Haagse Politiek (rovers) Bende

(Rovers)-bende - Thetruth4you " The Voice and Media of the People !! The Rules Have Change.

Free Translation Widget

 

 

De Nederlandse burger als melkkoe van Europa

9440942299_990ab5e965_k

Kent u de mop van de Nederlandse regering die zich met hand en tand verzette tegen een naheffing van 1,1 miljard euro?

Men is er ongetwijfeld van geschrokken: toen een aantal weken geleden bleek dat Brussel de financiële zaken niet op orde had, ging er een extra betaalverzoek uit naar de lidstaten. Of men even wilde bijleggen voor het gat in de hand van de Europese Unie, want er bleek daar meer geld over de balk gesmeten te zijn dan eigenlijk verantwoord was. De blauw-met-gele-sterren broekriem aanhalen? Nee hoor, hoe komt u daarbij? Waarom zou Brussel dat doen als ze gewoon 28 pinautomaten – pardon, lidstaten – heeft die heel goed kunnen zorgen dat Europa mooi verderleeft op dezelfde, te grote, voet.

Zo ook Nederland. Deed het kabinet aanvankelijk nog lastig over het onaangekondigde extra bonnetje van 1,1 miljard euro dat op het bord van de belastingbetaler werd gekwakt, zo wordt nu alles in de gereedgeheid gebracht om het geld zo snel en met zo min mogelijk informatie over te maken aan de hoge heren in Brussel. De Telegraaf:

Het kabinet trekt een rookgordijn op over de naheffing van 642 miljoen euro die Nederland moet betalen aan de Europese Unie. Hoewel minister Dijsselbloem (Financiën) beloofde ’tot de bodem’ uit te zoeken wat er gebeurd is, weigert de bewindsman correspondentie en andere documenten te verstrekken over de omstreden rekening.

Een verzoek van De Telegraaf op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is grotendeels geweigerd, zonder motivatie. Slechts negen van de 115 stukken worden openbaar. Het besluit om de lezers van deze krant onwetend te houden, is genomen na overleg met de Europese Commissie. Die ziet in openbaarheid over de besteding van Nederlands belastinggeld „geen publiek belang dat zwaarder weegt dan het besluitvormingsproces” in Brussel.

Dat Nederland zoveel geld gewoon zonder al teveel protest overmaakt aan de EU, is wat mij betreft eigenlijk al het eerste schandaal. Maar dat deze megatransactie er nu gewoon zo snel – en zonder goed onderzoek of de naheffing überhaupt wel kosher is – doorheen gejast wordt, is misschien wel net zo erg. De Nederlandse regering laat zich echt als een willoze lakei van Brussel gebruiken. Je hoeft maar op een knopje te drukken, en er komt geld uit. Het stelt verder geen vragen en is hondsloyaal.

Een kabinet met ballen zou dus deze week de hand op de knip houden. Maar ja, onder rubberen Rutte krijg je natuurlijk ook een heel kabinet vol ruggegraatlozen. Wat mij betreft besteden wij die 1,1 miljard dus niet aan Brussel, maar aan het inbouwen van wervelkoloms bij Rutte, Dijsselbloem, en alle andere robotachtige ja-knikkers.

BroN

BroN


LIEGT KLIJNSMA OVER PENSIOENEN?

Klik om oorspronkelijk bericht te bezoeken
  • Klik om oorspronkelijk bericht te bezoeken

(Door: trias politica)

Een kritische column van Kees de Lange over pensioenen op deze site heeft geleid tot Kamervragen van Kamerlid Norbert Klein aan staatssecretaris Klijnsma.

Vorige week publiceerde senator Kees de Lange op Follow The Money een kritisch stuk over het beleid van onder andere staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) inzake de pensioenwetgeving. ‘De volksvertegenwoordiging gepiepeld’, luidde de titel van 

Een kritische column van Kees de Lange over pensioenen op deze site heeft geleid tot Kamervragen van Kamerlid Norbert Klein aan staatssecretaris Klijnsma.

