Haagse Politiek (rovers) Bende

  Thetruth4you " The Voice and Media of the People !! The Rules Have Changed.

Free Translation Widget

 

Zomaar een lijstje met corrupte VVD'ers. We hoefden niet lang te zoeken!

 

 

 

 

De VVD is een 'politieke partij' die bol staat van intrige. Omkopingen, chantage, dubbele petten en corruptie zijn aan de orde van de dag, terwijl de grote leider Mark Rutte met zijn kinderlijke lach de aandacht vakkundig weet af te wenden. Nederland is een bananenrepubliek.

Een paar opvallende schandalen op een rijtje:

 • De Amsterdamse wethouder Harry Groen ging lekker op vakantie naar Antillen en Mallorca en bracht de reisjes in rekening. In 2000 kostte dit hem zijn kop.
 • Frits Huffnagel was eveneens wethouder in Amsterdam, en gaf zijn onkostenvergoedingen niet op bij de belasting. Hij trad in 2005 terug. Later bleek dat hij op kosten van de overheid ook shows in Las Vegas had bezocht.

 • Sjoerd Swane, Provinciale Staten-lid in Utrecht, werd veroordeeld wegens onder meer corruptie en valsheid in geschrifte. Dat hij een VVD'er is, zal niet als een verrassing komen.
 • Stefan Hulman, burgemeester ban Den helder ontving een extra vergoeding ontving van 3200 euro per maand voor dubbele woonlasten. Dat had hij even verzwegen. Foei.
 • Ton Hooijmaijers, een gedeputeerde in Noord-Holland, werd beschuldigd van verkeerd declareren, maar was ook schuldig aan miljoenenverliezen door het stallen van miljoen bij een IJslandse bank.
 • Wethouder Ko Hooijmans moest aftreden in Maasdriel. Hij verzweeg wachtgeld.
 • Geert Dales declareerde als bestuursvoorzitter van hogeschool InHolland 54.000 euro per jaar. 
 • Wilma Verver moest in 2011 aftreden vanwege machtsmisbruik.als burgemeester van Schiedam onhoudbaar vanwege onder meer machtsmisbruik.
 • De baas van het COA, Nurten Albayrak, verdiende 273.000 euro. Veel meer dan toegestaan. Ze trad in 2011 af.
 • Jos van Rey, oud-wethouder in Roermond, wordt beschuldigd van ambtelijke omkoping, witwassen en verkiezingsfraude.
 • Köksal Gör (Provinciale Statenlid in Noord-Holland) bestempelde mosliminternaten als 'studentenwoningen'. Dat klopte natuurlijk niet helemaal.
 • VVD'fractieleider Kathalijne de K. (gemeente Stichtse Vecht) lekte vermoedelijk informatie over de burgemeestersbenoeming in Maarssen. Zij wordt ook verdacht van witwassen en het kweken van hennep.
 • De Teeven-deal: meneer Teeven liet een bonnetje verdwijnen. De omstreden deal tussen Teeven en topcrimineel Cees H. Ard van der Steur zou worden bevestigd door de vondst van het bonnetje. De VVD'er gaf opdracht het bonnetje kwijt te raken.
 • Jacques Damen (VVD) werd in 2015 verdacht van valsheid in geschrifte tussen januari en juni 2013. Hij incasseerde in totaal 11.471 euro aan huisvestings- en reiskosten. Onterecht natuurlijk. 

BroN

Positief nieuws: Huis voor klokkenluiders een feit en meer…


houding_top_6_klokkenluiders_tegenacties_bron_collignonDe SP heeft een succes geboekt met het definitief instellen van een ´huis voor klokkenluiders´. Het is door de eerste kamer met unanieme stemmen. Dat vind ik dus goed nieuws!

Op 10 oktober 2014 schreef ik deze ´ietwat´ venijnige column ´Pauw en Timmermans´ waarin ik een aantal onverkwikkelijke zaken aan de kaak stelde maar ook een aantal gewenste toekomstperspectieven schetste, zoals onder andere een strenge controle van de farmaceutische industrie én het bouwen van het klokkenluidershuis van o.a. Mr. Pieter van Vollenhoven. Vreemd genoeg is de link naar dat TV-programma waarin hij destijds te gast was en daarvoor pleitte, letterlijk ‘pleite’, maar dan met 1 t.

Maar goed, we zijn nu anderhalf jaar verder en dat klokkenluidershuis komt er. Het moet nog worden ‘ingericht’ maar na de zomer kunnen mensen zich melden. Het zou daar weleens druk kunnen worden in deze bijzondere tijd van het bovendrijven van waarheden!

Als iemand terecht een misstand meldt, kan iemand niet meer worden ontslagen of op een andere manier worden benadeeld. Ook kan onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de misstanden en kunnen aanbevelingen worden gedaan om het probleem op te lossen. Dit is een historische dag: mensen die misstanden melden hoeven straks niet meer bang te zijn, mensen die misstanden veroorzaken komen daar straks niet meer mee weg.’

Maar ook de farmaceutische industrie ligt steeds meer onder vuur (klokkenluiders kunnen daarover nu ook gemakkelijker naar voren stappen) en daar hebben we ook genoeg artikelen over geschreven. Dat monster begint nu eveneens boven de grond te komen.

Editth-schippers-en-sander-spijker-768x638De journalistieke site Follow the Money heeft een onderzoek ingesteld naar de dubbelrol van minister Edith Schippers en de farmaceutische industrie via haar echtgenoot die tonnen verdient aan haar zorgbeleid. Hulde voor FTM.
(Zie ook het artikel op Want to know).

Follow The Money schrijft o.a. ook in het artikel:

Wekenlang probeerden we via allerlei wegen Sander Spijker vragen over zijn advieswerk voor te leggen, maar de echtgenoot van de minister weigert te reageren. Na het bellen met verschillende ex-collega’s van Spijker wordt de redactie van Follow the Money echter verrast met een telefoontje. Roelof Janssens, persvoorlichter van minister Edith Schippers, blijkt gemobiliseerd. Hij vertelt ons dat hij weet dat wij werken aan een artikel over de echtgenoot van de minister. De rechterhand van Schippers is geïnteresseerd in de inhoud van het artikel. Janssens laat doorschemeren niet blij te zijn met onze aandacht voor Spijker. ‘De man van de minister is geen publiek figuur. Hij wil gewoon op een eerlijke manier zijn brood verdienen en wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat hij iets verkeerds of onwettigs doet. Als ik het gevoel heb dat jullie een misstand op het spoor zijn dan had ik nooit gebeld, maar mijn indruk is dat jullie over de man schrijven omdat hij de echtgenoot van minister Schippers is.’

logo SPEr volgen schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister-president over de berichtgeving over de echtgenoot van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Is met u besproken dat de echtgenoot van minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) consultancywerk ging doen in de zorgsector? Zo neen, had dit naar uw mening wel gemoeten? Zo ja, is toen ook gesproken over werkterreinen buiten het werkveld van de minister? (1)

Acht u het kwetsbaar dat de echtgenoot van minister van VWS als consultant adviseert hoe zo rendabel mogelijk gedeclareerd kan worden, terwijl de minister verantwoordelijk is voor het beperken van zorguitgaven? Kunt u uw antwoord toelichten?

Erkent u dat het voor een zorginstelling interessant is om voor een adviseur te kiezen die heel dichtbij de minister staat? Kunt u uw antwoord toelichten?

Denkt u dat het passend is dat de minister Kamervragen over het werk van haar man beantwoordt? (2) (3) (4)

Kunt u uitleggen waarom de perswoordvoerder van minister van VWS de journalist van het artikel heeft gebeld en heeft bevraagd over het schrijven en publiceren over het werk van de echtgenoot van de minister?

Hoe is de perswoordvoerder te weten gekomen dat de journalist met het artikel bezig was? Klopt het dat het ministerie op geen enkele wijze om commentaar is gevraagd?

Was de interventie van de perswoordvoerder in opdracht van de minister van VWS?

Hoe lang duurde het gesprek met de journalist?

Vindt u het de taak van een perswoordvoerders – in dienst van de Rijksoverheid – om mogelijke publicaties over echtgenoten van ministers te voorkomen? Op welke wijze is die taak in het belang van de overheid? Kunt u uw antwoord toelichtend?

Gaat u stappen ondernemen richting uw minister van VWS om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Zo neen, waarom niet?animaatjes-mollen-54636

Tja, nu het ‘Huis voor klokkenluiders’ een feit is, mogen we hopen en er maar op vertrouwen dat ook daar geen ‘mollen’ of corrupte medewerkers zitting gaan nemen, maar dat zullen de alternatieve media zeker in de gaten houden. Tenslotte krijgen wij regelmatig mails over misstanden en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

En voor geïnteresseerden; met ingang van aanstaande woensdag schuif ik als ‘duo-presentator’ aan bij Jeroen Ghuijs op Finding Voices Radio; een wekelijks programma tussen 21.00 – 23.00 uur. De luisteraars kunnen participeren in de chat aldaar en bijvoorbeeld vragen stellen aan de gasten die we gaan interviewen.

