen


Zoals altijd met een genocide -beleid worden alleen de zwaksten, die niets meer kunnen bijdragen, geëlimineerd!


01

View original

Bron

FOTOSHOPPER


Klik om oorspronkelijk bericht te bezoeken

Door:
"Tistochwat"
(voor www.ejbron.wordpress.com)

kabinet

D66-probleem Alexander Pechtold eist alweer extra bezuinigingen.


Pechtold gaat Nederland verder slopen!

Kamer debatteert over Europese top

Echt nieuws is het niet. Hij probeert dat al twee jaar door te drukken. Tegen de wil van gewone Nederlanders in.

Wie het verkiezings-spotje van de D66 ziet zal maar een conclusie hebben het grote gevaar voor Nederlanders is meneertje Pechtold.

Er komen verkiezingen aan dus de D66-bezuinigingen worden verkocht als ‘lastenverlichting’. In werkelijkheid gaat het niet om een verlichting, maar om een verschuiving van lasten. Vooral mensen met middeninkomens (en lager) worden, als het aan D66 ligt, geconfronteerd met veel hogere doktersrekeningen.

Wat bedoelt Pechtold nou precies? Om een eenvoudig antwoord te vinden proberen we de protserige taal uit het D66-verkiezingsprogramma te decoderen.

De Pechtold-spin: het woord ‘bezuinigingen’ wordt angstvallig vermeden. Hij heeft het over lastenverlichting, uitgavenbeperking, ambitie, hervormingen.

De realiteit: extra bezuinigingen op zorg en zekerheid. Hogere eigen bijdragen en eigen risico’s, lagere toeslagen. Hogere rekeningen voor de middenklasse.

Tricke down-verzinsels

Vooral de hoogste inkomens profiteren van het Pechtold-probleem. Wat hij ‘uitgavenbeperking’ noemt is werkelijk het verschuiven van kosten uit het solidaire collectieve systeem (wij allen samen als belastingbetalers) naar de portemonnee van individuen. Het is logisch dat rijken daar veel meer voordeel van hebben.

De neoliberale D66-ideologie dicteert een fundamentalist geloof in de theorie dat financiële extraatjes voor rijken vanzelf ‘naar beneden druppelen’ richting mensen met middeninkomens en lagere inkomens. Same old, trickle down-verzinsels.

D66-aanval op middenklasse • Trickle down-verzinsels in nieuw jasje

Het is bewezen dat het niet werkt. Ze beloven het al ruim dertig jaar. Het bleek geen trickle down, maar sucking up. Het leegzuigen van de middenklasse en het vertrappen van de armen door een superrijke elite. Inmiddels bezit de rijkste 1% meer dan de overige 99% samen, maar voor Pechtold is dat niet genoeg.

Pechtold staat voor die verregaande Amerikanisering. Een ego-maatschappij waarin rijken steeds rijker worden, armen steeds armer, en de middenklasse verdwijnt. Overheidstaken als zorg, sociale zekerheid en veiligheid verpatst.

Pechtold maakt ongelukkig

Een goed alternatief is het Scandinavische model waarin de overheid eerlijke regels maakt om verschillen binnen de perken te houden, inclusief een stevig systeem van collectieve voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat bestaat wel echt. Geen theorie. Het werkt. Dat het banen zou kosten is bullshit.

Uit onderzoeken blijkt dat gewone mensen in zo’n solidaire maatschappij veel gelukkiger zijn, en meer vertrouwen hebben in de overheid en de politiek. Ook blijkt dat de meeste Nederlanders solidariteit als belangrijkste ideologie zien.

We kunnen dus niet anders concluderen dan dat het Pechtold-probleem mensen ongelukkig maakt en het wantrouwen in overheid en politiek vergroot. Hij heeft geen antwoorden op de problemen van onze tijd. Hij is deel van het probleem!

BroN

Klik om oorspronkelijk bericht te bezoeken