Vorige week publiceerde senator Kees de Lange op Follow The Money een kritisch stuk over het beleid van onder andere staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) inzake de pensioenwetgeving. ‘De volksvertegenwoordiging gepiepeld’, luidde de titel van het artikel van De Lange waarin hij enkele kritische kanttekeningen maakt bij het beleid van het kabinet, in het bijzonder staatssecretarissen Klijnsma en Eric Wiebes (Financiën). De Lange stelt dat dat ‘de staatssecretarissen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Eerste Kamer onvolledig en dus onjuist hebben voorgelicht’.

De essentie van het stuk van De Lange betreft de koopkracht van pensioengerechtigden. De huidige, zowel als de toekomstige. Precies op dat punt van koopkracht gaat de zaak grondig mis, aldus De Lange. De koopkracht van onze aanvullende pensioenen gaat al meer dan…


EN ALWEER IS DEZE VROUWELIJKE DICTATOR BEZIG OM DE ZWAKSTEN IN DE MAATSCHAPPIJ TE PAKKEN!

WAAROM DE ZORG ONBETAALBAAR IS GEWORDEN: 70 miljard AWBZ-premie is NIET aan zorg besteed!

Premier Rutte legt regeringsverklaring af70 miljard AWBZ-premie is NIET aan zorg besteed!


Economen, managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven.

Geen tekorten bij AWBZ

Vanaf 2001 waren de premieopbrengsten hoger waren dan de zorguitgaven. Dat betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van 34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de media. In werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven. De SP heeft het CPB gevraagd uit te rekenen wat er gebeurt als de AWBZ meer solidair over alle belastingschijven zou worden geheven en de opgebrachte premiegelden ook daadwerkelijk alleen aan zorg zouden worden uitgegeven.

Ruim driekwart van de huishoudens gaat er dan op vooruit, waarbij de laagste inkomens er gemiddeld ruim 2 procent op vooruit gaan en de allerhoogste inkomens (meer dan 5 maal het wettelijk minimumloon) er gemiddeld ruim 3 procent op achteruit gaan. Deze gegevens maken duidelijk dat de AWBZ betaalbaar is uitgaande van de huidige opbrengsten en dat de betaalbaarheid voor driekwart van de huishoudens verder verbetert als we de premieheffing meer solidair maken. Het is derhalve een politieke keuze of we dit geld willen besteden aan de langdurige zorg.

Regering maakt ons wijs dat zorg ‘onbetaalbaar’ zou zijn

Als hulpverlener is het goed je niet gek te laten maken door de mantra: de zorg is onbetaalbaar. Dat leidt tot onnodig cynisme. De miljardenbezuinigingen van dit kabinet zijn immers onnodig. Wat niet wegneemt dat er veel te besparen valt zonder te bezuinigen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de concurrentie tussen zorginstellingen, het afschaffen van de verantwoordingsbureaucratie en het kleinschaliger organiseren van de zorg. Auteur: Henk van Gerven (Kamerlid SP, oud huisarts), Bron:MedischContact.Artsennet.nl

http://pgbm.nl/?p=2175

Bekijk ook dit: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/vrijwel-alle-ouderen-worden-extra-belast

BroN

Stemt u op de VVD? na het lezen van dit stuk hoogstwaarschijnlijk niet meer!

VVD

Het kabinet Rutte (VVD) heeft, in samenwerking met coalitiepartner PvdA in de afgelopen periode zóveel kapot gemaakt dat u nergens meer van opkijkt.