Whatever, zo druppelt er ook met enige regelmaat positief nieuws binnen. Waarvan akte!

 

© Irma Schiffers

 

 


Mark Rutte voelde niets voor regering met ‘extra partij’
Foto: ANP
Gepubliceerd: 04 maart 2016 23:36 Laatste update: 05 maart 2016 00:22

Premier Mark Rutte voelde er in 2012 niets voor om Femke Halsema als minister aan te stellen in zijn kabinet. Vrijdag werd bekend dat de PvdA de GroenLinks-politica hierover had benaderd. 

Maar de VVD vond dit geen goed plan, bevestigde Mark Rutte vrijdagavond in Met het oog op morgen.

"We gingen ervan uit dat we gingen regeren met de PvdA, en niet met een andere partij erbij", meldde hij. "Ik heb een hoge pet op van Femke Halsema en heb heel goed met haar samengewerkt in onze oppositietijd. Maar die vorm van vernieuwing ging voor de VVD te ver."

In het kabinet Den Uyl zaten eerder bijvoorbeeld wel allerlei bewindslieden zonder directe politieke binding. "Dat werkte in de jaren zeventig", aldus Rutte. "Maar nu niet meer." Ook de overweging om via Halsema in de Tweede en Eerste Kamer steun van GroenLinks te krijgen voor zijn kabinetsplannen, was geen reden om het idee toch te overwegen.
Ontwikkelingssamenwerking

Lodewijk Asscher vroeg Halsema in 2012 om te kiezen tussen minister van Binnenlandse Zaken of Ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijft Halsema in haar boek Pluche dat vrijdag verscheen.

De positie als minister van Binnenlandse Zaken sloeg Halsema direct af, maar wel dacht ze na over Ontwikkelingssamenwerking. Die plek biedt volgens haar de mogelijkheid om ontwikkelingssamenwerking te moderniseren en duurzame economische groei te realiseren in combinatie met eerlijkere handel.

Halsema kreeg van Asscher 48 uur bedenktijd, maar voordat die uren voorbij waren werd het aanbod alweer ingetrokken.
Door: NU.nl

 

'Nederland heeft zich te snel in de oorlog met IS gemengd'

Hans Hillen. Foto ANP

Nederland zou er verstandig aan doen zich niet altijd in conflictsituaties te mengen en "soms de brand uit laten woeden". Dat zegt voormalig minister van Defensie Hans Hillen tegen BNR.

 

 

Hillen vindt dat Nederland de terreur van IS, "dat helemaal zo groot niet is", te veel aandacht heeft gegeven. "Dat kun je niet uitroeien. Het is net als dat monster uit de Griekse mythologie dat steeds een nieuw hoofd kreeg, dat groeit vanzelf aan. Er zijn altijd mensen gemotiveerd om te sterven voor een of ander ideaal." Volgens Hillen hadden de Amerikanen daarbij niet moeten oproepen tot actie.

 

 

En juist die terreur heeft voor grotere problemen gezorgd, vindt Hillen. "Terreur is één van de meest gevaarlijke manieren van oorlog voeren omdat je kleine dingen kunt doen waar een emotionele impact op komt, zoals een onthoofding. Het afsnijden van een keel is iets verschrikkelijks om te zien. Een bombardement waar honderden doden vallen heeft nooit die impact."

'De brand uit laten woeden'
Hillen vindt dat Nederland zich niet altijd met conflicten zou moeten bemoeien. "Wat we zouden moeten doen, nog veel eerder, is met elkaar afspreken dat ook als het wel eens hard tegen hard gaat, we ons er niet zo snel mee zouden bemoeien. Of dat we meteen ingrijpen als we beelden zien van mensenrechten die geschonden worden. We moeten wat meer afstand durven houden en soms de brand uit laten woeden."

"Juist Amerika met z'n geweldige intelligence en spionage had veel chirurgischer zo'n IS moeten uitschakelen. De bevolking in het Westen is rijp gemaakt om in te grijpen omdat het zo verschrikkelijk is wat er daar gebeurde. Daardoor zijn we onderdeel van het conflict geworden. Dat hadden we nooit moeten willen."

Voortdurend dilemma, gezamenlijk aan oplossing werken
Het is een voortdurend dilemma, zegt Hillen, want "bondgenoten laat je niet stikken". Maar daardoor is er een ontwikkeling bezig waar per dag grotere zorgen over zijn, zegt Hillen.

Een oplossing vindt Hillen in het gezamenlijke. "We moeten onze inspanningen erop richten om het conflict geleidelijk te stoppen. Niet dat elke politicus een mooi plannetje verzint en dat aan de pers vertelt, maar met zijn allen, oost en west, Amerika en Rusland, zorgen dat de oorlog stopt."

BroN

D66 wil christelijke feestdagen vervangen door islamitische. Maar stiekem.

autouitDuitslandDoor Joost Niemöller

Gisteren  ging ik op de zender RTLZ in discussie met Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in Amsterdam. (Het item is hier terug te zien.) Het onderwerp was de invoering van islamitische feestdagen op Amsterdamse openbare scholen ten koste van christelijke feestdagen. Paternotte was hiervoor. Niet dat hij het nodig vindt om er zelf een mening over te hebben, maar hij vindt dat de scholen dit helemaal zelf moeten uitmaken.

Nu is er een wet die landelijk vastlegt wat de officiële feestdagen zijn, dit is de zogeheten Algemene Termijnwet, die is aangenomen in 1964. Het spreekt voor mij voor zich dat scholen bij het Openbare Onderwijs zich aan de in die wet vastgestelde feestdagen dien te houden. Zo’n wet bestaat er niet voor niets. Het is een van de weinige plekken in onze wetgeving waarin maatschappelijke rituelen zijn vastgelegd. Wanneer je het anders wilt, dan ga je maar zelf een school beginnen. Openbare scholen dienen scholen te zijn die staan voor het karakter van onze samenleving. Wil je daar veranderingen in brengen, dan moet je dat doen via de Koninklijke weg, en dus de wet veranderen.  Wil je christelijke feestdagen veranderen door islamitische? Begin daar dan een maatschappelijk, of politiek debat over, en zorg dat je een meerderheid krijgt.

Het opmerkelijke van Paternotte van D66 is dat hij een dergelijk fundamenteel debat over wat Nederland is of zou moeten zijn, uit de weg gaat. Hij laat het liever via de achterdeur gebeuren, wat betekent dat volgens hem scholen het gewoon maar helemaal zelf moeten uitzoeken. Hoe meer islamitische leerlingen op een openbare school, hoe meer islamisering dus. Als dat ‘de mensen’ willen, dan moet dat maar, is zijn gedachte. Wie zich een beetje verdiept heeft in het karakter van de islam, weet dat daarmee het hek van de dam is. Verplichte invoering van hoofddoekjes, verplicht bidden in de klas, verplicht halal eten, meisjes apart van de jongens, geen brug is te ver.

Dat soort politiek handelen van D66 is dus achterbaks en laf. Paternotte weet ook wel dat er in Nederland geen meerderheid te vinden is voor het verruilen van christelijke feestdagen voor islamitische. Daarom gaat hij het debat uit de weg en laat hij openbare scholen islamitisch worden zonder dat iemand het hoeft te zien en zonder dat iemand hoeft te spreken over islam en Nederland. Dat is typisch D66. Daar zijn ze niet geïnteresseerd in principiële debatten over ideologieën. Daar doen ze liever ‘pragmatisch’ en zo gooien ze Nederland over de schutting.

Helaas is dat ook voor een belangrijk deel het karakter geworden van de Nederlandse samenleving. Die wet over de feestdagen uit 1964 is er een typisch voorbeeld van. Hij is tot stand gekomen door compromissen toen er nog een flinke christelijke meerderheid was. Dus vieren we massaal de geboorte van Jezus, zijn dood en het leven na zijn dood in alle varianten, zonder dit in werkelijkheid te vieren, want niemand heeft nog enig idee.

Over die feestdagen mag wat mij betreft best nagedacht worden. Het zou mooi zijn om een aantal feestdagen in te voeren, die wel aansluiten bij onze nationale cultuur. Dagen die daarom wel een betekenisvolle invulling kunnen krijgen, en waarover dus ook gesproken kan worden op de openbare scholen.

Met vijf mei, koningsdag, Nieuwjaar is niets mis. Kerst heeft teveel betekenis buiten het christendom om gekregen om te laten vervallen. Bij veel andere christelijke feestdagen slaat bij mij de twijfel toe. Als zie ik wel het belang van de gewoonte en de tradities. Dat heeft op zich al een waarde en zal de reden zijn dat de meeste Nederlanders het willen laten zoals het is.

Maar waarom doen we niet:

Een dag van de democratie. De dag dat het Algemeen Kiesrecht in Nederland voor het eerst bestond. Dat werd ingevoerd in 1917. Op 3 juli 1918 vonden die eerste verkiezing plaats voor zowel mannen als vrouwen. Een mooie dag om te vieren.

Een dag van het Nederlandse heldendom. Ik stel de dag voor dat Michiel de Ruyter voor het vaderland sneuvelde: 29 april 1676.

De dag van de Nederlandse onafhankelijkheid. Ik stel voor om 26 juli 1581. De dag waarop de Acte van Verlatinghe werd getekend: Het manifest waarop de Nederlandse bevolking het recht in eigen hand nam om afscheid te nemen van de koning indien die het landsbelang niet langer vertegenwoordigt. Niemand kent dit papier nog, maar het is onze onafhankelijkheidsverklaring.

Ik stel ook voor om feestdagen van anti-Nederlandse, want principieel dictatoriale organisaties als de islam per wet principieel uit te sluiten. Want voor je het weet is er ergens wel weer een D66 leider die het via een achterdeur wil invoeren om van het gezeur af te zijn. Veel te gevaarlijk.

 

BroN

Dalende werkloosheid blijkt rooskleurig VVD-fabeltje

 

 

De werkloosheidscijfers zouden steeds meer dalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Een gegeven waarover regeringspartij VVD heeft laten weten positief te zijn en waar zelfs de eer voor opgestreken wordt. Toch is het allemaal niet zo rooskleurig gesteld. Diezelfde cijfers zeggen namelijk dat zeven van de tien personen die werk vindt, het met een flexcontract moet doen waarbij zij niet zeker zijn van stabiliteit of überhaupt de mogelijkheid om te kunnen werken. Dat meldt de Volkskrant woensdag.

Werklozen die weer aan de bank gaan krijgen minder snel een vast contract. Van degenen die na drie maanden weer aan de bak gingen kreeg 12 procent vorig jaar een vaste baan, tegen 20 procent tien jaar eerder. De meeste banen werden gevonden als schoonmaker, hulpkracht in de bouw of industrie, verkoopmedewerker in de detailhandel, vuilnisophaler of dagbladbezorger.

Daarnaast vonden mensen voornamelijk een deeltijdbaan voor 12 tot 35 uur per week. En  ongeveer 37 procent vond een voltijdbaan. Dat was tien jaar geleden 42 procent. Vakbond CNV stelt dat de positie van mensen op de arbeidsmarkt steeds uitzichtlozer wordt. Voorzitter Maurice Limmen zegt daarover het volgende:

Het angstbeeld van levenslang flex wordt voor steeds meer mensen werkelijkheid. Een baan moet vertrouwen geven dat je bijvoorbeeld een huis kunt kopen, of dat je een opleiding kunt volgen. Die functie vervult een baan steeds minder.

Video: Nigel Farage vs Rutte! Ongelofelijk goed @!!

‘Fred Teeven zit zelf achter verdwenen bonnetje deal Cees H.’

Foto: Novum

De meeste lezers van Nieuws.nl denken dat oud-staatssecretaris Fred Teeven de kwade genius is achter de lange onvindbaarheid van het cruciale bonnetje dat hem en oud-minister Ivo Opstelten politiek de kop kostte. 37% geeft dat aan in een poll op Nieuws.nl.

Een kleine groep van 14% ziet een complexer bouwwerk van politieke spelletjes waarin de val van Teeven en Opstelten een vooropgezet plan van de PvdA is. In theorie zou het kunnen dat de PvdA uit het kabinet wil stappen en daar een goed excuus voor nodig heeft.

Via connecties in het ambtenarenapparaat van het ministerie van Justitie zou dan het bonnetje expres verborgen zijn gehouden voor de minister en voor de Tweede Kamer, waarna het ‘plotseling’ via de pers toch naar buiten kwam zodat de minister wel moest aftreden en het kabinet zou kunnen gaan wankelen.

Complot

In de praktijk lijkt bovenstaande echter toch te ver gezocht. Er zouden andere, makkelijkere manieren voor de PvdA zijn om uit het kabinet te stappen.

De groep mensen die gelooft dat Opstelten zelf achter de hele affaire zit (21%), is ongeveer net zo groot als de groep die denkt dat de ambtenaren van het ministerie Opstelten op deze slinkse wijze uit de weg geruimd hebben (23%).

Bekijk hier de uitslag van de poll:

Wie verstopte het bonnetje?

 • “Criminelen hebben hem belazerd.”
 • “Eigen ICT-ambtenaren niet in staat om oude software te gebruiken. Externe ICT’ers lukte het wel.”
 • “Topcriminelen en hun advocaten.”
 • “Cees H.”
 • “Teeven EN Opstelten om zich in te dekken!”
 • “Geen stem.”
 • “Verheyen uit wraak voor zijn val…”
 • “Men wist ervan en heeft het geheim gehouden.”
 • “Wat een gelul. Alleen geestelijk gestoorden denken dat het een complot kan zijn.”
 • “Jos van Rey.”
 • “Onkunde.”
 • “Ik weet het niet.”

Uitslag naar percentage:

 1. Teeven om zichzelf te beschermen (37%)
 2. Ambtenaren om Opstelten te wippen (23%)
 3. Opstelten om details te verhullen (21%)
 4. PvdA om het kabinet te saboteren (14%)
 5. Overige antwoorden (5%)
 6. BroN

 

Jort Kelder over associatieverdrag Oekraïne: ‘We worden verkocht waar we bij staan’

(Foto: wikimedia.commons.org)
‘Ik ben erg voor handel met Oekraïne, maar als president Porosjenko 1,7 miljard uit zijn land wegsluist, omdat hij geen belasting wil betalen…. Als wij een VVD-politcus hebben die 119 euro voor een fles wijn half declareert, moet hij aftreden. En terecht. Maar Poroskenko rotzooit met 1,7 miljard en dan moeten wij onze handtekening zetten onder een verdrag met die vent? We worden verkocht waar we bijstaan’, aldus presentator, rechtsbuiten en vriendje van premier Rutte Jort Kelder in De Telegraaf. De vaste tafelgast in talkshows als Jinek, DWDD en Pauw heeft een nieuw doel: Nederland moet zich ‘bevrijden uit de klauwen van Europa’.
In De Telegraaf, 20 februari.

In De Telegraaf, 20 februari.

‘Maar wat ik echt wil is weerwoord geven aan het rücksichtlose idealisme van partijen als D66, waardoor we in Europa zijn gerommeld. Dat gaat ons land onvoorstelbaar veel problemen opleveren.’ Kelder wil ten strijde trekken op tv en zijn site 925.nl en uithalen naar de ‘wantoestanden in Europa’. Op welke wijze hij zijn missie gaat vormgeven weet de voormalige Quote-hoofdredacteur nog niet precies, ‘maar het moet gebeuren’.

Aan zijn anti-EU betoog koppelt Kelder -uiteraard- ook een kruistocht tegen de euro. ‘De euro is failliet.’ ‘Er is een financiële tijdbom gecreëerd die ons land ongelooflijk veel schade gaat toebrengen. We hebben onze economie volledig gekoppeld aan Zuid-Europa, waar ze zich niet aan de begrotingsdiscipline houden en waar ze dertig tot veertig procent zwart geld scheppen, terwijl wij verdomme tot de laatste cent belasting afdragen. Die naïviteit leidt tot de totale ondergang van Noord-Europa’. Kelder wil dat Nederland met Groot Brittannië uit de EU stapt en verder gaat met de Britten, Duitsers en Scandinaviërs.

De Oekraïnse president Porosjenko zou volgens Jort Kelder 1,7 miljard hebben weggesluisd uit zijn land omdat hij geen belasting wil betalen. 'En dan moeten wij een handtekening zetten onder een verdrag met die vent? We worden verkocht waar we bijstaan', aldus een felle Kelder. (Foto: wikimedia.commons.org)

De Oekraïnse president Porosjenko zou volgens Jort Kelder 1,7 miljard hebben weggesluisd uit zijn land omdat hij geen belasting wil betalen. ‘En dan moeten wij een handtekening zetten onder een verdrag met die vent? We worden verkocht waar we bijstaan’, aldus de presentator. (Foto: wikimedia.commons.org)

Over de Nederlandse politici is de oude vriend van Rutte niet echt te spreken: ‘Ik zie veel te weinig mensen die zich opwinden over de uitverkoop van dit land. Van onze bedrijven, van onze cultuur. Onze politici zijn daar niet zuinig genoeg op’. En: ‘We hebben onze volledige economie overgeleverd aan het European Stability Meganism, gefinancierd door Arabieren en andere Aziaten’.