  • Brussel vraagt 1,1 miljard euro extra? Dijsselbloem zegt nergens van af te weten (maar blijkt daar stiekem ALLES van af te weten)…
  • Vlucht MH17 wordt neergeschoten en honderden Nederlanders afgeslacht. Rutte roept dat de onderste steen boven moet komen maar doet alles wat in zijn macht ligt die steen zelf te verstoppen en sluit allerlei schimmige veto-deals met de (waarschijnlijk) schuldigen…
  • De Belastingdienst maakt een foutje en 6 miljoen Nederlanders moeten per persoon honderden euro’s bijbetalen. Foutje bleek al maandenlang bekend te zijn maar het kabinet wilde geen verkeerd signaal afgeven naar de bevolking…
  • Honderdmiljoenmiljard camera’s worden onder leiding van VVD-opperbaas Evil Opstelten geplaatst en elke vierkante centimeter dat u reist wordt gefilmd; elke uiting die u doet wordt geregistreerd. Er wordt zelfs een illegale bewaarplicht afgekondigd voor service providers. Maar bekende criminelen krijgen we niet achter tralies wegens gebrek aan bewijs…
  • Oh en dan hebben we het nog niet eens over de uitdrukkelijke wens van diezelfde Opstelten (commissiemaatje van pedo-opperrechter Joris Demmink) om jihadstrijders vooral tegen te houden om naar het buitenland af te reizen zodat ze hun snode plannetjes en aanslagjes hier kunnen uitoefenen…

En toen werd het campagnetijd voor de partijen. De VVD pleurt er gewoon even een dubbel campagnebudget tegenaan. De kutburger, u dus, dient wel te weten waar het aan toe is. Transparantie enzo. U dient geïnformeerd te worden over de aanstaande molestatie die de VVD voor u in petto heeft. Marktwerking in de zorg zal er komen! En u, de kutburger, dient voor al dit moois wel te blijven betalen. Ook al bent u bent inmiddels zó ver uitgeknepen dat er geen fuck meer te halen valt. U betaalt u letterlijk een kromme rug aan zorgpremies maar zodra het er op aankomt mag u zelf bijlappen want uw extrauitgebreidesuperbonusplusdekking blijkt geen moer te dekken… En daar heeft Rutte dus een oplossing voor. Terwijl de eerste ziekenhuizen al over de kop zijn gegaan blijkt het unique selling point van de VVD te bestaan uit het FUCK YOU! zeggen tegen u, de Nederlander die geen tijd meer heeft om de straat op te gaan met pek en veren (u bent immers zó uw baan kwijt). Toverwoordje: “participatiesamenleving”: De borstkankerpatiënt voor wie de kosten maar middels crowdfunding bij elkaar gescharreld moeten worden.

Zo laag als (mede-oprichtster van omroep Powned) Marianne Zwagerman durft Rutte het nog net niet uit te spreken: die durft namelijk met droge ogen te verkondigen dat longkankerpatiënten maar snel dood moeten gaan (eigen schuld). Deze aandachtshoer had trouwens vanmorgen bij BNR niet het lef om dit te herhalen. Zwagerman (bipolair, eenzaam en doodongelukkig) strijkte een zakcentje op door heel lui een oude column voor te lezen maar had voor het BNR-publiek niet de ballen om het gewraakte “Gá dan gewoon dood en laat ons niet voor de kosten opdraaien“-gedeelte te herhalen. Terug naar Rutte en de VVD-campagne die helemaal gaat draaien om die participatiesamenleving, die moet verhullen dat u beroofd bent van alles waar onze voorouders zich voor doodgevochten hebben. Leest u even mee, beste kutburger? Dan weet u weer waarom u VVD moet stemmen binnenkort:

VVD

Bron: mwnw.nl
BroN stopdebankiers

Schadeclaim tegen VVD-Kamerlid Verheijen vanwege 'smeergeld'

Verheijen wilde niet reageren op het nieuws over de schadeclaim
Verheijen wilde niet reageren op het nieuws over de schadeclaim - Foto: ANP


VVD-kamerlid Mark Verheijen raakt steeds meer verstrikt in de affaire rond de Limburgse projectontwikkelaar Piet van Pol, die door Justitie van corruptie wordt verdacht. Verheijen heeft in zijn jaren als wethouder te Venlo nog meer geld van Van Pol ontvangen dan eerder door Elsevier werd onthuld.