Wie Kelder voortaan in de PVV-hoek plaatst, vindt hij maar ‘dommig’, want ‘het gaat om een zorgelijk, maar ook intelligent verhaal’.

Helder is Kelder in elk geval. Voor een BN’er is zijn mening over de EU bovendien zeer gepeperd, maar dat is niet erg. Integendeel. Of de prominente breteldrager de komende weken ook actief campagne gaat voeren tegen het associatieverdrag met Oekraïne is onbekend. Al is dit interview in De Telegraaf ook al een bijdrage. Wordt wellicht vervolgd.

(Bron: De Telegraaf)

Tientallen gemeenten in Nederland aan de slag met onvoorwaardelijk basisinkomen

Tientallen gemeenten in Nederland aan de slag met onvoorwaardelijk basisinkomen

Tientallen gemeenten in Nederland gaan kijken of de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen haalbaar is. Zo’n inkomen is een recht, dus er zijn geen administratieve verplichtingen aan verbonden zoals bij een uitkering.

In Zwolle start binnenkort een experiment waarbij de sollicitatieplicht vervalt en er ruimte komt voor bijvoorbeeld een opleiding, mantelzorg of vrijwilligerswerk.

PvdA-fractievoorzitter Eefke Meijerink vindt het een goed teken dat men bezig is de grens tussen betaald en onbetaald werk weg te nemen. Ze vindt dat het mensen belemmert in hun initiatieven om weer aan de slag te gaan.

“Ruim de helft van alle bijstandsgerechtigden zit langer dan drie jaar in een uitkering,” zegt ze. “Experimenten rond de mogelijke invoering van een basisinkomen kunnen misschien voor een doorbraak zorgen.”

Meijerink voegt toe dat de invoering van een basisinkomen kan helpen om het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar te houden. De verschillende experimenten op dit gebied moeten nog wel worden goedgekeurd door staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

[RTV Oost]

Nederland is leugens over immigratie strontzat

CZkz3SYWkAAcOtrDoor Joost Niemöller

 

 

 

 

 

 

 

 

Bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Duitse burgers niet goed bij hun hoofd
zijn. Vandaag schoffeerde ze haar eigen kiezers met de opmerking dat de
illegale immigranten ‘tijdelijk’ in Duitsland zouden zijn. Zodra de oorlog over is, gaan
ze weer terug, beloofde ze vandaag op een partijbijeenkomst van haar partij. 
Die ‘tijdelijkheid’ is een van de grote leugens die de Europese regeringen verkondigen
om de eigen bevolking in slaap te sussen over de ongevraagde en
ongewenste immigratie van moslims en Afrikanen. Golf na golf na golf. 

De Nederlandse regeringen bleven al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw
die leugens verspreiden. Om maar niet te hoeven praten over de problemen, en om
maar niets te doen aan die immigratie, werd de mythe van de terugkeer in
stand gehouden. Zelfs nog toen iedereen na de gezinshereniging en de
huwelijksmigratie kon zien dat daar nooit meer sprake van zou zijn. U, de
Nederlandse burger, werd geacht dom en blind te wezen.

De leugen over de tijdelijkheid gaat samen met andere leugens, zoals die over
de ‘integratie’ (als die ‘tijdelijkheid’ er toch eventjes niet in blijkt te zitten) of over
de positieve bijdrage aan de arbeidsmarkt (de overgrote hoeveelheid blijft
werkloos, iedereen weet dat, iedereen ziet dat, en toch jengelen de politici maar door
over die zo gewenste hoogopgeleiden die eraan zouden komen) en de best
wel meevallende zedendelicten, als je namelijk corrigeert op dit en corrigeert op dat.
Het is maar drie keer zo hoog als gemiddeld, dus waar heb je het over. Of de leugen
over de ‘vluchtelingen’ terwijl iedereen ziet dat het illegale immigranten zijn.

De leugens over de criminaliteit onder de immigranten worden ook volgehouden door
niet meer etnisch te registreren bij de politie en door de derde generatie allochtonen
niet meer te benoemen, zodat we ineens last hebben van een stijgende criminaliteit
onder ‘jongeren.’ Want ja, u, de kiezer, bent gek. Net zoals u dag in dag uit moet
horen over ‘mannen’, of ‘jongeren’ die vrouwen verkrachten, laffe overvallen plegen
enz enz. Over de etniciteit meestal geen woord. Dat hoeft u allemaal niet te weten.
Daar wordt u maar onrustig van. Of de leugen dat Turkije de illegalen niet
kan tegenhouden, zoals Nieuwsuur nu weer beweert.  
Het gaat maar door en gaat maar door.

Maar de mensen zijn niet gek. En daarom maken ze zich in toenemende mate
zorgen over de immigratie en de integratie. Het is, zo berekende het Sociaal
Cultureel Planbureau onlangs,
 ongevraagd onze hoofdzorg. En ja, 
niet vreemd dus ook dat uit dit zelfde onderzoek niet alleen een dalend vertrouwen
in de politiek blijkt, maar ook in de media.

Nederland is de leugens over de immigratie namelijk strontzat.

 

[BroN]

Tweede Kamerlid: "Geef minima en ouderen geld in plaats van de Rothschilds"

Tweede Kamerlid: “Geef minima en ouderen geld in plaats van de Rothschilds”

De onderhandelingen over het koopcontract voor twee portretten van Rembrandt die Nederland en Frankrijk aankopen, zijn nog in volle gang. De schilderijen zijn op dit moment formeel nog eigendom van de Rothschilds.

Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet 80 miljoen euro uittrekt voor dit ‘prestigeproject’.

“Wat heeft het kabinet de afgelopen jaren geleerd van de economische crisis? Sinds het barsten van de financiële zeepbel hebben alle Nederlanders de hand op de knip moeten houden,” zei hij in de Tweede Kamer. “Iedereen heeft het gevoeld. Iedereen moest door de zure appel heen bijten. Torenhoge werkloosheid. Bezuinigingen in de zorg. Bezuinigingen in het onderwijs.”

‘Kabinet lijkt op een afgekickte verslaafde’

“Nu Nederland net weer een klein beetje kan ademen, geeft het kabinet 80 miljoen euro uit voor een prestigeproject,” ging hij verder. “80 miljoen om de kas van de familie Rothschild te spekken. Voor de mensen die die familie niet kennen, dat zijn de rijkste mensen op deze aarde.”

“Het kabinet lijkt wat dat betreft op een afgekickte verslaafde die na jaren onthouding weer toegeeft aan zijn slechte gewoonte,” aldus Kuzu. Er wordt 80 miljoen euro uitgegeven aan een prestigeproject, terwijl de minima en de ouderen er weer niets bij krijgen en de jeugdwerkloosheid torenhoog is, zei hij.

Stiekem overleg

Tijdens een stiekem overleg in het Mauritshuis haalde D66 het kabinet over om de schilderijen te kopen. “De mensen mochten er immers geen lucht van krijgen,” zei Kuzu. “Nu weten we wat democratisering is volgens de heer Pechtold en wat transparantie betekent voor D66.”

Het Tweede Kamerlid benadrukte dat de Nederlanders er niets van snappen. “Na jaren te hebben geleden wordt hun belastinggeld gewoon weer verspild,” zei hij.

Kuzu riep het kabinet tot besluit op te stoppen met deze waanzin en op te komen voor de minima, vluchtelingen en ouderen in plaats van de kunstelite, de Rothschilds en museumbobo’s.

[DENK]

In gesprek met journalist Janneke Monshouwer: Ander nieuws!

Voormalig NOS medewerkster

 

janneke monshouwerDe meesten van jullie herinneren zich vast nog wel het artikel over Udo Ulfkotte, de Duitse journalist die 17 jaar voor de Frankfurter Algemeine Zeitung werkte en die vorig jaar met zijn spraakmakende boek naar buiten trad ‘Gekaufte Journalisten’. Dat artikel wordt nog steeds veel gelezen en gedeeld vanwege de interessante inhoud, want hij onthult hoe journalisten worden ingepakt en omgekocht worden door o.a. de CIA en daarmee hun onafhankelijkheid aan de wilgen hebben gehangen. Hij noemt in zijn boek man en paard en het boek deed (en doet) veel stof opwaaien.

 

Maar dappere journalisten vinden we niet alleen in Duitsland blijkbaar. Ik ben momenteel een zeer interessant boek aan het lezen van journalist Janneke Monshouwer, die zelf bij het NOS-journaal werkte en daarnaast documentairemaker is. Het is ongelooflijk wat ze allemaal heel eerlijk en onthullend beschrijft, met feiten, foto’s, gebeurtenissen van vroeger en van nu; en het is pas haar eerste boek in een serie van vele. Ze beschrijft hoe zaken worden verdraaid, waarom, voor en door wie, kortom ik heb het gevoel dat ik zit te lezen in een geschiedenisboek, maar dan van een hele andere aard dan de volledig verdraaide feiten uit de geschiedenisboeken die we op school voorgeschoteld krijgen en dat is ‘thuiskomen’. Het zou wat mij betreft verplichte literatuur moeten worden in de nabije toekomst. Ze schrijft in dit boek o.a. over de moord op Kennedy, pedofilie, Skull & Bones, CIA-operaties, Vietnam-oorlog, Agent Orange, BCCI Crimibank, de Safari-club, de grote leugen van 11 september, etc. Dit is nog maar een kleine greep eruit. Cover Ander Nieuws

 

Ik zou het boek aan iedereen die ‘achter het nieuws (of propaganda) wil kijken willen aanbevelen, zeker in aanvulling op het Duitstalige boek (of in plaats daarvan) van de Duitse Ulfkotte. Je krijgt daarmee het totale plaatje. Janneke beschrijft de werkelijke feiten en wisselt dat af met cursieve opmerkingen waarin ze beschrijft hoe ze ervan droomt dat de dingen beter worden voor iedereen; een wereld die geen oorlogen, machtsstrijd, honger en armoede kent. Voor mij was het een aanleiding om de telefoon te pakken en met Janneke in gesprek te gaan. Naast het feit dat we dezelfde drijfveer hebben, dezelfde liefde voelen voor de mensheid en de natuur, blijken we ook allebei een Jungiaanse achtergrond te hebben en maken we beiden kunst, dus dat bleek zeker een goede impuls te zijn. Ik heb haar een aantal vragen voorgelegd en die heeft ze beantwoord. Kijk maar even mee in de interessante keuken van een ‘klokkenluidster’, terwijl ze zichzelf meer benoemt als een ‘waarschuwend journalist’.

 

Irma: Wanneer kwam het idee bij je op om een boek te schrijven –en nu zelfs meerdere- over de misleidende, manipulerende en propagandistische nieuwsvoorziening?

 

Janneke: In 2010 had ik een boek over mijn eigen leven geschreven (maar nog niet uitgegeven), ter afronding van een intensief transformatieproces. Dat schrijven bracht mij nog dieper in de materie, waardoor ik nog meer inzichten kreeg en meer puntjes op de i kon zetten. En opeens zag ik parallellen met wat er in de (buitenland-)politiek gebeurde. Ik ben toen vanzelf gaan doorschrijven als een zoektocht naar antwoorden op vragen die ik al heel lang had over het nieuws en over onze geschiedenis.

 

Dat heeft dus te maken gehad met je eigen ontwikkeling; alsof je ineens het grotere plaatje ziet. Zoals we zo vaak zien bij het ‘individuatie’-proces waar C.G.Jung over schreef. Mag ik dat zo vertalen?

 

Janneke-1Ja mooi dat je dat zo zegt, dat is helemaal waar. En ik voel steeds dat het te maken heeft met mijn eigen ontwikkeling. Tegelijk besef ik dat het ook te maken heeft met de ontwikkeling van ons allemaal omdat het ons Westerse collectieve onderbewuste betreft – we hebben er allemaal direct mee te maken en we knappen allemaal op van de waarheid als je het goed verwerkt.

 

Wanneer begon jij het gevoel te krijgen dat de zaken die je kreeg aangeleverd op het journaal niet klopten met de werkelijkheid?

 

Ik was net 21 toen ik als productie assistente op 1 januari 1965 bij het Journaal kwam. Ik was een van de jongsten. Ik heb daar genoten. Ik raakte bevriend met mensen van alle afdelingen: nieuwsdienst, redactie, films maken en montage (alles ging nog op film). Er was toen een zeer goede teamgeest en er heerste een strak bewind onder een strenge niet vrouw-vriendelijke hoofdredacteur. Op het Journaal werkte ik dus niet op de redactie, maar deed ik productie. Daar was ik een spin in het web voor alle afdelingen plus de contacten met het NOS-bestuur en andere omroepen. Na 3 jaar stapte ik over naar IKON-TV omdat ik genoeg had van het nieuws, want alles herhaalde zich, vond ik, er was geen onderzoeksjournalistiek, ik wilde documentaires leren maken, meer de diepte in. En al gauw deed ik freelance werk voor wel 3 omroepen tegelijk. Al doende leerde ik journalistiek, filmen, monteren, presenteren, regisseren, studio programma’s maken, reportages maken, documentaires maken, enz. En steeds als het Journaal me nodig had dan vroegen ze me of ik wilde invallen, dat bleef ik zo’n 25 jaar lang doen t/m de Golfoorlog in 1990.

 

Het gevoel dat iets niet klopte, dat had ik wel, zoals bij de moord op de Kennedy’s en deJanneke-2
burgerrechtenbeweging in de VS met de dood van Martin Luther King Jr en Malcolm X (die valselijk als een groot misdadiger was afgeschilderd), de verschrikkelijke Vietnamoorlog waar steeds meer mensen tegen in opstand kwamen, en ja die 6-daagse oorlog in Israel. Ik hoorde toen bij een generatie en een groep die overal vraagtekens bij zette: de tijd van de flower power, krakers en provo’s. Dat was een zeer belangrijke tijd waarbij er voor het eerst vragen werden gesteld en mensen in opstand kwamen.

 

Heb jij meegemaakt dat je een persbericht binnen zag komen, en dat het na verwerking gecensureerd werd?

 

In de begintijd was het Journaal nog klein. We waren een hecht team. Daardoor maakte ik het hele proces op alle afdelingen mee. Alles was in die tijd al voorgecensureerd omdat het Journaal toen alleen geabonneerd was op bepaalde Westerse persbureaus: de RVD (overheid en koningshuis), Algemeen Nederlands Persbureau ANP (binnenlands nieuws), UPI United Press International Washington, AP Associated Press New York, VIS-News, BBC en Reuters Londen.

 

Janneke-3Alle nieuws was dus pro-VS, pro-NAVO (lobby), pro-Europa (lobby), anti-Sovjet (lobby), militaristisch (lobby), pro-Israël.

 

Uit al die voorgeselecteerde berichtgeving werd door het Journaal geselecteerd, waardoor het de schijn had dat het Journaal zelf kon kiezen en objectief was/is. Een paar keer per week kwam een hoge militair -een heel aardige man met wie ik goed kon opschieten- koffie drinken en vertellen wat het leger nu weer voor nieuwtjes had.. Pas veel later drong tot me door dat dit bewuste lobby was vóór het leger en vóór de NAVO (de kijker/belastingbetaler bereid maken om meer overheidsgeld uit te geven aan Defensie).

 

In mijn werk voor de omroepen en in de periode dat ik met mijn ex-man een eigen filmbedrijf runde, (70-er jaren) maakte ik veel censuur mee in andere vorm: ieder item van welke omroep dan ook uit alle “achter-het-nieuws-rubrieken”, moest voor uitzending eerst getoetst worden door de eindredacteur of zelfs wel het hoofd van de omroep. Ik heb veel van die gesprekken in montagekamers (bij mij thuis) bijgewoond. En weer iets anders: lange tijd gold bij IKON-TV dat de naam van de directeur bijna op alle titelrollen stond, als eindredacteur. Ik zei: dat wil ik niet, want hij heeft hier niets aan gedaan…

 

Alsof die eindredacteur dus op TV zijn ‘toestemming’ kenbaar moest maken, zichtbaar zijn fiat moest geven? Dan is de vraag dus ‘voor wie’?

 

Ik heb me dat vaak afgevraagd. Helaas heb ik het hem niet gevraagd en nu leeft hij niet meer. Het gebeurde meer, ook bij andere omroepen. Ik kan er alleen naar gissen: hij was als hoofd verantwoordelijk voor wat er werd uitgezonden.

 

We kennen Udo Ulfkotte, de klokkenluidende journalist uit Duitsland waar ik eerder over schreef. Ik wil jou zeker vergelijken met zijn gedrevenheid om de waarheid te brengen. Al is het grote verschil tussen jullie waarschijnlijk wel dat hij zich jarenlang bewust heeft laten omkopen door o.a. de CIA, waar hij nu enorm veel spijt van heeft. Zie jij jezelf ook als klokkenluider?

 

Ja nu besef ik wel dat ik (voor anderen) een soort klokkenluider ben, op mijn manier. Ik voel mij eigenlijk meer een waarschuwend journalist. Op mijn Internationale perskaart van 2001 van de International Federation of Journalists staat: “Respect for thruth and for the right of the public to truth is the first duty of the journalist”. Dus: Respect voor de waarheid en respect voor het recht van het publiek om de waarheid te horen is de eerste plicht van de journalist”. Dus ja, dat is mijn werk.