In totaal maakte Van Pol 10.750 euro over voor twee campagnes van Verheijen. De Limburgse ondernemer Wout Heijmans (63)  spreekt in Elsevier van deze week over 'smeergeld'. Hij bereidt een schadeclaim van anderhalf miljoen euro voor tegen Verheijen persoonlijk, omdat deze hem 'consequent tegenwerkte', zodat Van Pol geen concurrentie had.


Heijmans (63) kreeg in 2008 een bouwvergunning voor een evenementenpark met bioscoopzalen. Hij investeerde 2,8 miljoen euro. Maar na de verkiezingen van 2009 vernietigde het college van Burgemeester en Wethouders van Venlo in 2010 de bouwvergunning.  De verantwoordelijke wethouder, Mark Verheijen, gaf voorrang aan een ander bioscoopproject in de gemeente, dat van Piet van Pol.

Verheijen had hem voor de verkiezingen een brief geschreven met persoonlijke aanhef, met het verzoek geld over te maken voor zijn verkiezingscampagne. Want: 'Venlo ruikt weer naar beton.' Van Pol stortte  4.000 euro. Hij kreeg in de daarop volgende jaren goedkope grond en volop medewerking van de gemeente om een bioscoop te realiseren in de binnenstad.


Concurrent Heijmans daarentegen, werd tegengewerkt. 'Maandenlang probeerde ik audiëntie te krijgen bij Verheijen, maar hij wenste mij niet te ontvangen en weigerde zelfs een telefoongesprek,' zegt Heijmans deze week in Elsevier. 'Hij werkte mijn bioscopen consequent tegen. Ik zie nu een pertinent verband tussen het smeergeld van Van Pol voor Verheijen en de pogingen mijn project te ruïneren.'

Campagne

Toen Verheijen ruim anderhalf jaar later wilde overstappen naar de provinciale politiek en lijsttrekker werd voor de VVD in Limburg, steunde Van Pol zijn campagne met nog eens 6.750 euro.

Verheijen gaf onlangs toe dat Justitie hem in een verhoor confronteerde met de Beste Piet-brief. Tegen hem is echter geen vervolging ingesteld. Voor zijn plaats in de VVD-fractie had de kwestie ook geen consequenties. Verheijen zegt dat de betalingen door Van Pol niks met zijn persoon te maken hadden, maar slechts bedoeld waren voor de VVD.

Op de facturen staat echter dat het geld bestemd is voor 'de Provinciale Verkiezingen voor onze lijsttrekker Mark Verheijen'. En: 'Wij hopen dat Mark Verheijen gedeputeerde wordt.'

Verheijen wilde gisteren niet reageren op de naderende schadeclaim. Hij blijft erbij dat de VVD Venlo 'binnen de daarvoor gestelde wettelijke- en partijregels fondsen heeft geworven'.
BroN

PvdA wil kinderbijslag op Antillen


VVD: 'Sinterklaas is weer in het land?

Gezinnen met lage inkomens in Caribisch Nederland moeten kinderbijslag krijgen, zodat kinderen daar niet de dupe worden van armoede. Het kabinet moet werk maken van het versterken van de kinderrechten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Die oproep doet PvdA-Kamerlid Roelof van Laar donderdag naar aanleiding van een Kinderrechtentop in Leiden, georganiseerd door onder meer Unicef. 

Van Laar wijst erop dat de drie eilanden Nederlandse gemeenten zijn, maar de sociale voorzieningen zijn er een stuk minder dan in de rest van Nederland. Zo bestaat er geen kinderbijslag.

Er is wel een belastingvoordeel voor ouders met kinderen, maar gezinnen met de laagste inkomens profiteren daar niet van. Van Laar wil dat het kabinet in actie komt.

De VVD ziet niets in het pleidooi van de coalitiepartner. “Sinterklaas is weer in het land!” spot VVD-Kamerlid Anne Mulder in een reactie.

Anp

BroN

__________________________________________________

De Telegraaf heeft het gehad met leugens VVD


Rechts Nederland komt in opstand tegen de VVD.