 

Ben je nooit bang voor represaille-maatregelen uit de hoek van de machtselite? Of sterker, ben je weleens onder druk gezet door wat je nu doet?

 

Ik voel een collectieve druk van iedereen die niet wil dat er feiten naar buiten komen. Er bestaat Janneke-4
een soort collectief gedachtengoed dat mensen is “opgelegd” door anderen, via opvoeding, school, de media, enz. Dat is een soort collectieve hypnose. Daarom is zelf (leren) voelen en denken een eenzaam proces: je maakt je dan los van een groep. Mensen van die groep worden soms wel boos, zelfs agressief… Ja ik ben wel aangevallen en ik voel me wel eens bang, natuurlijk, ik ben ook een mens… Maar ik ben altijd in ontwikkeling en ik werk er hard aan om me niet te laten overheersen door angst. Voor mij is het belangrijk dat ik de bronnen vermeld en niet andere mensen na-praat.

 

Het is inderdaad heel belangrijk dat je je eigen angst leert overwinnen. We zijn allemaal zo veel‘groter’ en echt niet voorbestemd om ons zo te laten overheersen en te onderdrukken. Denk je ook niet dat het belangrijkste is in deze tijd dat we ons daarom met elkaar moeten verbinden en zoveel mogelijk samen gaan werken in dat proces?

 

Ja dat zie ik ook zo.

 

We kennen de anti-Poetin propaganda die zeer ergerlijk is. Ik neem aan dat je het ‘onverkwikkelijke verhaal’ hebt meegekregen -dat gelukkig is uitgelekt- dat Poetin de BBC verslaggever John Sweeney genegeerd zou hebben terwijl laatstgenoemde hem vragen stelde. Dat heeft het NOS-journaal bewust zo ‘verknipt’. Een slap excuus van Marcel Gelauf ‘dat het niet zo handig was’ kon niet meer verhinderen dat op grotere schaal bekend werd dat de propaganda-molen op volle toeren draait. Als ik jouw boek zo lees is dit geen incident. Kun je een soortgelijk concreet voorbeeld geven van het bewust ‘verknippen’ van nieuwsfeiten of video’s wat je nog levend voor de geest staat?

 

In mijn tijd waren buitenlandse nieuwsitems al “ruw voorgemonteerd” en kwamen ze via de sluis van Westerse grote nieuwsmedia en de Eurovisie het Journaal binnen. Nu komen nieuwsitems ook via satellieten, “the cloud”, internet en andere kanalen binnen, en wordt het, getuige het Poetin-item, aangepast- en zelfs nog op een klunzige manier ook. Goed dat dit bekend is geworden! Het zet een mens wel aan het denken, mijn vraag is nu: is het Nederlandse nieuws nog “gekleurder” dan in de rest van Europa?

 

Janneke-5Die vraag kan ik uiteraard ook niet voor je beantwoorden, maar gezien de berichtgeving in Nederland doet mij dat het ernstigste vermoeden… Je hoort vaak: Nederland wil in vele gevallen het ‘braafste jongetje van de klas’ zijn, als ‘lapdog’ van de VS. Zou dat er niet mee te maken kunnen hebben?

 

Ik beschrijf dat in mijn boek. Het is te zien aan foto’s van Nederlandse bewindslieden op bezoek in de VS. Ik heb dat vooral in de Balkenende-periode extra goed gevoeld en nu voel ik het weer als Rutte ons pusht om het groothandelsverdrag met de VS snel te tekenen: TTIP en CETA. Nederland als schoothondje van de VS is natuurlijk al zo lang als ik leef. Om uit te zoeken precies hoe en wat, en dat
boven tafel te krijgen, schrijf ik mijn boeken.

 

Zo lang als ik leef is Rusland al zwart gemaakt door het Westen. Vijandvorming. Momenteel is Poetin de boosdoener. En kijk eens naar Assad in Syrië? Al die zwartmakerij, en dan steeds herhaald, via de media is hypnose en komt diep in onze genen… (krijg dat er maar eens uit) en door harde stemmen wordt verkondigd dat die personen weg moeten. … Terwijl het belangrijker is dat we eerst eens gaan onderzoeken wat er allemaal op die manier in onze genen terecht is gekomen en eerst die angel eruit
halen, voor we een situatie op een neutrale manier kunnen uitzoeken en bekijken. Net als al die vaccinaties. We worden bang gemaakt (ik noem het media-hypnose) en alles wordt herhaald en herhaald en ja, dan gaan mensen uit angst denken dat ze een vaccinatie nodig hebben… Aan de andere kant laten mensen zich ook verleiden, reclame is een andere manier van hypnose. Ik houd van eerlijke informatie en voorlichting.

 

Welke grote ‘machten’ trekken er op dit moment werkelijk wereldwijd aan de touwtjes? En in Nederland? Ik denk o.a. aan Rothschild en Rockefeller, maar zijn dat werkelijk de grootste machten of zit ook daar weer een kwade genius achter volgens jou?

 

Ik houd het bij de namen die je noemde, naar mijn idee zijn zij de krachten achter The City en Wall Street en ook achter Israël.

 

We ‘wisten’ dat inderdaad al; jij bevestigt het! Ben je in de hoedanigheid als documentairemaker na je periode bij het NOS-journaal bewust op zoek gegaan naar de waarheid achter het nieuws dat wij te horen kregen?

 

Ik wist altijd al dat er veel gemanipuleerd wordt, op alle gebied. Daarom kwam ik in mijn TV-werk op voor ontwikkelingshulp, Janneke-6inspirerend onderwijs, mens- en natuurlijk-vriendelijk bouwen, bomen planten, biologische en fair trade voeding, natuurgeneeskunde. Ik vond dat daar veel meer aandacht voor moest komen. Maar uiteindelijk kreeg ik het inzicht en moest ik tot mijn grote verdriet bekennen dat initiatieven op die gebieden steeds meer onderuit werden gehaald. En opeens zei ik: “en nu is het afgelopen. Nu wil ik weten wat er achter de schermen speelt, want anders ga ik als een “kip zonder kop” door en val ik steeds in dezelfde valkuil en wordt mijn werk en dat van anderen onderuit gehaald. Ik ben ervan overtuigd dat als we weten wat onze kracht is en wat de valkuilen zijn, dat alles dan veel realistischer is, ik bedoel hiermee: bewuster. Ik zie het als een overgang van een “romantisch” tijdperk naar een “realistisch” tijdperk. Zo’n overgang is een pijnlijk proces, het haalt eigenlijk de grond onder de voeten weg, omdat je erachter komt dat de geschiedenis en veel andere dingen toch anders in elkaar zitten dan je dacht. De waarheid is de échte grond onder de voeten.

 

Helemaal mee eens, maar die grond is vaak nog koud en hard voor de meeste mensen; een
zogeheten gespreid bedje is vaak veel warmer. Zie je zelf die overgang, die overigens al langer bezig
is, snel gerealiseerd door alles wat er nu in sneltreinvaart naar boven komt?

 

Ik weet het niet. Eerst hoopte ik dat het snel zou gebeuren, mijn eigen ongeduld misschien, maar nu denk ik dat geleidelijkheid misschien beter is. Een plantje heeft tijd nodig om te wortelen en te groeien.

 

Heb je nog contact met vroegere collega’s van de journaal-redactie? Hoe reageren die op jouw onthullingen?

 

Ik heb regelmatig contact met de Journaalploeg uit de vroege periode (de oldtimers), we komen jaarlijks bij elkaar voor een lunch. De laatste keer bracht ik mijn boek “Ander Nieuws” mee. Ik kreeg verrassende reacties: “Interessant Janneke”. Een aantal hebben het boek gekocht. Bij de boekpresentatie was Noraly Beyer de gastvrouw. Dat was een erg prettige besloten bijeenkomst waar nog een andere journaalcollega bij was en prof. Cees Hamelink en Arnold Karskens. Ik heb dat toen bewust klein gehouden omdat ik het zie als het gooien van een steen in het water en als ik mijn werk goed doe, wat ik hoop, dan worden de kringen steeds wijder.

 

En heb je ook contact met andere journalisten die nog steeds voor de mainstream media
werken? Zo ja, wat krijg je daarvan te horen en krijg je ook negatieve reacties of zelfs vijandige?