Het verraad van de VVD is hard aangekomen bij rechts Nederland. Het afpakken van het vakantiegeld is de druppel voor veel VVD'ers, en het gelieg daarover door fractievoorzitter Halbe Zijlstra maakt niet alleen de (afgehaakte) achterban furieus, maar ook De Telegraaf. De grootste krant van Nederland fileert vandaag in een hoofdredactioneel commentaar het leugenachtige gedrag van de VVD:

Politici die klagen dat het ’totaalplaatje’ ontbreekt: veel gekker moet het niet worden. Toch roept VVD’er Zijlstra dat, na onthullende berichtgeving over de kabinetsgreep in het vakantiegeld. De liberaal vergoelijkt het gegraai in de portemonnee van de hardwerkende Nederlander, omdat die er netto toch nog iets op vooruitgaat. Als dat er niet bij wordt gezegd, is het niet eerlijk, vindt hij.

De krant merkt op dat Zijlstra muisstil was toen werd gelekt dat het tarief in de eerste belastingschijf met een half procent zou worden verlaagd, terwijl toch echt eerder was afgesproken dat tarief juist met driekwart procent te verhogen. Kortom, de tarieven voor de eerste schijf gaan doodleuk omhoog. Hogere belastingen dus. Toen zei Zijlstra niks over het "totaalplaatje".

De VVD-fractievoorzitter wilde ook niets weten van een "totaalplaatje" toen bekend werd dat het kabinet zogenaamd 100 miljoen euro ging "investeren" in Defensie. Logisch, want daar bezuinigt het kabinet in totaal flink op. Zijlstra's geklaag dat rechts Nederland niet zo kritisch moet zijn, maakt de rechtse kiezer alleen maar woedender.

En terecht. We hebben niet massaal op de VVD (41 zetels in de Kamer) gestemd zodat de belastingen kunnen worden verhoogd. Ik heb VVD gestemd omdat ik lagere lasten wilde. Ik kreeg er een links nivellerend kabinet voor terug.

Dan nog even deze uitsmijter in het hoofdredactioneel commentaar van De Telegraaf, waarmee de krant aan de liberalen laat weten dat het het he-le-maal heeft gehad met de leugens van de VVD:

Zijlstra heeft dus boter op het hoofd. De VVD is kennelijk in paniek. De partij heeft kiezers lekker gemaakt met mooie beloften en incasseert nu de ene na de andere nederlaag: met de bijtelling, de naheffing, de Brusselse afdracht, de extra miljoenen voor ontwikkelingshulp, de uitgeprocedeerde asielzoekers. In plaats van de rug te rechten, zwalken de liberalen klagend rond. Het VVD-gedrag is ronduit triest.

Als je de belastingen verhoogt, wees er dan tenminste eerlijk over. Ga niet zitten draaien, verhullen en liegen. Daar prikt de kiezer zo doorheen. De VVD heeft haar lesje nog lang niet geleerd. Dat doen ze (misschien) pas na een flinke electorale afstraffing bij de volgende landelijke verkiezingen. Laten we ze die maar geven dan.

Volg Frank Verhoef op Twitter: @fverhoef.


BroN

Hoe Minister Schippers over het volk denk... De Minster vergeet er alleen bij te vertellen wat de winsten zijn in ons zorg systeem.


DE NEDERLANDSE VOLKSUITWISSELING IS BEGONNEN! RAAD VAN EUROPA: NEDERLAND MOET ILLEGALEN OPVANGEN!

TERWIJL POTVERDORIE STAATSSECRETARIS J. KLIJNSMA VAN SOCIALE ZAKEN EEN EINDE WIL MAKEN AAN HET BASISRECHT OP VOEDING EN ONDERDAK VOOR ONZE EIGEN BEVOLKING!
https://eunmask.wordpress.com/2014/05/23/update-van-de-invoering-van-het-wetsvoorstel-wwb-per-1-juli-2014-einde-basisrecht-op-voeding-en-onderdak/

TOLERANTIE

Als tolerantie leidt tot vernietiging van je land,
dan is dit geen tolerantie maar zelfmoord....

De Raad van Europa is eruit: Nederland moet ook uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers opvangen. De Nederlandse overheid schendt door dat niet te doen enkele basisrechten van illegalen.
Dat staat in het definitieve oordeel van het Comité voor Sociale Rechten, nadat de Protestante Kerk een aanklacht tegen de Nederlandse staat heeft ingediend.
'Uitsluiting van onderdak moet stoppen omdat het de betrokken personen in een situatie van extreme hulpeloosheid brengt en dat gaat in tegen hun menselijke waardigheid,' schrijft het Comité.

Deze uitgeprocedeerden, nu illegaal in Nederland, willen niet terug naar hun eigen land of regio, zeggen niet terug te kunnen naar hun eigen land of regio, of de landen van herkomst geven geen medewerking aan hun terugkeer.

Ze hebben tijdens een rechtsgang van vele jaren waarbij zij werden bijgestaan door een door de belastingbetaler betaalde asieladvocaat, keer op keer nul op het rekest gekregen van de onafhankelijke rechter: hun vluchtverhalen deugen niet.

http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/11/Raad-van-Europa-Nederland-moet-illegalen-opvangen-1639657W/?masterpageid=158493

ALS DEZE GENOCIDE VAN DE EIGEN BEVOLKING NIET MET ALLE MIDDELEN WORDT TEGENGEGAAN, DAN VERDIENT DIT VOLK NIET BETER!

BroN
GEPENSIONEERDEN WEER DE DUPE! Ook Gepensioneerden krijgen fikse naheffing…

PENSIOEN (1)

DEN HAAG
Ook gepensioneerden krijgen volgend jaar een naheffing van de fiscus. Voor ouderen tot modaal gaat het om enkele tientjes tot maximaal 105 euro. Voor ouderen met een aanvullend pensioen tot tweemaal modaal bedraagt de naheffing maximaal 372 euro.
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft dat maandag geschreven in antwoord op schriftelijke vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Volgens Omtzigt was er tot dusver geen sprake van dat niet-werkende gepensioneerden getroffen zouden worden door de naheffing. De indruk bestond toen dat alleen werkenden een heffing zouden krijgen.
Vorige week werd bekend dat miljoenen mensen volgend jaar een naheffing krijgen van gemiddeld 150 euro. Oorzaak is het inkomensafhankelijk maken van heffingskortingen, kortingen op de belastingen, die de regeringspartijen VVD en PvdA in 2012 afspraken. De naheffingen moeten de schatkist in totaal zo'n 800 miljoen euro opleveren.

In februari 2015 worden 7,6 miljoen belastingplichtigen (deels dezelfde groep) uitgenodigd om aangifte over 2014 te doen. Ze worden dan geïnformeerd over mogelijke bijbetalingen.
Omtzigt denkt dat het aantal van 5 miljoen uiteindelijk groter zal uitvallen, omdat nu ook gepensioneerden getroffen blijken te worden. „Dit toont wederom aan hoe groot de chaos is, want juist gepensioneerden hebben een voorspelbaar inkomen. Als de Belastingdienst zelfs dat niet goed kan inschatten, is er sprake van een desastreus probleem. Het is tijd om excuses aan te bieden!“

http://www.telegraaf.nl/dft/geld/pensioen/23281018/__Naheffing_gepensioneerden__.html

Lees ook dit:  http://www.telegraaf.nl/incoming/23083251/__Lezersbrief__Gepensioneerden_weer_de_dupe__.html

BroN

fukushima fallout deaths breaking news


Mededeling voor het klootjesvolk….

pensioen

Het wordt tijd voor een vergeldingsmaatregel... BroN

belazerd

Jozias van Aartsen reageert op foto van hem op Bilderberg 2005 (EN subs) BurgerVader van Den Haag !! Bedoel Maar