 

Het is een wonder, maar ik heb nog geen enkele negatieve reactie op mijn boek ontvangen. Ik heb wel 30 present-exemplaren gestuurd naar redacties van TV- en radioprogramma’s Buitenhof, VARA/VPRO/HUMAN ARGOS, Jeroen Pauw, Knevel & Van den Brink, VARA DWDD, VPRO programma Boeken, KRO Brandpunt en kranten als: Groene Amsterdammer, NRC/Handelsblad, Telegraaf (prof. Smalhout), Trouw, Volkskrant, Vrij Nederland. Ook stuurde ik presentexemplaren naar mijn oud collega’s Wibo van de Linde en Pim Reijntjes en ook naar een paar advocaten onder wie mr. Gerard Spong. Van sommigen kreeg ik geen reactie, van de meesten wel. De reacties die ik wel kreeg zijn kort en krachtig: Interessant. Dat vind ik een leuke en open reactie. Ook stuurde ik boeken naar mensen in Suriname: onder wie Desi Bouterse en ook naar Ronnie Brunswijk en nog 2 Surinamers.

 

Goed van je om het rond te sturen!

 

Vanaf het moment in 2000 dat Bill Clinton aankondigde dat hij Kosovo wilde bombarderen, kon ik niet meer slapen. Toen schreef ik een open brief naar Bill Clinton met het dringend verzoek om een diplomatieke manier te vinden om verder bloedvergieten en Janneke-7een oorlog te voorkomen. Die brief faxte ik naar het Witte Huis en naar alle grote kranten in de wereld. Dat was veel werk. Toen ik daarmee klaar was kon ik weer slapen. Later heb ik begrepen dat ik niet de enige was die dit had gedaan…

 

Wat betreft de geld- en bankencrisis kreeg ik van journalisten uit de VS in 2000 al mails hoe de situatie ervoor stond. Die informatie zond ik door naar nieuwsrubrieken, zoals Eén Vandaag, waar indertijd een hoofdredacteur en ook een redacteur zat die ik goed kende, ook stuurde ik mails naar andere oud-collega’s bij andere programma’s. Maar het bleef altijd stil. Nooit een reactie. Toch bleef ik die mails doorsturen. En in 2008 klapte de geld-luchtballon uit elkaar en in 2008 brak die verschrikkelijke crisis uit.

 

Die stilte herken ik… Toch blijven doorgaan, maar dat is duidelijk wat jij ook doet! Je zou toch mogen verwachten dat de presentatoren van het journaal niet op hun achterhoofd zijn gevallen en echt wel weten wat er in werkelijkheid speelt. Hebben zij dan geen geweten?

 

Het Journaal is een nieuws-fabriek, die niet altijd uitzoekt of iets klopt, maar vaak het nieuws “volgt” en daarbij is het van groot belang dat het leuk “kijkvoer” is: Wie het presenteert. Hoe het wordt gepresenteerd. “Hoe kom ik “over”? Het gaat allemaal om indrukwekkend, snel, mooi, veel en groot. Zie ook dit filmpje waarin over het NOS Journaal wordt gezegd: “grootste onafhankelijke nieuwsgarer in Nederland…”. Het is wonderlijk dat ze zoiets zeggen: het Journaal is niet objectief en ook niet onafhankelijk.

 

Ik vind dat niet alleen wonderlijk, maar vooral storend; nieuws als “kijkvoer”! Dat moet echt veranderen. We zijn volwassen mensen en het woord ‘samenleving’ moet ervoor zorgen dat we allemaal onze bijdrage kunnen en mogen leveren. Dat kan pas als je goed geïnformeerd bent over wat er werkelijk speelt…

 

Helemaal mee eens.

 

Goed dus, zoals ik al zei, dat je je boek rondstuurt. Stilte of niet; ik merk ook vaak dat het toch wel aankomt…

 

Wat mij nu opvalt is dat nieuwsrubrieken/journalisten als Buitenhof en KRO-Brandpunt mijn boek wel degelijk hebben gelezen. Dat merk ik nu steeds meer aan veel onderwerpen en de vraagstelling. Dan maakt mijn hart een sprongetje van plezier en dankbaarheid.

 

Zojuist hoorde ik Hans Hillen in KRO-Brandpunt 13 dec. 2015, ook een oud-collega van het Journaal, later voorlichter en zelfs minister van Defensie, dat hij de moed had om te zeggen dat hij en het hele Westen een grote fout maaken om indertijd Libië binnen te vallen… En dat het Westen incl. Nederland daar de weg hebben vrij gemaakt voor I.S. Geef jezelf en anderen altijd de tijd voor voortschrijdend inzicht…

 

Dat is inderdaad al heel wat. Het zou toch mooi zijn als ze hetzelfde zouden zeggen over de andere landen als Afghanistan, Irak, Syrië, etc. Kortom, dat aanvallen alleen maar eenzelfde antwoord uitlokken. Met wie of welke ‘organisatie’ of ‘krachten achter de schermen’ had jij te maken als het ging om censuur?

 

Twee opvallende dingen:
In de 70er jaren had mijn toenmalige echtgenoot gefilmd in de burgeroorlog in Angola. Maar het Journaal (de hoofdredacteur) Janneke-8wilde er geen shotje van uitzenden, omdat het volgens hem “links” was. Alles werd afgedaan met “links” of “communistisch” terwijl het mij gaat om “humaan en eerlijk”. Eind 80er jaren had ik in eigen beheer een prachtige film gemaakt over het eerste grote, echt duurzame kantoorgebouw in de wereld: het ING hoofdkantoor in de Bijlmer, Dat gebouw had geen dure zonnepanelen, maar veel goedkopere passieve zonne-energie. Met die film liep ik keihard tegen alle deuren op. Het was absurd: van de RVU-directeur kreeg ik een jaar lang een assistente om me te helpen en hij had een uitzenddatum genoteerd. Maar hij werd ontslagen… door een nieuwe directeur die plotseling boven hem was gezet. Sindsdien moest een “commissie” alles goedkeuren. De uitzenddatum werd doorgestreept.

 

In de 90er jaren maakte ik bij Teleac hetzelfde mee: het uitzendcontract was bijna getekend, maar ook die artistiek directeur moest snel met vervroegd pensioen, weggestuurd door een nieuwe economisch directeur. Kortom alles werd snel zeer
economisch.

 

En ik wist niet wat ik zag: opeens kwam er een ING-directeur die plotseling hoofd NOS werd. Ik dacht nog: wat doet die man daar? Een nieuw tijdperk was aangebroken. De opkomst van Net-managers volgde. Omroepen werden in een Net geperst: Net 1, Net 2 en Net 3. Er kwamen zelfs nieuwe grote gebouwen voor één net. (AKN, VARA/VPRO enz.) Alweer een nieuwe “sluis”, ik noemde de Netmanagers ‘Big Brothers’, die moest goedkeuren of iets werd uitgezonden. De rol van omroepen wordt steeds kleiner en alles wordt op die manier gecontroleerd. Ik praat nu over het publieke bestel. Commerciële omroepen zitten vanaf begin af aan al in dat “economische” circuit. Politiek en commercie gaan steeds meer samen.

 

Ik weet het. Ik werkte bij de KRO en dat werd ineens AKN: AVRO, KRO en NCRV en er kwam zelfs één heel nieuw gebouw voor die drie omroepen, alsof dat allemaal niets kost. Later moest dat ineens weer uit elkaar en moest ieder weer op zichzelf gaan staan. Nu is het ineens weer AVRO/TROS. Het is één soep geworden en het wordt de omroepen gewoon opgelegd!

 

Ik weet uiteraard zelf hoe zwaar het is om ‘achter het nieuws’ te kunnen kijken en jezelf een weg te (moeten) banen door het oerwoud van leugens, teneinde bij te dragen aan een nieuw tijdperk waarin alle levende wezens worden gerespecteerd. Voel jij dat ook als jouw missie?

 

Nu zie ik dit als mijn missie, mijn heilige plicht.

 

En hoe verwerk jij dat voor jezelf?

 

Janneke-10Ik verwerk het zoals je trauma’s verwerkt. Om uit de “hypnose” te raken en alles goed te kunnen verwerken moet je een goede therapeut zien te vinden. Want het zijn gewoon zware trauma’s die we (onbewust) krijgen door, zoals jij het noemt, het oerwoud van leugens, en manipulatie -voeg ik eraan toe. Dat is misbruik van de burger/consument. Daarom is het tijd dat de burger/consument beseft wat er aan de hand is en alles goed verwerkt. Het is belangrijk dat we niet vast komen te zitten met woede, haat en wrok. In feite gaat het om onze eigen evolutie -geen revolutie maar evolutie-, dat wij zelf veranderen, dat is punt één. Eerst je eigen tuintje wieden.

 

Absoluut met je eens. Woede, haat en wrok leidt alleen maar tot eenzelfde antwoord! Ontdekken, verwerken, aanvaarden en dan de handen uit de mouwen om het te gaan veranderen, met elkaar!
Ik vind je heel dapper als ik dit eerste deel zo lees, en ik wil je volgende boeken ook zeker gaan lezen.

 

Dank je. Jij ook!

 

Zijn er momenteel al veel feiten die aan het licht komen en die ook jou nieuwe informatie verschaffen, danwel iets in een hele andere context plaatsen?

 

Ja, er komen al wel feiten aan het licht, vaak gedeelten van feiten, nog niet helemaal… Zoals nu de rol van Turkije ten opzichte van I.S. door sommige journalisten nader wordt bekeken.

 

Wanneer komt je tweede boek uit? En je derde?

 

Ik was bezig met mijn 2e boek en 3e boek maar die boeken werden te dik. Nu heb ik daar onderwerpen uit gehaald, dat worden aparte boeken. Het boek dat ik nu als 2e uitbreng gaat over Voeding, Gezondheid en Politiek. Ik hoopte dat voor kerst uit te brengen maar dat haal ik niet meer. Dat wordt het 1e kwartaal van 2016. Houdt hiervoor svp de website ‘Ander Nieuws‘ in de gaten.

 

Ik had deel 2 en deel 3 al zo goed als af. Maar dankzij voortschrijdend inzicht van mijzelf en een groeiende berg nieuwe informatie op het internet en nieuwe boeken die afgelopen jaar zijn verschenen kan ik er nu nog dieper op ingaan. Zo vullen schrijvende mensen elkaar aan en inspireren elkaar…

 

Het is absoluut een feit dat we elkaar –zeker ook in de alternatieve media- moeten ondersteunen, aanvullen en verwijzingen zouden moeten blijven plaatsen. Dat maakt ons werk veel krachtiger. Individueel, maar toch ook samenwerken.

 

Daarom ben ik ook blij met dit interview Irma, dank voor de samenwerking.

 

[Einde interview]
Meer over Janneke in een persbericht dat is verschenen, kun je hier lezen (als pdf-bestand). Als je haar eerste boek wilt aanschaffen, kun je dat hier doen.

 

 

 

© Irma Schiffers

BroN

 


   
De meerderheid van de kiezers:

“Mark Rutte moet weg!”


Of gaat de Tweede Kamer voorbij aan wat een meerderheid van de kiezers wil?

De gebeurtenissen rond de Teevendeal komen in een stroomversnelling. Na Opstelten en Teeven stapte ook noodgedwongen Kamervoorzitter Van Miltenburg op. Het zijn binnen de VVD prominente bestuurders. Woensdag is er een debat over de kwestie in de Tweede Kamer. Daar zal minister-president Rutte het vol voor zijn kiezen krijgen. De beuk zal er in gaan. Zeker nu de opgestapte Van Miltenburg geen opening van zaken geeft over de briefjes die ze kreeg van een klokkenluider. De papierversnipperaar deed het werk, vernietigen van de informatie. De fractieleiders hadden zich al goed voorbereid om VVD-Kamervoorzitter hard te ondervragen. Een meerderheid van het Nederlandse volk vind het gelukkig terecht dat de al jaren onder vuur liggende Kamervoorzitter opstapt.

Rutte lichtte Kamer bewust verkeerd in
Nu ruik ik bloed. Al enige tijd pleit in mijn columns dat Rutte moet vertrekken vanwege zijn gedraai en leugens over tal van onderwerpen naar de burgers. Griekenland, MH17, werkloosheid, zorg en naheffingen van Europa. En nu de drugsdeal met een crimineel. Voortdurend lachen, grijnzen en duimpjes omhoog. We gaan door tot het gaatje is het devies van deze bestuurder. Hij wil de rit tot het eind met de sociaaldemocraten uitzitten. Ik word nu gesteund door een meerderheid van kiezers die ook vinden dat premier Rutte moet verdwijnen nu na het rapport van de commissie-Oosting. De steun komt van kiezers uit verschillende politieke partijen, meer dan 70 procent denkt dat Rutte de Kamer bewust verkeerd heeft ingelicht.

Wie blaast de coalitie op?
De Tweede Kamer moet nu laten zien dat deze ballen heeft en een motie van wantrouwen aannemen voor het vertrek van de premier. Zal een drukke kerst worden voor koning Willem-Alexander. Ik hoor de liedjes al klinken:

“Rutte bedankt, Rutte bedankt. Rutte Rutte, Rutte bedankt.”

De grote vraag is wel wie durft het kabinet op te blazen en waarom. Durft de PvdA de coalitie te laten vallen en komt het ze nu goed uit om de nieuwe lijsttrekker Asscher op het schild te heffen? En Zijlstra, die zijn kans schoon ziet om partijleider te worden of blijft hij toch een knechtenrol spelen en een maatje te klein?

Rutte knock-out of toch niet?
De liberalen staan in de hoek waar de klappen vallen. Dreun na dreun krijgt de partij voor zijn kiezen en een knock-out staat te gebeuren. Fred de Graaf stapte ook al op als Eerste Kamer voorzitter en staatssecretaris Weekers van Financiën vertrok ook. Wat dacht u van de talloze liberale volksvertegenwoordigers die in de achterliggende jaren in de fout gingen door te frauderen en te sjoemelen. De grote lachende leider moet nu maar eens zijn conclusie trekken en zijn biezen pakken. Of is het scenario dat het parlement, dit met het voorzitterschap van de Europese Unie in het vooruitzicht, de lachende en grijnzende premier laat wegkomen met slechts een enkel excuus. Ze gaan dan wel voorbij aan een meerderheid van de Nederlandse kiezers. Dan is dat wat mij betreft een parlement onwaardig.

Ik zet toch alvast een fles champagne in de koelkast voor woensdag, je weet maar nooit.

Hans Izaak Kriek
http://politiek.tpo.nl/column/mark-rutte-moet-weg/


WE HEBBEN


NOG 80.000 HANDTEKENINGEN


NODIG!

ARMOEDE IN NEDERLAND


armoede3

Hoe lang nog zal den Nederlandse burger door zijn leugenachtig corrupte regering worden verloochend? Het lijkt alsof wij worden uitgespuwd. Ons bestaan wordt gewoonweg ontkend. Over niet één enkel onderwerp nog worden wij geraadpleegd. Wij zijn alleen nog goed genoeg om den staatskas te vullen waarmee aartsluie parasieten van een gerieflijk leven worden voorzien. Weldra zal de bodem daarvan zichtbaar zijn. En dan is het uit met de pret. Onze regering blinkt uit door onverstand.

Tal van Nederlandse burgers begeven zich vandaag de dag met hongerige magen naar den dagelijkse arbeid en gaan gebukt onder hoge belastingdruk, verkeren op de rand van nooddruftigheid en zijn nog slechts enkele schreden verwijderd van bedelnap en voedselbank.
Onderwijl wordt in de Brusselse paleizen door gauwdieven het wildgebraad op gouden schalen opgediend. Die plebejische charlatans in Zondagspak wensen zelfs eigen servies en bestek ter waarde van drie miljoen euro. Wel ja, toe maar. Vrolijke feesten en soupers. Het kan niet op. Dagelijks weerklinkt er ploffend geluid der ontkurkte wijnflessen en knallen de champagnekurken. Dat amoreel canaille financiert zijn uitspattingen met ons zuurverdiende belastinggeld. Doch hoogmoed komt voor den val. Hoongelach weerklinkt straks wanneer zij de houten treden bestijgen van het schavot. Het is het loon voor hun wandaden.

De tijd is niet veraf dat den burger met gebalde vuist en van woede vertrokken gelaat gaat rebelleren tegen dit schandelijk onrecht. Als wij nog langer in onze aarzelend zwakke houding volharden, verliezen wij onze waardigheid. Dan zwerven straks verkommerd verslonsde mannen en vrouwen met het stempel der armoe op het gelaat bedelend door onze straten. Is dat ons voorland? Neen. Zover laten wij het toch niet komen?

BroN”

KABINET BEDANKT!

ouderen.dankruttte.vvd

Nadat het CBS zichzelf wezenloos schrok van de eigen bevinding dat 70% van de Somali's uitkeringen trokken, kwam het snel met de nuance dat slechts 11.000 Turken en 11.000 Marokkanen bijstand ontvingen. In de grafiek verbleekten die cijfers natuurlijk naast de Nederlandse taartpunt, die 400.000 Uitkeriërs telde.

Maar, dat was valsspelen, want wat blijkt? Die 11.000 sloegen in beide gevallen op Turken en Marokkanen in Nederland met enkel de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Degenen met een dubbele nationaliteit werden voor het gemak gewoon bij de 400.000 'Nederlanders' geteld. Dit terwijl in 2015 van de 494.500 uitkerings-afhankelijken bijna de helft (243.000) een niet-westerse allochtoon is. Zij vormen 12% van de beroepsbevolking maar vangen 45% van alle uitkeringen. Je zou bijna gaan denken dat 'arbeids-integratietrajecten niet goed passen bij de deelnemers'.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/08/lalala_gratis_geld_utrecht.html